Πληροφορίες για Aγοραστές

Οι υποψήφιοι αγοραστές ενημερώνονται για τα προς δημοπράτηση έργα είτε από το web site του Οίκου μας είτε από τους τυπωμένους καταλόγους που κυκλοφορούν ένα περίπου μήνα πριν από κάθε δημοπρασία. 

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι περιγραφές των έργων να είναι ακριβείς και περιεκτικές. Συνιστάται στους υποψήφιους αγοραστές να εξετάζουν αυτοπροσώπως τα έργα που τους ενδιαφέρουν στις προκαθορισμένες για κάθε δημοπρασία ημέρες και ώρες. Είναι δυνατή η χορήγηση λεπτομερούς «έκθεσης κατάστασης» για οποιοδήποτε έργο ζητηθεί.

Οι τιμές εκτίμησης που δίνουμε στους καταλόγους μας αντιπροσωπεύουν τα όρια μέσα στα οποία περιμένουμε ότι θα κινηθούν οι τιμές στη δημοπρασία. Για κάθε έργο έχει οριστεί μια τιμή ασφαλείας που αποτελεί το ποσό που θα πρέπει να ξεπεράσει το έργο προκειμένου να πουληθεί. Η τιμή ασφαλείας συμφωνείται μεταξύ του πωλητή και του Οίκου και είναι μικρότερη ή ίση της μικρότερης από τις τιμές εκτίμησης.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της δημοπρασίας και μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: με τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στην αίθουσα της δημοπρασίας, με τηλεφωνική συμμετοχή ή με γραπτή προσφορά. 

Για να λάβει κανείς μέρος αυτοπροσώπως στη δημοπρασία θα πρέπει να προμηθευτεί από τη γραμματεία μια κάρτα συμμετοχής, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο συμμετοχής.
 
Ο ενδιαφερόμενος για τηλεφωνική συμμετοχή θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη της απαιτούμενης τηλεφωνικής σύνδεσης.

Η γραπτή προσφορά παραδίδεται στα γραφεία μας τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας. Μπορεί επίσης να υποβληθεί με φαξ, ταχυδρομικά ή μέσω του site μας.

Οι νέοι αγοραστές θα πρέπει να μας δώσουν όσα στοιχεία τους ζητηθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας.

Το συνολικό ποσό που πληρώνει ο αγοραστής ισούται με την τιμή κατακύρωσης + προμήθεια του Οίκου 18% + ΦΠΑ επί της προμηθείας.

Οι αγοραστές υποχρεούνται να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους εντός 10 ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας. Μετά την εξόφληση μπορούν να παραλάβουν τις αγορές τους από τα γραφεία μας. Είναι δυνατή επίσης η αποστολή τους, με έξοδα τους, στη διεύθυνση που επιθυμούν. Μετά παρέλευση 10 ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας παύει η ασφαλιστική κάλυψη των έργων, τα οποία παραμένουν στους χώρους του Οίκου με ευθύνη του αγοραστή.

Το προσωπικό του Οίκου μας είναι πάντα πρόθυμο να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και διευκρίνιση: 

Νεοφύτου Δούκα 10, 106 74, Αθήνα
τηλ: 210 3614897, 210 3318582
φαξ: 210 3620382
email:
Για έργα ζωγραφικής και γλυπτικής στείλτε μας στο paintings@vergosauctions.com
Για βιβλία, χειρόγραφα και χαρακτικά στείλτε μας στο books@vergosauctions.com

Προσθήκη σχολίου

επιστροφή στην κορυφή

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382