Αὐτόγραφα τῶν 47 ἀνταποκρίσεών του ἀπό τήν Ἰσπανία. [Ὀκτώβριος 1936 - Ἰανουάριος 1937].

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος, 1883-1957, πεζογράφος καί ποιητής.144

Αὐτόγραφα τῶν 47 ἀνταποκρίσεών του ἀπό τήν Ἰσπανία. [Ὀκτώβριος 1936 - Ἰανουάριος 1937].

Μία ἀνταπόκριση γραμμένη σέ 7 λυτά φύλλα, ἕξη σέ 6 φύλλα ἡ καθεμία καί οἱ ὑπόλοιπες σέ 5 φύλλα, 243 συνολικά φύλλα, διάφορα μεγέθη (οἱ πίσω ὄψεις λευκές, στίς περισσότερες ἀνταποκρίσεις ἔχει κοπεῖ ἡ πάνω πλευρά τοῦ πρώτου φύλλου, στήν πρώτη τμήματα τοῦ κειμένου ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἀποκόμματα μέ τό ἀντίστοιχο ἔντυπο κείμενο τῆς ἐφημερίδας). Αὐτόγραφες διορθώσεις, ὁδηγίες πρός τόν τυπογράφο ἀπό ἄλλο χέρι, διαγραφές σέ κάποιες ἀνταποκρίσεις μέ πράσινο ἤ κόκκινο μολύβι. Τοποθετημένες σέ 3 νεότερα ντοσιέ.
Ὁ Καζαντζάκης βρέθηκε στή Ἰσπανία γιά νά καταγράψει τόν ἐμφύλιο στήν πλευρά τῶν ἐπαναστατῶν ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Καθημερινῆς. Οἱ ἀνταποκρίσεις του δημοσιεύτηκαν στά φύλλα τῆς ἐφημερίδας ἀπό 11 Νοεμβρίου 1936 ἕως 17 Ἰανουαρίου 1937. Στή συνέχεια ἀναδιαμορφώθηκαν γιά τή δημιουργία τοῦ «Βίβα λά μουέρτε!», ἑνός μικρότερου σέ ἔκταση κειμένου χωρισμένου σέ 10 κεφάλαια πού ἀποτέλεσε τό Β´ μέρος τοῦ Ταξιδεύοντας - Ἰσπανία (Ἀθήνα 1937). Ἡ ἀνακάλυψη τῶν αὐτογράφων τῶν ἀνταποκρίσεων ἀπό τήν Ἰσπανία ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία, τόσο ἀπό φιλολογική ἄποψη ὅσο καί γιά τήν ἀποσαφήνιση τῆς στάσης τοῦ Καζαντζάκη ἀπέναντι στούς ἐπαναστάτες καί τό στρατηγό Φράνκο. Ἄν καί ἀπό τά ἄρθρα τῆς Καθημερινῆς εἶναι ἐμφανής ἡ συμπάθεια καί ὁ θαυμασμός του πρός τούς ἐπαναστάτες, ἡ μελέτη τῶν (λίγων εἶναι ἀλήθεια) ἐπεμβάσεων τῆς ἐφημερίδας στό κείμενό του, θά ἐπέτρεπε ἴσως μιά καλύτερη προσέγγιση τοῦ ζητήματος. Οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές τοῦ ἀρχισυντάκτη τῆς Καθημερινῆς (διαγραφές μέ χρωματιστά μολύβια) περιορίζονται κυρίως σέ σημεῖα ὅπου ὁ συγγραφέας διατυπώνει ἀντικληρικαλιστικές ἀπόψεις ἤ ἀμφιβολίες γιά τό μέλλον τῆς Ἰσπανίας ἄν ἐπικρατήσουν οἱ ἐπαναστάτες. Ἔτσι, στό ἄρθρο τῆς 23ης Δεκεμβρίου 1936 ὅπου ὁ Καζαντζάκης ἐμφανίζεται βέβαιος γιά τή νίκη τοῦ στρατηγοῦ Φράνκο, ἔχει διαγραφεῖ ἀπό τήν ἐφημερίδα ἡ ἑξῆς παράγραφος: «Μαζί του νικοῦν – δέν πρέπει ποτέ νά τό ξεχνοῦμε ἄν θέλουμε νά νοιώσουμε ὅλη τήν ἀγωνία τῆς σημερινῆς Ἰσπανίας – μαζί του νικοῦν καί πολλά ἀντιδραστικά ἀσύγχρονα στοιχεῖα, πλῆθος βρυκόλακες ἔχουν συμμαχήσει μέ τόν ἐθνικό στρατό καί περιμένουν ἀνυπόμονα τή νίκη. Τί θά γίνει τότε;».

Τελική τιμή
€9440
Τιμή Εκτίμησης
€ 8.000-12.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382