Θεωρία γενική περί τῶν διαφόρων διοικητικῶν συστημάτων καί ἐξαιρέτως περί τοῦ

ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ, Ἀναστάσιος.181

Θεωρία γενική περί τῶν διαφόρων διοικητικῶν συστημάτων καί ἐξαιρέτως περί τοῦ κοινοβουλευτικοῦ, μεθ’ ἥν ἕπεται πραγματεία σύντομος περί τῶν εἰρηνοποιῶν καί ὁρκωτῶν κριτῶν τῆς Ἀγγλίας, κατά τούς ἀρίστους Γάλλους καί Ἄγγλους συγγραφεῖς. Μεσολόγγι, Δημήτριος Μεσθενεύς, 1825.

8ο, πδ´ + 62 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἡ πρώτη μορφή (χωρίς τό «Πρόλογος» στή σ. α΄). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λίγο λερωμένη, μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ πάνω σύνδεση). Ἠλιού 1825.32.
ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΘΕΝΕΩΣ.

Τελική τιμή
€1298
Τιμή Εκτίμησης
€ 600-800

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382