Δεν ορίστηκε εικόνα
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.006

Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον. Βενετία 1878.

8ο, υκ´ σ. Γενικός τίτλος μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου («Κρητικόν Θέατρον [...] μετά ἱστορικῆς εἰσαγωγῆς περί τοῦ παρά Βυζαντινοῖς θεάτρου»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342. [μαζί, τοῦ ἰδίου, δεμένο ὁμοιόμορφα:] Κρητικόν Θέατρον, ἤ συλλογή ἀνεκδότων καί ἀγνώστων δραμάτων. Βενετία 1879. 8ο, yα´ + 467 σ. Προμετωπίδα. Ἠλιού & Πολέμη, 1879.476. (2)

Τιμή Εκτίμησης
€ 100-150
Εάν θέλετε να δώσετε ηλεκτρονική προσφορά, παρακαλούμε εγγραφείτε.

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382