Η ρομεηκη γλοσα. «Στην Τηπογραφηα τον Κορφον», 1814.

ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης.107

Η ρομεηκη γλοσα. «Στην Τηπογραφηα τον Κορφον», 1814.

16ο, να´ σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, σβησμένη σφραγίδα). Νεότερα χαρτόνια. Ἠλιού 1814.42, Legrand & Pernot, 861.
Ἡ σπανιότατη πρώτη ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Βηλαρᾶ, πού θεωρεῖται τό πρῶτο ἑλληνικό βιβλίο πού τυπώθηκε σέ φωνητική γραφή καί χωρίς τόνους.

Τελική τιμή
€2691
Τιμή Εκτίμησης
€ 600-800

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382