Η ρομεηκη γλοσα. «Στην Τηπογραφηα τον Κορφον», 1814.

ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης.107

Η ρομεηκη γλοσα. «Στην Τηπογραφηα τον Κορφον», 1814.

16ο, να´ σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, σβησμένη σφραγίδα). Νεότερα χαρτόνια. Ἠλιού 1814.42, Legrand & Pernot, 861.
Ἡ σπανιότατη πρώτη ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Βηλαρᾶ, πού θεωρεῖται τό πρῶτο ἑλληνικό βιβλίο πού τυπώθηκε σέ φωνητική γραφή καί χωρίς τόνους.

Τιμή Εκτίμησης
€ 600-800
Εάν θέλετε να δώσετε ηλεκτρονική προσφορά, παρακαλούμε εγγραφείτε.

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382