Ποίημα ἐρωτικόν, λεγόμενον Ἐρωτόκριτος, Συντεθέν ἀπό τόν ποτέ Εὐγενέστατον Βιτζέντζον τόν

ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.005

Ποίημα ἐρωτικόν, λεγόμενον Ἐρωτόκριτος, Συντεθέν ἀπό τόν ποτέ Εὐγενέστατον Βιτζέντζον τόν Κορνᾶρον Ἀπό τήν Χώραν τῆς Σιτίας τοῦ Νησιοῦ τῆς Κρήτης. Τώρα τήν Πέμπτην φοράν μέ πολύν κόπον, καί ἐπιμέλειαν Τυπομένον, καί διορθωμένον. Εἰς Βενετίαν, Ἐν τῇ ΤυπογραφίᾳἈντωνίου τοῦΒόρτολι. 1759.Con Licenza de’Superiori, e Privilegio.

8ο, 167 x 110 mm., A-Z, Aa8 Bb4: [196] φ., 392 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, κομμένη ταινία πλάτους 30 mm. κατά μῆκος τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τῶν τελευταίων 5 φύλλων, κομμένη ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία τῶν φ. L1 καί Z3, λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ὁ τίτλος δίχρωμος καί μέ ξυλόγραφο κόσμημα. Νεότερο πανί.
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.Ἡ πολύτιμη πρώτη ἔκδοση τοῦ κορυφαίου ἔργου τῆς κρητικῆς λογοτεχνίας τυπώθηκε ἀπό τόν Α. Βόρτολι τό 1713 καί σώζεται σήμερα σέ δύο ἀντίτυπα (στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη καί στή Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενῶν). Ἀπό τή δεύτερη ἔκδοση, πού τυπώθηκε ἀπό τόν Βόρτολι τό 1737, εἶναι γνωστό ἕνα μόνο ἀντίτυπο (στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη). Κανένα ἀντίτυπο δέν ἔχει βρεθεῖ ἀπό τήν τρίτη καί τήν τέταρτη ἔκδοση (παρότι τῆς τελευταίας φαίνεται πώς εἶχε δεῖ ἀντίτυπο ὁΑ. Βρετός τό 19ο αἰώνα).Ὅμοια δέν ἔχει σωθεῖ ἀντίτυπο τῆς ἔκδοσης πού τύπωσε ὁ Ν. Γλυκύς τό 1756, ἐνῶ τῆς ἔκδοσής του τοῦ 1758 ἀναφέρονται ἀπό τόν Legrand δυό ἀντίτυπα (στό Institut de France στό Παρίσι καί στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη στή Βενετία). Ἡ ὕπαρξη τῆς παρούσας ἕβδομης ἔκδοσης (πέμπτης τοῦ Βόρτολι) δέν ἦταν γνωστή οὔτε ἀπό ἔμμεση πηγή (ἡ ἑπόμενη ἔκδοση τοῦ Βόρτολι, τοῦ 1778, δέν ἀριθμεῖται).

Τελική τιμή
€7951
Τιμή Εκτίμησης
€ 4.000-6.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382