Δεν ορίστηκε εικόνα
CARVER, Jonathan.001

Ἱστορικαί μελέται, ἤ συμβάντα τοῦ Ἄγγλου Καρβέρ παρά τοῖς ἀγρίοις τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, μεταφρασθέντα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Ν. Γ. Νικολαΐδου. Γαλάτσι, Δακία, 1881.

II + λζ´ + 182 σ. (λείπουν 2 φύλλα τοῦ καταλόγου συνδρομητῶν: σ. 175-8, ἐπιδιόρθωση σ’ ἕνα φύλλο: σ. 43-4). Κατάλογος συνδρομητῶν. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές ἀπό ὑγρασία). Ἠλιού & Πολέμη, 1881.360.

Τελική τιμή
€37
Τιμή Εκτίμησης
€ 30-40

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382