Ἀραβικόν μυθολογικόν, περιέχον διηγήσεις καί συμβεβηκότα πλεῖστα περίεργα καί ὡραῖα, συντεθέν

005

Ἀραβικόν μυθολογικόν, περιέχον διηγήσεις καί συμβεβηκότα πλεῖστα περίεργα καί ὡραῖα, συντεθέν εἰς τήν ἀραβικήν διάλεκτον παρά τοῦ πολυμαθοῦς Δερβῦς Ἀμπουμπεκήρ, νῦν τρίτον ἐκ τῆς ἰταλικῆς εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον μεταφρασθέν, τύποις τε ἐκδοθέν, καί μετά πλείστης ἐπιμελείας διορθωθέν. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1803.

3 τόμοι, 8ο, 254 308 καί 308 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά χαρτόνια. Ἠλιού 1803.12-4. (3)

Τιμή Εκτίμησης
€ 250-350
Εάν θέλετε να δώσετε ηλεκτρονική προσφορά, παρακαλούμε εγγραφείτε.

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382