Ἀραβικόν μυθολογικόν, περιέχον διηγήσεις καί συμβεβηκότα πλεῖστα περίεργα καί ὡραῖα, συντεθέν

005

Ἀραβικόν μυθολογικόν, περιέχον διηγήσεις καί συμβεβηκότα πλεῖστα περίεργα καί ὡραῖα, συντεθέν εἰς τήν ἀραβικήν διάλεκτον παρά τοῦ πολυμαθοῦς Δερβῦς Ἀμπουμπεκήρ, νῦν τρίτον ἐκ τῆς ἰταλικῆς εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον μεταφρασθέν, τύποις τε ἐκδοθέν, καί μετά πλείστης ἐπιμελείας διορθωθέν. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1803.

3 τόμοι, 8ο, 254 308 καί 308 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά χαρτόνια. Ἠλιού 1803.12-4. (3)

Τελική τιμή
€612
Τιμή Εκτίμησης
€ 250-350

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382