Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («θ. κολοκοτρόνης») πρός τήν Emily Charlotte Ponsonby (τό γένος Bathurst). Ἄργος, 6/18

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος, 1770-1843, ἥρωας τοῦ ’21.166

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («θ. κολοκοτρόνης») πρός τήν Emily Charlotte Ponsonby (τό γένος Bathurst). Ἄργος, 6/18 Μαΐου 1826.

1 σελίδα, 249 x 198 mm. Μαζί ἕνα φύλλο μέ μετάφραση στά ἰταλικά. (2)
«... Κυρία! Μ’ ὅσην εὐχαρίστησιν ἔλαβον τήν τιμήν νά γνωρίσω καί συναναστραφῶ ἐνταῦθα σήμερον τόν ἀγαπητόν αὐτάδελφόν Σας κύριον Μπαθουρστ, μ’ ἄλλην τόσην καί ἔτι περισσοτέραν ἐπληρο φορήθην τά φιλελληνικά αἰσθήματα τῆς εὐγενίας Σας, καθ’ ἅ εἶσθε συμπαθητική εἰς τήν δυστυχῆ Ἑλλάδα τήν Πατρίδα μου, καί ἀγαπᾶτε τούς Ἕλληνας. Ὁ αὐτάδελφός Σας μ’ εἶπεν ὅτι διευθύνεται αὐτόσε, καί μέ τήν εὐκαιρίαν αὐτήν σπεύδω νά Σᾶς ὁμολογήσω τήν εὐγνωμοσύνην μου, μέ τήν ὁποίαν, φιλῶντας Σας τό χέρι ὑπο σημειοῦμαι, κυρία,...». Ἡ Emily Charlotte Ponsonby ἦταν σύζυγος τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ τῶν Ἰονίων Νήσων, ὑποστρατήγου Frederick Cavendish Ponsonby. Ὁ ἀδελφός της πού συνάντησε τόν Κολοκοτρώνη στό Ἄργος, θά πρέπει νά εἶναι ὁ ἀντισυνταγματάρχης Seymour Thomas Bathurst (1793-1834), πού ὑπηρέτησε στήν Κέρκυρα τό διάστημα 1825-1828.

Τελική τιμή
€2691
Τιμή Εκτίμησης
€ 1.500-2.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382