Ἑλλάς, 1941-1942.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Βούλα.418

Ἑλλάς, 1941-1942.

Ἄλμπουμ μέ 80 φωτογραφίες θυμάτων τοῦ λιμοῦ (κυρίως παιδιῶν), τοποθετημένες ἀπό μία ἕως 4 ἀνά σελίδα, τυπώματα ἀργύρου, ἀπό 100 x 110 ἕως 293 x 232 mm., στό δεύτερο καί τό τέταρτο φύλλο ὁ τίτλος καί ἀπόσπασμα τοῦ Εὐριπίδη ἀντίστοιχα (φωτογραφίες γύψινων ἀναγλύφων), στό πρῶτο φύλλο μικρή ἐτικέτα («COPYRIGHT / Β. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ») καί στό τελευταῖο κολοφώνας («ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / Β. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ / ΣΕΛΙΔΩΣΗ ΚΑΙ / ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑΝΝΗ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ / COPYRIGHT / Β. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ / ΑΘΗΝΑ 1943»). Μαῦρο πανί, 4ο, 340 x 305 mm.
Ἀναφέρεται ὅτι φιλοτεχνήθηκαν 4 ἀντίτυπα, ἀπό τά ὁποῖα ἡ φωτογράφος παρέδωσε ἕνα στό Μουσεῖο Μπενάκη καί ἕνα στό ὑπουργείο Ἐξωτερικῶν, ἐνῶ ἕνα τρίτο βρίσκεται στό Ἀρχεῖο τοῦ Γιάννη Κεφαλληνοῦ στό ΜΙΕΤ. Βλ. Φ. Κωνσταντίνου (ἐπιμ.), Ἡ φωτογράφος Βούλα Παπαϊωάννου, Ἀθήνα 2006, σ. 598.

Τελική τιμή
€24464
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382