Τά Ὀλύμπια, δρᾶμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ Ἰταλοῦ, μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον [–

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλῆς, μεταφραστής.002

Τά Ὀλύμπια, δρᾶμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ Ἰταλοῦ, μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον [– Ἡ Βοσκοποῦλα τῶν Ἄλπεων – Ὁ πρῶτος Ναύτης]. Βούδα, τυπογραφεῖο τοῦ Πανδιδακτηρίου, 1815.

Δεύτερη ἔκδοση, 3 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 204 σ. (λείπει τό πρῶτο φύλλο μέ τό γενικό τίτλο: Ὁ Ἠθικός Τρίπους, ἐπιδιόρθωση στό τελευταῖο φύλλο, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Ξυλόγραφες βινιέτες. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1815.83.
Περιέχει μεταφράσεις τῶν ἔργων: L’ Olimpiade τοῦ P. Metastasio, La Bergère des Alpes τοῦ J. F. Marmontel καί Der erste Schiffer τοῦ Salomon Gessner. Ἡ μετάφραση τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου ἔγινε ἀπό τόν Ρήγα, ἐνῶ τοῦ τρίτου ἀπό τό συναγωνιστή του Ἀντώνιο Κορωνιό.

Τελική τιμή
€550
Τιμή Εκτίμησης
€ 400-600

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382