Λύχνος τοῦ Διογένους, ἤ χαρακτῆρες ἠθικοί, Χαρισίου Δημητρίου Μεγδάνου τοῦ ἐκ Κοζάνης, τοῦ καί

ΜΕΓΔΑΝΗΣ, Χαρίσιος Δ.006

Λύχνος τοῦ Διογένους, ἤ χαρακτῆρες ἠθικοί, Χαρισίου Δημητρίου Μεγδάνου τοῦ ἐκ Κοζάνης, τοῦ καί τοῖς Ἱερεῦσιν ἀριθμουμένου. Βιέννη, Johann Schnierer, 1818.

8ο, 276 σ. (ὀξείδωση). Μέ μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1818.47.

Τελική τιμή
€367
Τιμή Εκτίμησης
€ 200-300

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382