Ἐπιστολή μέ τίς ὑπογραφές τῶν ψαριανῶν πλοιάρχων Κωνσταντίνου Κανάρη, Κωνσταντίνου Νικοδήμου,

ΚΑΝΑΡΗΣ, Κωνσταντίνος, π. 1793-1877, ἥρωας τοῦ 1821, κ.ἄ.146

Ἐπιστολή μέ τίς ὑπογραφές τῶν ψαριανῶν πλοιάρχων Κωνσταντίνου Κανάρη, Κωνσταντίνου Νικοδήμου, Ἀνδρέα Η. Κεφάλα καί Νικολάου Γιαννίτζη πρός τήν ἐν Αἰγίνῃ Ἐπιτροπή τῶν Ψαρῶν. Μεσολόγγι, 17 Ἰανουαρίου 1826.

2 σελίδες, 317 x 216 mm. (λείπουν τμήματα ἀπό τήν πάνω πλευρά). «... εἰς τάς 14 τοῦ τρέχοντος ἐκάθησε μία ἐχθρική κορβέτα εἰς ταῖς 6 ὥραις τῆς νυκτός εἰς τόν Φάλτζα Μπόκα [Στενό Συκιᾶς Ναβαρίνου] καί ἀφ’ οὗ ἐπάσχισαν οἱ τοῦρκοι μέ πολλούς τρόπους νά τήν γλυτώσουν, ὅμως δέν ἠμπόρεσαν διόλου. Εἰς τάς 15 τοῦ αὐτοῦ εἰδοποιηθέντες ἐβάλθημεν εἰς τά πανιά ὅλος ὁ στόλος, δι’ αὐτό τό μέρος. Ὅθεν καί εἰς τάς 16 τοῦ αὐτοῦ πρός τάς 10½ ὥρας τῆς αὐγῆς ἐπροχώρησε ἕνα μπουρλώτο ὑδράϊκον καί τό ἔκαυσε (δοξάζοντες τόν ὕψιστον διά αὐτήν τήν νίκην καί παρακαλοῦντες ὁποῦ καί τά ὅμοιά του νά λάβουν τήν ἰδίαν τύχην). Ὁ ἐπίλοιπος ἐχθρικός στόλος εὑρίσκετο εἰς Ναύπακτον, ἐβάλθη ὅμως <εἰς> τά πανιά εὐθύς ὁποῦ μᾶς εἶδε καί πρός τό μεσημέρι τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐδώσαμεν πόλεμον καλόν, χωρίς νά λάβῃ τήν παραμικράν ζημίαν κᾀνένα ἑλληνικόν πλοῖον. Μάλιστα δέ ἐπήραμεν ἕνα ἐχθρικόν μπουρλώτο σῶον, χωρίς κᾀνέναν ἄνθρωπον ὅμως. Πολλά πλοῖα τοῦ στόλου μας ἠλευθερώσαμεν πολλούς ἀνθρώπους καί χριστιανούς καί τούρκους, καί ἀπό αὐτούς μανθάνομεν ὅτι ἡ κορβέτα ὁποῦ ἐκαύσαμεν ἦτον 24 κανονιῶν...».

Τελική τιμή
€6116
Τιμή Εκτίμησης
€ 1.000-1.500

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382