Αὐτόγραφο λόγου του περί θρησκείας (μέρος Β΄). [τέλη 19ου αἰώνα].

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας, 1811-1901, σατιρικός ποιητής καί συγγραφέας.153

Αὐτόγραφο λόγου του περί θρησκείας (μέρος Β΄). [τέλη 19ου αἰώνα].

Γραμμένο σέ τεῦχος 8 φύλλων, 8ο, 203 x 145 mm., (27-39) σ. (οἱ 3 τελευταῖες σελίδες λευκές). Χωρίς τίτλο (στήν ἀρχή τοῦ κειμένου: «Μέρος Δεύτερον»), 4 αὐτόγραφες διορθώσεις σέ ἐπικολλημένες ταινίες χαρτιοῦ, αὐτόγραφη σελιδαρίθμηση.
Τό Α´ μέρος τοῦ λόγου βρίσκεται στό «Ἵδρυμα Κεφαλονιᾶς & Ἰθάκης» καί ἡ μελέτη του τό 2001 ἀπό τήν Εὐρ. Λειβαδά καί τόν Γερ. Γαλανό ὁδήγησε στό συμπέρασμα ὅτι ὁ Λασκαράτος παρουσίασε πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του κάποια μεταστροφή στίς ἀπόψεις του γιά τή θρησκεία. Βλ. «Ἀνδρέας Λασκαράτος. Στό φῶς ἀνέκδοτο χειρόγραφο», Ἔθνος, 6. 3. 2001, «Ἡ λογική, ὁδηγήτρια μου», Ἐλευθεροτυπία, 16. 3. 2001, καί «Ἄγνωστο χειρόγραφο. Θεοσεβούμενος ὁ ἀφορισμένος Ἀνδρέας Λασκαράτος», Τό Βῆμα, 17. 3. 2001. Ἀπό τό παρόν Β´ μέρος τοῦ λόγου φαίνεται ὅτι τέτοια μεταστροφή μάλλον δέν ὑπῆρξε.

Τελική τιμή
€2936
Τιμή Εκτίμησης
€ 800-1.200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382