Δακτυλογραφημένο ψήφισμα ἀπευθυνόμενο πρός τόν βασιλιά Κωνσταντίνο, μέ τίς ὑπογραφές τῶν μελῶν

157

Δακτυλογραφημένο ψήφισμα ἀπευθυνόμενο πρός τόν βασιλιά Κωνσταντίνο, μέ τίς ὑπογραφές τῶν μελῶν δωδεκαμελοῦς ἐπιτροπῆς ἀντιπροσωπεύουσας «σύμπασαν τήν Ἤπειρον κατ’ Ἐπαρχίας ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον», καθώς καί τίς ὑπογραφές τῶν ἀντιπροσώπων 20 ἐπαρχιῶν τῆς Ἠπείρου καί τίς ὑπογραφές τῶν προέδρων καί τίς σφραγίδες 18 σωματείων καί ἀδελφοτήτων, μέ τό ὁποῖο ζητοῦν νά ἀναληφθεῖ δράση γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν Ἰταλῶν ἀπό τήν Ἤπειρο. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 1917.

4 σελίδες, 509 x 236 mm. [μαζί:] Δακτυλογραφημένο συνοδευτικό ἔγγραφο μέ τίς ὑπογραφές τοῦ προέδρου τῆς δωδεκαμελοῦς ἐπιτροπῆς καί προέδρου τοῦ Ἠπειρωτικοῦ Συνδέσμου Κ. Ι. Κόκκορου καί τῶν ἀντιπροσώπων 20 ἐπαρχιῶν τῆς Ἠπείρου. Πειραιάς, 29 Μαρτίου 1917. 2 σελίδες, 509 x 386 mm. (2)

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 800-1.200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382