Χειρόγραφος ναυτικός χάρτης (πορτολάνος) τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. [Μασσαλία, μέσα 17ου αἰώνα].

371

Χειρόγραφος ναυτικός χάρτης (πορτολάνος) τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. [Μασσαλία, μέσα 17ου αἰώνα].

Σέ περγαμηνή, 540 x 670 mm. (λείπουν τμήματα ἀπό τήν πάνω πλευρά, λεκές ἀπό νερό στή δεξιά, συντηρημένος). Χάρτης ἀπό πολυτελή ἄτλαντα φιλοτεχνημένος μέ τέμπερα, ὑδροχρώματα, μελάνι καί χρυσό. Περιλαμβάνει τό τμῆμα τῆς Μεσογείου ἀπό τή Ν. Ἰταλία μέχρι τήν Παλαιστίνη, μέ μαρτελόγιο 32 κατευθύνσεων, κεντρικό ἀνεμολόγιο βορείως τοῦ ἀνατολικοῦ ἄκρου τῆς Κρήτης καί 15 ἄλλα ἀνεμολόγια διαφόρων μεγεθῶν, ἀνάμεσα στά ὁποῖα 2 μεγάλα 32 κατευθύνσεων στήν Τουρκία καί τή Β. Ἀφρική (τό τελευταῖο μισό). Ἡ ὀθωμανική κυριαρχία σημειώνεται μέ θυρεό μέ ἡμισέληνο στήν Τουρκία καί τή Λιβύη, ἐνῶ τήν ἄλλοτε ἰσχυρή παρουσία τῆς χριστιανικῆς Δύσης στήν Ἀνατολή ὑπενθυμίζουν σταυροί μέ τά χρώματα τῶν Ἰωαννιτῶν καί τῶν Γενουατῶν στή Ρόδο καί τή Χίο ἀντίστοιχα. Οἱ πολυτελεῖς χάρτες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀπευθύνονταν περισσότερο σέ εὔπορους ἐμπόρους, τραπεζίτες καί κρατικούς ἀξιωματούχους καί λιγότερο σέ ναυτικούς γιά χρήση πάνω στό πλοῖο. Ἡ διακόσμηση τοῦ παρόντος παραπέμπει σέ πολυτελή ἄτλαντα τοῦ Franciscus Oliva πού βρίσκεται ἀπό τό 1690 στή βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου (Dc.1.40).

Τελική τιμή
€24464
Τιμή Εκτίμησης
€ 20.000-30.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382