Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος.

COUCHAUD, André, 1813-1849.423

Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος.

Ὑδατογραφία σέ χαρτί, 235 x 370 mm. Ὑπογεγραμμένη καί χρονολογημένη κάτω ἀριστερά «A. Couchaud / 1840». Σέ κορνίζα.
Ἀντίστοιχη λιθογραφία δημοσιεύτηκε στό ἔργο τοῦ Couchaud, Choix d’ églises bysantines en Grèce, Παρίσι 1842, pl. 1 (μέ τίτλο: «Ancienne église métropolitaine d’ Athènes»).

Τελική τιμή
€3670
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.000-3.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382