Σπουδή για το μήνα Μάιο

Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)009

Σπουδή για το μήνα Μάιο

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο πάνω
αριστερά: Τσαρούχης / 19-11-66 / Μαρούσι
ακρυλικό σε χαρτί, 39,5 x 30,5 cm.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Τσαρούχης, Αθήνα, Ζυγός, 1978 (εικονίζεται στη σ. 82).
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989). Ζωγραφική, Αθήνα 1990, εικ. 362 (με λάθος ένδειξη κατόχου).

Τελική τιμή
€57834
Τιμή Εκτίμησης
€ 30.000-40.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382