Οἱ τῆς ἡρωικῆς ποιήσεως πρωτεύοντες ποιηταί, καί ἄλλοι τινές: Ὅμηρος, Ἡσίοδος, Ὀρφεύς,

084

Οἱ τῆς ἡρωικῆς ποιήσεως πρωτεύοντες ποιηταί, καί ἄλλοι τινές: Ὅμηρος, Ἡσίοδος, Ὀρφεύς, Καλλίμαχος, Ἄρατος, Νίκανδρος, Θεόκριτος, Μόσχος, Βίων, Διονύσιος, Κόλουθος, Τρυφιόδωρος, Μουσαῖος, Θέογνις, Φωκυλίδης, Πυθαγόρου χρυσᾶ ἔπη. Poetae Graeci principes heroici carminis, & alii nonnulli: Homerus, Hesiodus, Orpheus, Callim., Aratus, Nicand., Theocrit., Moschus, Bion, Dionysius, Coluthus, Tryphiodorus, Musæus, Theognis, Phocylides, Pythagoræ aurea carmina, fragmenta aliorum. [Γενεύη], H. Estienne, 1566.

2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, folio (374 x 220 mm.), 20 + LXXII + 781 καί LVII + 489 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο. Δέρμα τοῦ 18ου αἰώνα (φθορές, ἐλεύθερα τά καλύμματα). Schreiber 160, Renouard (Estienne), σ. 126, ἀρ. 5 («un des plus beaux monuments typographiques et littéraires»), Adams P-1699, Brunet, IV, στ. 757, Hoffmann, III, σ. 233-4, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 116, Λαγανᾶς 130.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.000-3.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382