Περιγραφή τῆς ἐν Ναυαρίνῳ ναυμαχίας καί τῶν ἀμέσως προηγησαμένων περιστάσεων, μεταφρασθεῖσα

182

Περιγραφή τῆς ἐν Ναυαρίνῳ ναυμαχίας καί τῶν ἀμέσως προηγησαμένων περιστάσεων, μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς γερμανικῆς γλώσσης, καί ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ κυρίου Ζήση Σωτήρη τοῦ Ἑλληνος, ἔρωτι πρός τό Γένος. Πέστη, M. Trattner, 1829.

8ο, 52 σ. (ὀξείδωση, λεκές ἀπό νερό στό ἐξωτερικό περιθώριο). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο λιθόγραφο σχεδιάγραμμα στό τέλος. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1829.65.
ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.

Τελική τιμή
€1835
Τιμή Εκτίμησης
€ 500-700

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382