Λεύκωμα τῶν Α΄ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. [Ἀθήνα 1896].

MEYER, Albert, 1857-1924.318

Λεύκωμα τῶν Α΄ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. [Ἀθήνα 1896].

26 πλατινοτυπίες διαστάσεων ἀπό 138 x 100 ἕως 230 x 169 mm. ἐπικολλημένες σέ ἰσάριθμα λυτά χαρτόνια, 332 x 270 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια χαρτόνια). Ὅλες μέ ἐμπίεστη σφραγίδα τοῦ φωτογράφου κάτω δεξιά («Albert Meyer / BERLIN»), χειρόγραφες λεζάντες στά γαλλικά. Ἀρχικό κουτί ἐπενδυμένο μέ δέρμα chamois, 370 x 310 x 65 mm. (λίγο λερωμένη ἡ ράχη, ἐσωτερική ἐπένδυση ἀπό μετάξι, τίτλος μέ χρυσά γράμματα στό πάνω κάλυμμα: «Jeux Olympiens / Athènes 1896», φίρμα τοῦ φωτογράφου στό ἐσωτερικό του: «Albert Meyer / Hof-Photograph / Sr. Majestät des Königs von Sachsen / Sr. Hoh. d. Herzogs von Sachsen Meiningen / BERLIN W. / Potsdamer-Str. 125»).
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:
Ἕνα ἀπό τά 3 λευκώματα πού ὁ Meyer προσέφερε σέ προσωπικότητες τῆς Γαλλίας (τοῦ Γάλλου προέδρου F. Faure εἴτε τοῦ ἀρχαιολόγου A.-L. Laborde: τό λεύκωμα τοῦ βαρώνου P. de Coubertin βρίσκεται σήμερα στό Ὀλυμπιακό Μουσεῖο τῆς Λωζάνης).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
R. Fritz & V. Kluge, «Say cheese! Herr Meyer stage-manages the Committee», Journal of Olympic History [http://isoh.org/wp-content/uploads/ 2015/03/299.pdf]
Κ. Βασσάλου, Ἡ φωτογραφική καταγραφή τῶν Ὀλυμπιακών Ἀγώνων τοῦ 1896, [πτυχ. ἐργασία], Ἀθήνα 2005.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 9 ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ MEYER.
Στόν Albert Meyer ὀφείλουμε τή σημαντικότερη φωτογραφική καταγραφή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1896. Οἱ φωτογραφίες του εἶναι σήμερα ἰδιαίτερα σπάνιες, μολονότι ὁ ἴδιος ἦταν δραστήριο μέλος τῆς πρώτης γερμανικῆς ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς. Γιά τήν ἐκτύπωσή τους χρησιμοποίησε τήν ἀκριβότερη μέθοδο τῆς ἐποχῆς, τήν πλατινοτυπία, ἡ ὁποία ἔδινε εἰκόνες ἀναλλοίωτες στό χρόνο. Ὁ Meyer δημιούργησε ἕναν περιορισμένο ἀριθμό λευκωμάτων, τά ὁποῖα προσέφερε κυρίως σέ Εὐρωπαίους ἐστεμμένους καί εὐγενεῖς γιά νά λάβει ὡς ἀντάλλαγμα τόν τίτλο τοῦ φωτογράφου τῆς αὐλῆς. Στούς πελάτες του διέθετε τυπώματα ἐπικολλημένα στά μικρότερων διαστάσεων πασπαρτού τοῦ φωτογραφείου του (τύπου cabinet). Τό γεγονός ὅτι ὁ Meyer πούλησε τό φωτογραφεῖο του στό Βερολίνο το 1901, δηλ. πέντε χρόνια μετά τούς Ἀγῶνες, ἐξηγεῖ ἴσως τή μεγάλη σπανιότητα τῶν φωτογραφιῶν του. Τό ἀρχεῖο του καταστράφηκε ὁλοκληρωτικά κατά τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά ἀπό πολυετεῖς ἔρευνες ὁ Volker Kluge κατέγραψε 8 λευκώματα σέ μουσεῖα καί βιβλιοθῆκες ἀνά τόν κόσμο, πού περιέχουν ἀπό 25 ἕως 30 φωτογραφίες τό καθένα. Τά λευκώματα αὐτά φυλάσσονται: στό Ὀλυμπιακό Μουσεῖο τῆς Λωζάνης (τοῦ Pierre de Coubertin), στό Μουσεῖο Μπενάκη (τοῦ Γεωργίου Στρέιτ), στή Βασιλική Βιβλιοθήκη τοῦ Βελγίου, στό Μουσεῖο Ἐθνικῆς Ἱστορίας τῆς Δανίας (τοῦ βασιλιᾶ Χριστιανοῦ IX), στο Veste Coburg (τοῦ δούκα τοῦ Sachsen-Altenburg), στή Σόφια τῆς Βουλγαρίας (πιθανῶς τοῦ Φερδινάνδου Ι) καί στό Sportmuseum τῆς Λειψίας (τῶν ἀπογόνων τοῦ φωτογράφου), ἐνῶ ἕνα λεύκωμα μέ 25 φωτογραφίες βρίσκεται σέ ἰδιωτική συλλογή στήν Ἀθήνα (προσφέρθηκε σέ δημοπρασία τῆς Ingrid O’Neil, Olympic Games Memoralibia, 1896-2004, 28 Μαρτίου 2015, ἀρ. 2, μέ ἐκκίνηση $65.000).

Τελική τιμή
€61160
Τιμή Εκτίμησης
€ 30.000-40.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382