Ἑνότητα ἐγγράφων τοῦ ἰατρικοῦ του φακέλου ἀπό τή νοσηλεία του στό ΑΧΕΠΑ. Θεσσαλονίκη, 22-27 Μαΐου

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ — ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Γρηγόρης, 1912-1963, γιατρός, ἀθλητής καί πολιτικός.162

Ἑνότητα ἐγγράφων τοῦ ἰατρικοῦ του φακέλου ἀπό τή νοσηλεία του στό ΑΧΕΠΑ. Θεσσαλονίκη, 22-27 Μαΐου 1963.

π. 38 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη.
Περιλαμβάνει: 1) «Πρωτόκολλον νεκροψίας καί νεκροτομίας ἐπί τοῦ πτώματος τοῦ Γρηγορίου Λαμπράκη Γρηγορίου ἰατροῦ, ὑφηγητοῦ τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, ἐγγάμου, κατοίκου Ἀθηνῶν» (27 Μαΐου 1963, 3 σ., ὑπογεγραμμένο ἀπό τούς Ν. Καβαζαράκη, Α. Συμεωνίδη, Δ. Καψάσκη, Δ. Ροβίθη καί Δ. Φίλη), 2) «Ἰατροδικαστική ἔκθεσις» τῶν Δ. Καψάσκη καί Δ. Ροβίθη (27 Μαΐου 1963, 3 σ., ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν Καψάσκη, ἀντίγραφο μέ χειρόγραφη σημείωση: «Δέν τήν ὑπέγραψε – διαφωνῶν – ὁ Ροβύθης»), 3) «Ἰατροδικαστική ἔκθεσις» τῶν Δ. Καψάσκη καί Δ. Ροβίθη (27 Μαΐου 1963, 3 σ., διαφορετική ἀπό τήν προηγούμενη), 4) Ἔγγραφο στά ἀγγλικά μέ τίς ὑπογραφές 12 γιατρῶν σχετικά μέ τή βαρύτητα τῆς κατάστασης τοῦ ἀσθενοῦς και τή θεραπεία πού ἐφαρμόστηκε, τήν ὁποία θεωροῦν «entirely adequate» (25 Μαΐου 1963, 1 σ., σέ ἐπιστολόχαρτο τοῦ Καβαζαράκη, ἀντίγραφο, μέ μετάφραση στά ἑλληνικά, μαζί δακτυλογραφημένο κείμενο μέ τίς ἀπόψεις κάποιων ἀπό τούς ὑπογράφοντες), 5) Φύλλο ἱστορικοῦ τοῦ ἀσθενοῦς ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ἐπιμελητή Π. Καλακώνα (8 σ.), 6) Πέντε φύλλα πορείας τῆς νοσηλείας του (22-27 Μαΐου 1963), 7) Ἐργαστηριακές ἐξετάσεις, καί 8) Δυό ἠλεκτροκαρδιογραφήματα, ἕνα ἀπό τά ὁποῖα ἀπό τήν ὥρα τοῦ θανάτου του (1.22 τό πρωί τῆς 27ης Μαΐου). [μαζί:] Ἡ κατάθεση τοῦ καθηγητῆ Ν. Καβαζαράκη στόν ἀνακριτή Χρ. Σαρτζετάκη. 28 Ἀπριλίου 1964.  4 σελίδες, 329 x 215 mm.
Ἀντίγραφο, μαζί δακτυλογραφημένα ἀποσπάσματα ἰατρικῶν συγγραμμάτων καί ἀποκόμματα ἐφημερίδων.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 1.500-2.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382