Τοπίο Μυτιλήνης

Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928)006

Τοπίο Μυτιλήνης

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Κ. Μαλέας
τίτλος στην πίσω όψη
λάδι σε χαρτόνι, 24 x 23 cm.

Τιμή Εκτίμησης
€ 4.000-6.000
Εάν θέλετε να δώσετε ηλεκτρονική προσφορά, παρακαλούμε εγγραφείτε.

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382