Ναύπλιο [π. 1832]

Antonio Schranz (1801-1865)109

Ναύπλιο [π. 1832]

λάδι σε μουσαμά, 42 x 58 cm.

Σχέδιο της σύνθεσης με μελάνι και μολύβι βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Μάλτας (MUŻA). Βλ. στον κατάλογο της έκθεσης: The Schranz family of artists, a journey of rediscovery, Βαλέτα 2018, σ. 114. Για τον A. Schranz, πρβ. J. Schranz, «Antonio Schranz and the travelling artists’ Grecian ideal», Times of Malta, 28 Μαΐου 2017.

Τελική τιμή
€22018
Τιμή Εκτίμησης
€ 10.000-15.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382