Δεν ορίστηκε εικόνα
005

Ἄνθος χαρίτων, αὐξημένον μέ διδασκαλίας καί παραδείγματα ἁρμόδια εἰς τάς ἀρετάς, καί κακίας, βιβλίον ὠφελιμώτατον εἰς ὅποιον ἐπιποθεῖ νά γυμνάζεται εἰς τήν ἰταλικήν καί γραικικήν γλῶσσαν. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1819.

8ο, 136 σ. (μικρή φθορά στό ἐξωτερικό περιθώριο ἑνός φύλλου καί τό πάνω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων, ἐλαφρά λερωμένα λίγα φύλλα). Τίτλος στά ἑλληνικά καί ἰταλικά, ἰταλικό κείμενο καί ἑλληνική μετάφραση σέ 2 στῆλες. Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια (μικρές φθορές, ὑπολείμματα ταινίας χαρτιοῦ στή ράχη, χρωματισμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού, 1819.13.

Τιμή Εκτίμησης
€ 200-300
Εάν θέλετε να δώσετε ηλεκτρονική προσφορά, παρακαλούμε εγγραφείτε.

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382