Δεν ορίστηκε εικόνα
LEGRAND, Émile, ἐκδότης.006

Δημοτικά τραγούδια, Ὁ Χαρτζιανῆς καί ἡ Ἀρετή, Ὁ υἱός τοῦ Ἀνδρονίκου, Ἡ ἐκδίκησις τοῦ ἀνδρός, ἐκδιδόντος Αἰμυλίου Λεγρανδίου (Collection de monuments, ἀρ. 12). Ἀθήνα, Γραφεῖο τῆς Πανδώρας, 1870.

8ο, 31 σ. (λίγο ὀξειδωμένο τό πάνω περιθώριο 2 φύλλων). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ στή ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1870.86, Λαγανᾶς 1259.

Τελική τιμή
€135
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382