Δεν ορίστηκε εικόνα
LEGRAND, Émile, ἐκδότης.007

Ὁμήρου Ἰλιάς, μεταβληθεῖσα πάλαι εἰς κοινήν γλῶσσαν παρά Νικολάου τοῦ Λουκάνου, ἐκδίδοντος Αἰμυλίου Λεγρανδίου (Collection de monuments, ἀρ. 5). Ἀθήνα, Α. Κτενᾶς & Σ. Οἰκονόμος, 1870.

8ο, λα΄ + 112 σ. (λείπει ὁ τίτλος σειρᾶς, ὀξειδωμένο τό τελευταῖο φύλλο). Πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1870.401, Λαγανᾶς 1275.
Τά τεύχη ἀπό τό 7ο καί μετά καταστράφηκαν κατά τή διάρκεια τῆς Κομμούνας καί ὡς ἐκ τούτου ἀπουσιάζουν ἀπό ὅλα τά ἀντίτυπα (τό κείμενο διακόπτεται στή σ. 112).

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382