Ἠμπερίου. Βενετία, Antonio Pinelli, 1606.

001

Ἠμπερίου. Βενετία, Antonio Pinelli, 1606.

μικρό 8ο, 155 x 107 mm., [20] φ. (μικρή ἐπιδιόρθωση στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν πρώτων καί τοῦ τελευταίου φύλλου, λεκέδες ἀπό νερό, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο. Μεταγενέστερα χαρτόνια (φθορές στή ράχη).
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ. Ἀποτελεῖται ἀπό 3 τεύχη, Α, Β καί Γ, μέ 8, 8 καί 4 φύλλα ἀντίστοιχα, τοποθετημένα τό ἕνα μέσα στό ἄλλο ὥστε νά συγκροτήσουν ἕνα τεῦχος (ὅπως ἀκριβῶς καί στήν ἔκδοση τοῦ Pinelli τοῦ 1624, βλ. Legrand (15ος-16ος αἰ., I) 135). Ὁ Κώστας Γιαβής στήν ὑποδειγματική ἐργασία του γιά τίς ἐκδόσεις τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἱπποτικοῦ μυθι­στορήματος, καταγράφει 12 βενετσιάνικες ἐκδόσεις τυπωμένες στά χρόνια: 1543, 1553, 1562, 1600, 1624, 1638, 1644, 1646, 1666, 1770, 1779 καί 1806. Ἐνδεικτικό τῆς ἐξαιρετικῆς σπανιότητας ὅλων τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ἰμπέριος καί Μαργαρώνα εἶναι ὅτι, τῆς πρώτης ἔκδοσης δέν ἔχει ἐντοπιστεῖ ἀντίτυπο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες σώζονται σέ ἕνα μόνο ἀντίτυπο ἡ καθεμιά, πλήν τῶν ἐκδόσεων τῶν ἐτῶν 1553 καί 1779 τῶν ὁποίων εἶναι γνωστά 2 ἀντίτυπα. Βλ. K. Yiavis, «Finding Imberios and Margarona: An inventory of extant editions», Ἑλληνικά, 56 (2006), σ. 321-45.

Τελική τιμή
€7670
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.000-3.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382