Ὁ Φίλος τοῦ Νόμου, ἐφημερίς τῆς Νήσου Ὕδρας. Ὕδρα, 10 Μαρτίου 1824 (φ. 1) - 27 Μαΐου 1827 (φ. 296).

071

Ὁ Φίλος τοῦ Νόμου, ἐφημερίς τῆς Νήσου Ὕδρας. Ὕδρα, 10 Μαρτίου 1824 (φ. 1) - 27 Μαΐου 1827 (φ. 296).

τά φ. 1-83 καί 148-296 δεμένα σέ 2 τόμους καί τά φ. 116 & 132-139 ἄδετα (τά 132-139 πιασμένα μέ σπάγκο στό ἐσωτερικό τους περιθώριο), 4ο, 258 x 200 mm. (λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξείδωση). Στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου δεμένη ἡ: ≪Εἴδησις περί διακοπῆς τοῦ Φίλου τοῦ Νόμου≫ (30 Μαΐου 1827). Περγαμηνή τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης στή ράχη τοῦ πρώτου τόμου καί δέρμα στή ράχη τοῦ δεύτερου (φθορές). (2)

Τελική τιμή
€2596
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.000-3.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382