Ἐξοχώτατε Κ(ύρι)ε Κ(ύρι)ε Ἀλέξανδρε Γιαρδίνε. Διά βραχέων ποιήσομαι τήν Λειτουργίαν τοῦ Χρυσοστόμου καί τήν αὐτοῦ διήγησιν, εἰς φύλλ. ξγ. Ἐν τῷ Μηνί τοῦ Ἰουνίου αψνγ΄. 1753.

145

Ἐξοχώτατε Κ(ύρι)ε Κ(ύρι)ε Ἀλέξανδρε Γιαρδίνε. Διά βραχέων ποιήσομαι τήν Λειτουργίαν τοῦ Χρυσοστόμου καί τήν αὐτοῦ διήγησιν, εἰς φύλλ. ξγ. Ἐν τῷ Μηνί τοῦ Ἰουνίου αψνγ΄. 1753.

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 4ο, 202 x 145 mm., [43] φ., [2] + 84 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος, οἱ σ. [2], 1, 62 & 81-4 λευκές). Ὁ τίτλος στή σ. [1], ἑλληνικό κείμενο καί λατινική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες στίς σ. 2-61, «De Sancti Joannis Chrysostomi liturgia» στίς σ. 63-80, μέ 9 θαυμάσιες ὑδατογραφίες τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα σέ φύλλα ἐκτός κειμένου (κυρίως ἐνδυμασίες τῆς Κέρκυρας), κτητορική σημείωση στόν τίτλο («Tho. Crofts ex donoAlexandri / Jardini Baronetti Scoto-Britannici»). Περγαμηνή τοῦ τέλους τοῦ 19ου ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα (τοῦ H. Harley, δερμάτινο ex-libris τοῦ William Foyle). Ὅπως προκύπτει ἀπό τόν τίτλο καί τήν κτητορική σημείωση, τό χειρόγραφο γράφηκε γιά τόν Alexander Jardine ὁ ὁποῖος τό δώρισε στόν Ἀγγλικανό ἱερέα, βιβλιόφιλο καί περιηγητή Thomas Crofts (1722-1781). Μετά τό θάνατο τοῦ τελευταίου πουλήθηκε στή δημοπρασία τῆς βιβλιοθήκης του. Βλ. Bibliotheca Croftsiana. A Catalogue of the Curious and Distinguished Library of the late Reverend and Learned Thomas Crofts, Λονδίνο 1783, σ. 414, ἀρ. 8237 («S. Jo. Chrysostomi Divina Missa Gr. et Lat. 4to»). Οἱ ὑδατογραφίες προστέθηκαν ἀργότερα, κατά τή βιβλιοδέτηση τοῦ χειρογράφου. Ἴσως φιλοτεχνήθηκαν ἀπό τόν C. Asprea, τήν ὑπογραφή τοῦ ὁποίου φέρει μία ἀπό αὐτές (ἡ τελευταία πάντως ἔχει γίνει ἀπό ἄλλο χέρι). Τοῦ Asprea ἔχει τό Μουσεῖο Μπενάκη τουλάχιστον 9 ὑδατογραφίες, οἱ περισσότερες μέ κερκυραϊκές ἐνδυμασίες. Βλ. L. Navari, Ἡ ἑλληνική ἐνδυμασία. Ἔντυπες πηγές 16ου-20οῦ αἰώνα ἀπό τή συλλογή Ι. Δ. Κοιλαλοῦ, Ἀθήνα 2006, σ. 57, ἀρ. 10. Οἱ λεζάντες τῶν ὑδατογραφιῶν εἶναι οἱ ἑξῆς: 1) «Uomo Albanese», 2) «Scolare della Universita di Corfu», 3) «Donna Albanese», 4) «Costume di Spartila, Corfu», 5) «Costume di Paripatadas [Βαρυπατάδες], Corfu», 6) «Parga» [ὑπογεγραμμένη: «C. Asprea fec.»], 7) «Costume di Gasturi in Corfu»», 8) [Ἀνδρική ἐνδυμασία] καί 9) «A Greek Lady of Pera in the Feridgee».

Τελική τιμή
€6490
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382