ΨΗΦΙΣΜΑ. Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ Ἐκλεχθεῖσα συνεπείᾳ προσκλήσεως τῆς ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ καί συνελθοῦσα ὅπως ὁριστικῶς ἀποφανθῇ περί τῆς Ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ

249

ΨΗΦΙΣΜΑ. Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ Ἐκλεχθεῖσα συνεπείᾳ προσκλήσεως τῆς ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ καί συνελθοῦσα ὅπως ὁριστικῶς ἀποφανθῇ περί τῆς Ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἰονίου λαοῦ· πιστῶς δέ ἐκδηλοῦσα τόν διάπυρον πόθον καί τήν ἀνέκαθεν σταθεράν αὐτοῦ θέλησιν, καί συμφώνως πρός τάς προηγηθείσας εὐχάς καί διακηρύξεις τῶν ἐλευθέρων Ἰονίων

Μονόφυλλο, 380 x 292 mm. (κομμένη ἡ κάτω ἀριστερή γωνία, μικρές φθορές, συντηρημένο).Ἔκδοση σέ 40 ἀντίτυπα, τό κείμενο σέ τυπογραφικό πλαίσιο πού ἐνσωματώνει τήν ἔνδειξη τυπογράφου, ξυλόγραφο στεφάνι στό πάνω περιθώριο, ἀντίτυπο μέ τίς ἰδιόχειρες ὑπογραφές τῶν βουλευτῶν (κάποιες ξεθωριασμένες). Ἠλιού (Τετρά- δια IV) 1512.

Τελική τιμή
€4130
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.500-3.500

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382