Σαρακηνικά, [στό φ. 1v:] Κατά Μωάμεθ φυλάρχου καί διδασκάλου Ἰσμαηλιτῶν καί Σαρακηνῶν, τοῦ ψευδοπροφήτου καί εἰσηγητοῦ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν. Τά ὑπό τοῦ Μωάμεθ νομοθετηθέντα περί

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ´ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, κ.ἄ.154

Σαρακηνικά, [στό φ. 1v:] Κατά Μωάμεθ φυλάρχου καί διδασκάλου Ἰσμαηλιτῶν καί Σαρακηνῶν, τοῦ ψευδοπροφήτου καί εἰσηγητοῦ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν. Τά ὑπό τοῦ Μωάμεθ νομοθετηθέντα περί τῆς θρησκείας τῶν Τούρκων, παρεκβληθέντα ἐκ τῆς αὐτοῦ βίβλου καλουμένης Κοράν, καί εἰς αὐτά ἀντιῤῥήσεις. [18ος αἰώνας].

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 25-28 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο, 204 x 155 mm., 440 φ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στήν πάνω ἐσωτερική γωνία μερικῶν φύλλων, ἀρκετά τεύχη μέ τό χαρτί εὔθρυπτο ἀπό ὀξείδωση, σχισίματα). Ὁ τίτλος ἀπό χέρι τοῦ 19ου αἰώνα στό φ. 1r («ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΑ»), ἀναγραφή ὅσων ἔγραψαν κατά Μωάμεθ στά φ. 4r-6r, πίνακας περιεχομένων στό φ. 7r-v, ἀρίθμηση τευχῶν καί φύλλων ἀπό νεότερο χέρι μέ μολύβι. Δερμάτινη ράχη τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα (ἐκτεταμένες φθορές, σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση, σπασμένες οἱ συνδέσεις). Πολύ ἐνδιαφέρουσα συναγωγή ἀντιρρητικῶν κατά τῶν Μωαμεθανῶν κειμένων τῶν: Γεωργίου Φραντζῆ, Δωροθέου Μονεμβασίας, Ματθαίου Κιγάλα, Νεκταρίου Ἱεροσολύμων, Giovanni Sagredo, Μελετίου Ἀθηνῶν, Γεωργίου Βυζαντίου τοῦΜποζατζόγλου, Riccoldo da Monte di Croce (σέ μετάφραση Δημητρίου Κυδώνη), Γερασίμου Βλάχου, Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ, Ἰωσήφ Βρυεννίου καί Παναγιώτη Νικούσιου. Περιλαμβάνεται τό σπουδαῖο ἀπολογητικό ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καντακουζηνοῦ (Ἀπολογίαι Α΄-Δ΄ καί Κατά Μωάμεθ λόγοι Α΄-Δ΄) μεταφρασμένο σέ δημώδη
γλώσσα ἀπό τόν Μελέτιο Συρίγο (οἱ Λόγοι καί στό πρωτότυπο). Ἡ μετάφραση τοῦ Συρίγου, ἀνέκδοτη μέχρι σήμερα, σώζεται σέ τουλάχιστον 14 ἄλλα χειρόγραφα. Βλ. Γ. Μπάγκαβος, Ἰωάννης Στ΄ Καντακουζηνός, τό θεολογικό του ἔργο, [διδ. διατριβή], Θεσσαλονίκη 2008, σ. 76-7, σημ. 68.Πειραματική ἔκδοση τοῦ τέταρτου Λόγου (βασισμένη στήν Patrologia Graeca γιά τό πρωτότυπο καί στό παρόν χειρόγραφο γιάτή μετάφραση τοῦ Συρίγου), κυκλοφόρησε τό 1992 ἀπό τό Μορφωτικό Ἵδρυμα τῆςἘθνικῆς Τραπέζης.

Τελική τιμή
€10030
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382