Ὕμνος(a) εἰς τήν ἐλευθερίαν, ἔγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος, τόν Μάϊον μῆνα 1823. Inno alla libertà, Dionisio Solomos da Zacinto scrisse, il mese di Maggio 1823, volgarizzato i

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος198

Ὕμνος(a) εἰς τήν ἐλευθερίαν, ἔγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος, τόν Μάϊον μῆνα 1823. Inno alla libertà, Dionisio Solomos da Zacinto scrisse, il mese di Maggio 1823, volgarizzato i Edizione III. Μεσολόγγι, Δημήτριος Μεσθενεύς, 1825.

Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, A-H4I2, 67 σ. (μικρές φθορές στά περιθώρια τῶν πρώτων καί τοῦ τελευταίου φύλλου, λεκές ἀπό νερό, λερωμένος ὁ τίτλος καί κάποια ἄλλα φύλλα). Ἑλληνικό κείμενο καί ἰταλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο). Ἠλιού 1825.78, Legrand & Pernot, 1070, Droulia 781.

Ἡ ἔκδοση αὐτή τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου τυπώθηκε κατά τή διάρκεια τῆς πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου ἀπό τόν ἡρωικό τυπογράφο Δημ. Μεσθενέα. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἔκδοση σέ αὐτοτελές τεῦχος τῶν σ. 435-488 τοῦ Β´ τόμου τῶν Chants populaires de la Grèce moderne τοῦ Fauriel, ὅπου καί τυπώθηκε ὁ Ὕμνος γιά πρώτη φορά. Ἡ ἔνδειξη «Edizione III» ὀφείλεται μᾶλλον στόν ὑπολογισμό ὡς ἔκδοσης καί τῆς μετάφρασης τοῦ C. B. Sheridan, πού εἶχε στό μεταξύ τυπωθεῖ στό Λονδίνο. Βλ. Λ. Δρούλια, «Γύρω στίς πρῶτες σολωμικές ἐκδόσεις καί μεταφράσεις», Μνημόσυνον Σοφίας Ἀντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 393-4.Πρβ. Γ.Λαγανάς, Ὁ «Ὕμνος εἰς τήνἘλευθερίαν» τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Ἀπό τόν στίχο στό μέλος, Ἀθήνα 2004, σ. 17-24.

Τελική τιμή
€6490
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.500-3.500

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382