Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης [1929] *

Σπύρος Βασιλείου (π. 1902-1985)010

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης [1929] *

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: βας-
τέμπερα σε χαρτί, 24 x 20,5 cm.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:
Συλλογή Κωστή Μπαστιά (1901-1972).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ελληνικά γράμματα, τεύχ. 15. 2. 1929 (εικονίζεται στο εξώφυλλο).
Κ. Μπαστιάς, Ο Παπαδιαμάντης, δοκίμιο, Αθήνα 1962 (εικονίζεται στο εξώφυλλο).
Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό, [Εκδοτικής Αθηνών], τ. 8, Αθήνα 1991 (λήμμα «Παπαδιαμάντης», εικονίζεται στη σ. 136).

Τελική τιμή
€12980
Τιμή Εκτίμησης
€ 8.000-12.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382