Πορτραίτο κοπέλας [1939-1941] *

Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας (1906-1994)012

Πορτραίτο κοπέλας [1939-1941] *

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: GHIKA
λάδι σε χαρτόνι, 65 x 50 cm.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Κ.-Χ. Βαλκανά, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, το ζωγραφικό έργο, Αθήνα 2011, σ. 278, αρ. κατ. 99 (εικονίζεται).

Τελική τιμή
€38940
Τιμή Εκτίμησης
€ 30.000-40.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382