Ἡμερολόγιον τοῦ αὐτοῦ καραβίου ὀνομαζομένου Ὑψηλάντε καί Καπιτανευομένου παρά τοῦ Καπ(ετάν)

ΚΑΝΑΡΗΣ, Κωνσταντίνος, π. 1793-1877, ἥρωας τοῦ 1821134

Ἡμερολόγιον τοῦ αὐτοῦ καραβίου ὀνομαζομένου Ὑψηλάντε καί Καπιτανευομένου παρά τοῦ Καπ(ετάν) Κωνσταντίνου Κανάριου. Ἐν Ψαρᾷ κατά τάς 28 Νοεμ(βρί)ου 1823. [28 Νοεμβρίου 1823 - 23 Ἀπριλίου 1824].

Γραμμένο στίς σ. [1]-[9] τεύχους 7 φύλλων, folio, 313 x 222 mm. (οἱ σ. [10], [11] & [13] λευκές, στή σ. [14] μεταγενέστερη σημείωση τοῦ Δημητρίου Θεοδώρου Καλάρη, ἀριθμητικοί ὑπολογισμοί στίς σ. [12] & [14], λεκέδες, συντηρημένο, ἔχουν προστεθεῖ 3 νεότερα φύλλα στό τέλος).

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.

«... Εἰς τάς 18 τρέχοντος [Δεκεμβρίου] τό πρωΐ ὕψωσεν ὁ Ναύαρχος σημεῖα τῆς συνάξεως, καί συναχθέντες ἐκρίναμεν ἄξιον νά ἀναχωρήσωμεν διά τόν κόλφον τοῦ Βόλου, καί νά πασχίσωμεν ἴσως ἐξολοθρεύσομεν τά ἐκεῖ ἐχθρικά καράβια, καί ἀμέσως ἐδιωρίσθημεν ἡμεῖς πρότερον καί ἐσυκώθημεν εἰς τά πανιά διά νά συνοδεύσωμεν τά μπουρλότα τά ὁποῖα καί αὐτά ἐδιωρίσθησαν καί ἔκαμον πανιά, μετά δύω ὥρας ἐσυκώθησαν καί τά λοιπά πλοῖα, καί ἀκολουθούσαμεν, τό ἑσπέρας ἐφθάσαμεν πλησίον τῶν Τρικέρων...». Ἐξαιρετικῆς σημασίας ντοκουμέντο γιά τόν μεγάλο ἥρωα τῆς Ἐπανάστασης, πτυχές τῆς δράσης τοῦ ὁποίου παραμένουν ἄγνωστες μέχρι σήμερα. Πρόκειται γιά τό ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου μέ τό ὁποῖο ὁ Κανάρης πῆρε μέρος στήν ἐκστρατεία γιά τόν ἀποκλεισμό τῆς Εὔβοιας. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ Κ. Νικόδημος ἀποσιωπᾶ τή συμμετοχή του σ’ αὐτή, ἀναφέροντας τό πλοῖο μέ τό ὄνομα τοῦ πλοιοκτήτη (Ἀναγνώστη Μπουρέκα): «Πληροφορηθεῖσα ἡ βουλή τῶν Ψαρῶν ὅτι ἀπαιτεῖται διά θαλάσσης ἀποκλεισμός καί ἀπό τό ἐπάνωθεν μέρος τῆς Χαλκίδος, ἔπεμψε τά πλοῖα τοῦ Ἀνδρέου Γιαννίτση, Νικολάου Καρακωνσταντῆ, Ἀναγνώστη Μπουρέκα καί Γεωργίου Σκανδάλη, διώρισε δέ καί ἀρχηγόν τόν Ν. Χ. Δ. Κοτζιᾶ. Διά νά πυρπολήσῃ δέ καί τά εἰς Βῶλον εὑρισκόμενα ὀθωμανικά πλοῖα, μίαν κορβέταν καί δύω βρίκια, ἔπεμψε καί ἕν πυρπολικόν, σακολεύαν, διευθυνομένην ὑπό τοῦ Ἀναγνώστου Κανάρη. Ἀπέπλευσαν δέ ἀπό Ψαρά τήν πρώτην δεκεμβρίου 1823». Ὑπόμνημα τῆς νήσου Ψαρῶν, Ἀθήνα 1862, τ. Α´, σ. 303.

Τελική τιμή
€14160
Τιμή Εκτίμησης
€ 8.000-12.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382