Μοναστηράκι. [1869].

STILLMAN, William James335

Μοναστηράκι. [1869].

Μέ ἀριθμό στό ἀρνητικό, ἀνθρακοτυπία (carbon print) ἐπικολλημένη σέ χαρτόνι, 188 x 240 mm.

Σέ πρῶτο πλάνο ὁ ναός τῆς Παντάνασσας στή συμβολή τῶν ὁδῶν Ἑρμοῦ καί Ἀθηνᾶς. Στό βάθος ἀριστερά διακρίνεται τό ρολόι τοῦ Ἔλγιν. Ὁ W. J. Stillman, φιλέλληνας διπλωμάτης καί δημοσιογράφος, ἦταν συγχρόνως ζωγράφος τοῦ κύκλου τῶν Προραφαηλιτῶν καί ταλαντοῦχος φωτογράφος. Τό 1869 φωτογράφησε τήν Ἀκρόπολη κατά τρόπο μοναδικό ὅσο καί ἀνεπανάληπτο στήν ἱστορία τῆς φωτογραφίας τοῦ 19ου αἰώνα. Μιά ἐπιλογή ἀπό τίς φωτογραφίες του δημοσίευσε τόν ἑπόμενο χρόνο στό Λονδίνο μέ τή μέθοδο τῆς ἀνθρακοτυπίας, σ’ ἕνα λεύκωμα μέ τίτλο: The Acropolis of Athens, illustrated picturesquely and architecturally in Photography. Ἀπό τό λεύκωμα αὐτό, σπανιότατο σήμερα, προέρχεται ἡ παρούσα ἀνθρακοτυπία.

Τελική τιμή
€1652
Τιμή Εκτίμησης
€ 800-1.200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382