Προσχέδιο για το έργο Άνοιξη *

Γιάννης Μόραλης (1916-2009)055

Προσχέδιο για το έργο Άνοιξη *

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά: Ι. Μόραλης 63
αβγοτέμπερα σε χαρτόνι, 12 x 30 cm.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Β. Φωτόπουλος (επ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα 1988, εικ. 141.
Χρ. Χρήστου, Μόραλης, Αθήνα 1993, εικ. 79.

Τελική τιμή
€9440
Τιμή Εκτίμησης
€ 5.000-7.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382