Νεοελληνική Ζωγραφική και Γλυπτική, Ιστορικά και Φιλελληνικά Αντικείμενα

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, 6:30 μ.μ.

Δημοπρασία - AΘΗΝΑΪΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 6:30 μ.μ.

Έκθεση - AΘΗΝΑΪΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:00 μ.μ. έως 10:00 μ.μ.
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, 10:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ.
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 10:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ.


Lots (266)

Μηνάς Αβραμίδης
LOT 261

Μηνάς Αβραμίδης

O Hρακλής και η Κερυνίτης έλαφος

€ 600 - 800
Μηνάς Αβραμίδης
LOT 262

Μηνάς Αβραμίδης

Πιάτο με τον Άγ. Δημήτριο

€ 700 - 900
Μηνάς Αβραμίδης
LOT 263

Μηνάς Αβραμίδης

Κούπα με σταυρό και πουλιά

€ 400 - 600
Μηνάς Αβραμίδης
LOT 264

Μηνάς Αβραμίδης

Κούπα με σταυρό και πουλιά

€ 400 - 600
Μηνάς Αβραμίδης
LOT 265

Μηνάς Αβραμίδης

Κούπα με σταυρό σε κεραμιδόχρωμο κάμπο

€ 400 - 600
Μηνάς Αβραμίδης
LOT 266

Μηνάς Αβραμίδης

Κούπα με σταυρό σε πράσινο κάμπο

€ 400 - 600