Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

8 & 9 Ιουνίου 2022, 6:30 μ.μ.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022 (Λαχνοί 1 - 290)
Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 (Λαχνοί 291 - 569)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως και την Τρίτη 7 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας +30 210 3614897).

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για δέσμευση θέσης.


Lots (569)

ΠΟΛΥΑΙΝΗΣ, Νικόλαος.
LOT 261

ΠΟΛΥΑΙΝΗΣ, Νικόλαος.

Διατριβή εἰς τήν παλαιάν ἱστορίαν τῆς Ἠπείρου, ὑπό Νικολάου Πολυαίνου, Ἠπειρώτου...

€ 300 - 400
PERILLA, F.
LOT 262

PERILLA, F.

A travers la Macédoine.

€ 200 - 300
ΠΕΤΡΩΦ, Ιωάννης.
LOT 263

ΠΕΤΡΩΦ, Ιωάννης.

Μακεδονία, ἱστορικοεθνολογικός ἄτλας τῆς Μακεδονίας, τεῦχος Α´ (δεν εκδόθηκε άλλ...

€ 150 - 200
PERILLA, F.
LOT 264

PERILLA, F.

Le Mont Athos.

€ 200 - 300
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π.
LOT 265

ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δημήτριος Π.

Ἡ Ἄνδρος, ἤτοι ἱστορία τῆς νήσου ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς.

€ 100 - 150
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 266

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The expedition of Colonel Fabvier to Chios, described in contemporary diplomatic...

€ 80 - 120
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 267

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The occupation of Chios by the Venetians (1694), described in contemporary diplo...

€ 100 - 150
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 268

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The massacres of Chios, described in contemporary diplomatic reports.

€ 100 - 150
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 269

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

Hieronimo Giustiniani’s history of Chios.

€ 100 - 150
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 270

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

Chius liberata, or the Occupation of Chios by the Greeks in 1912, as described i...

€ 80 - 120
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 271

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

Chius vincta, or the occupation of Chios by the Turks (1566) & their administrat...

€ 200 - 300
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 272

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The folk-lore of Chios.

€ 100 - 150
ΠΕΤΡΟΥ, Δημήτριος.
LOT 273

ΠΕΤΡΟΥ, Δημήτριος.

Λεσβιάς, ἤτοι ἱστορικόν ἐγκώμιον τῆς νήσου Λέσβου, ὑπό Δημητρίου Πέτρου τοῦ ἐκ Σ...

€ 80 - 120
LOT 274

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Κακουργιοδικείου Σάμου ἐπί τῶν ἐγκλημάτων τῆς 12 Μαΐου 1908.

€ 80 - 120
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Επαμεινώνδας.
LOT 275

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Επαμεινώνδας.

Πανικιάς, ποίημα κωμικόν εἰς ἄσματα πέντε.

€ 80 - 120
LOT 276

The Dodecanese Gazette, published by the British Military Administration, Dodeca...

€ 150 - 200
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.
LOT 277

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.

Δωδεκάνησα.

€ 300 - 400
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, Κώστας.
LOT 278

ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, Κώστας.

Une famille patricienne crétoise: Les Vlasto.

€ 100 - 150
ΚΡΙΑΡΗΣ, Παναγιώτης Κ.
LOT 279

ΚΡΙΑΡΗΣ, Παναγιώτης Κ.

Ἱστορία τῆς Κρήτης, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τέλους τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ...

€ 80 - 120
ALBIN, Célestin.
LOT 280

ALBIN, Célestin.

L’ île de Crète, histoire et souvenirs, [στο εξώφυλλο:] troisième édition.

€ 80 - 120
LOT 281

Ὁ πόλεμος ἕνεκα τοῦ κρητικοῦ ζητήματος, ἀναμνήσεις ἐκ τῆς δημοσιογραφίας, Α´: Ἐκ...

€ 100 - 150
LOT 282

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ, Ιωάννης Κ. Πιοδζεκδζιλίκ, τούτ φιδανή γιετισδιρμέκ β...

€ 80 - 120
LOT 283

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Μεκτουπλάρ φαμιλιαλάρ ιτζούν, πιρ δοστούν τεελιφκερδέσι.

€ 150 - 200
ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.
LOT 284

ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.

Βυζαντιναί μελέται, τοπογραφικαί καί ἱστορικαί.

€ 150 - 200
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ.
LOT 285

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ.

Ἡ Κωνσταντινούπολις, ἤ περιγραφή τοπογραφική, ἀρχαιολογική καί ἱστορική τῆς περι...

€ 150 - 200
HELLE VON SAMO, Alfred Ritter zur.
LOT 286

HELLE VON SAMO, Alfred Ritter zur.

Das Vilajet der Inseln des Weissen Meeres (Bahr i Sefid Dschezaïri), das privile...

€ 200 - 300
LOT 287

Cyprus. No. 2 (1880). Report by Her Majesty’s High Commissioner for the year 187...

€ 600 - 800
OBERHUMMER, Eugen.
LOT 288

OBERHUMMER, Eugen.

Karte der Insel Cypern, im Massstabe 1 : 500.000, auf Grund der trigonometrische...

€ 200 - 300
LOT 289

ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΙΝΕ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕ...

€ 80 - 120
MARKSMAN.
LOT 290

MARKSMAN.

Ὁ ἀλάνθαστος κυνηγός, ἤτοι ὁδηγός τοῦ κυνηγέτου, περιέχων τῆν χρῆσιν τοῦ ὅπλου,...

€ 80 - 120
KOOTWIJK, Johannes van.
LOT 291

KOOTWIJK, Johannes van.

Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum, in quo variarum gentium mores et insti...

€ 800 - 1.200
[LA MAGDELEINE, Chevalier de].
LOT 292

[LA MAGDELEINE, Chevalier de].

Le Miroir de l’Empire Ottoman, ou l’estat present de la cour & de la milice du G...

€ 800 - 1.200
DRUMMOND, Alexander.
LOT 293

DRUMMOND, Alexander.

Travels through different cities of Germany, Italy, Greece and several parts of...

€ 700 - 900
POUQUEVILLE, F. C. H. L.
LOT 294

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties d...

€ 800 - 1.200
DODWELL, Edward.
LOT 295

DODWELL, Edward.

Views in Greece.

€ 15.000 - 20.000
DU MONCEL, Théodose Achille Louis, vicomte.
LOT 296

DU MONCEL, Théodose Achille Louis, vicomte.

De Venise à Constantinople à travers la Grèce et retour par Malte, Messine, Pizz...

€ 20.000 - 30.000
CASTELLAN, Antoine Laurent.
LOT 297

CASTELLAN, Antoine Laurent.

Lettres sur la Morée et les îles de Cérigo, Hydra et Zante.

€ 400 - 600
ΜΑΝΟΣ, Γεώργιος Α.
LOT 298

ΜΑΝΟΣ, Γεώργιος Α.

Résumé géographique de la Grèce et de la Turquie d’ Europe (Collection de résumé...

€ 200 - 300
POUQUEVILLE, F. C. H. L.
LOT 299

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage de la Grèce, deuxième édition, revue, corrigée et augmentée.

€ 600 - 800
LEAKE, William Martin.
LOT 300

LEAKE, William Martin.

Travels in the Morea.

€ 600 - 800
PASHLEY, Robert.
LOT 301

PASHLEY, Robert.

Travels in Crete.

€ 600 - 800
NICOLE, Gustave.
LOT 302

NICOLE, Gustave.

Inauguration du Canal de Suez. Voyage des Souverains.

€ 1.500 - 2.000
OUKHTOMSKY, Esper Esperovitch, πρίγκιπας.
LOT 303

OUKHTOMSKY, Esper Esperovitch, πρίγκιπας.

Τό ταξείδιον τῆς Α. Α. Ὑψηλότητος τοῦ Τσάρεβιτς ἀνά τήν Ἀνατολήν μετά τοῦ Πρίγκη...

€ 80 - 120
LUDWIG SALVATOR, αρχιδούκας της Αυστρίας.
LOT 304

LUDWIG SALVATOR, αρχιδούκας της Αυστρίας.

Parga [– Versuch einer Geschichte von Parga].

€ 2.000 - 3.000
LUDWIG SALVATOR, αρχιδούκας της Αυστρίας.
LOT 305

LUDWIG SALVATOR, αρχιδούκας της Αυστρίας.

Anmerkungen über Levkas.

€ 200 - 300
LOT 306

Piantta della Città di Candia, attacata dalle Armi Ottomane e diffesa dalla S(er...

€ 20.000 - 30.000
LOT 307

Χάρτης τῆς μεγάλης μας Ἑλλάδος, κατά τήν νέαν διοικητικήν διαίρεσιν τῶν νομῶν.

€ 300 - 400
LOT 308

Διάγραμμα ὑψομετρικόν & ρυμοτομικόν Ἡλιουπόλεως, κλίμαξ 1:2000, [κάτω δεξιά:] Ἑλ...

€ 800 - 1.200
LOT 309

Χάρτης τῆς νήσου Τήνου, συνταχθείς ὑπό τῶν ἀρχιτεκτόνων Ι. Μοσχωνᾶ, ἀδελφῶν Γ. κ...

€ 150 - 200
LOT 310

Ἐθνικῆς Πινακοθήκης τόμος Α´, περιέχων εἰκόνας 42, ἤτοι τούς Ἥρωας τοῦ Peter Hes...

€ 1.000 - 1.500
LOT 311

Ἄποψη τῆς Ἀκρόπολης ἀπό τά νοτιοανατολικά.

€ 300 - 400
LOT 312

Ἄλμπουμ μέ 155 φωτογραφίες τῆς πατρικῆς οἰκογένειας τοῦ Παύλου Μελᾶ.

€ 800 - 1.200