Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Δημοπρασία
Ξενοδοχείο Athens Plaza
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Εξέταση λαχνών
Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 Μαΐου έως την Τρίτη 8 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Σάββατο, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας μας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο +30 210 3614897.

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στη δημοπρασία μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρευρεθούν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή για δέσμευση της θέσης τους, τηλεφωνικά στα γραφεία της εταιρίας στο +30 210 3614897. 

 


Lots (434)

LOT 53

ΒΛΑΝΤΗΣ, Σπυρίδων.

Λεξικόν τῆς ἰταλικῆς γλώσσης, συντεθέν παρά Σπυρίδωνος Βλαντῆ καί παρ’ αὐτοῦ πλουτισθέν τῇ προσθήκῃ περίπου δεκακισχιλίων λέξεων, ἔκδοσις τετάρτη.

8ο, λστ´  + 515 σ. (ελαφρά οξειδωμένο, κομμένη η πάνω εξωτερική γωνία ενός φύλλου με μικρή απώλεια κειμένου: σ. 463-4, επαναλαμβάνεται ένα τεύχος: σ. 273-88). Κείμενο σε 3 στήλες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, εν μέρει σχισμένη η πάνω ένωση). Ηλιού, 1819.79. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ἰταλικο-γραικικόν. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1819. $ 8ο, 46 σ. Κείμενο σε 3 στήλες. Ηλιού 1819.78.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 54

ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γεώργιος.

Λεξικόν τῆς γραικικῆς, γαλλικῆς τε καί ἰταλικῆς γλώσσης, συνερανισθέν τό πρῶτον ὑπό Γεωργίου Βεντότου, νῦν δέ αὖθις εἰς φῶς ἀχθέν καί αὐξηθέν παρά Σπυρίδωνος Βλαντῆ.

8ο, η´  + 716 (ελαφρά οξειδωμένα λίγα τεύχη). Κείμενο σε 3 στήλες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές, σπασμένη η πάνω σύνδεση, ex-libris Παύλου Καλλιγά). Ηλιού 1820.63, Legrand & Pernot, 976.

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 55

Ἡ Ἐποχή - L’ Époque, ἐκδίδοται κατά Πέμπτην καί Κυριακήν.

τα φύλλα 3-47 του Α´  έτους [δεν κυκλοφόρησαν άλλα] δε­μένα σ’ έ­ναν τό­μο, folio, (10)-188 σ. (λείπουν τα 2 πρώτα φύλλα: αρ. 1 & 2, τρύπα σ’ ένα φύλλο με απώλεια κειμένου: σ. 157-8, κομμένο μικρό τμήμα από το κάτω περιθώριο του τελευταίου φύλλου με απώλεια γραμμάτων, μικρές τρύπες από έντομο στο πάνω εσωτερικό περιθώριο των περισσότερων φύλλων και το πάνω περιθώριο των τελευταίων φύλλων). Στην αρχή τμήμα λυτού φύλλου (πιθανότατα το δεύτερο φύλλο του φ. 2: σ. 7-8). Ελληνικό κείμενο και γαλλική μετάφραση σε 2 στήλες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, τρύπες από έντομο). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ. 228.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 56

Ἡ Ἐλπίς - Die Hoffnung, [ἀπό τό φύλλο 62-63:] Ἐφημερίς πολιτική, φιλολογική καί ἐμπορική.

τα φύλλα 1-73 [από τα 85] του Α´  έτους [Α´  περιόδου] δε­μένα σ’ έ­ναν τό­μο, folio, 310 σ. (μικρές τρύπες από έντομο στο πάνω εσωτερικό περιθώριο και την κάτω εξωτερική γωνία, εντονότερες στα πρώτα 20 τεύχη, οξειδωμένα αρκετά φύλλα κυρίως στα τελευταία τεύχη, ασυνέπεια στη σελιδαρίθμηση από τη σ. 156 και μετά, δεμένο σε λάθος θέση ένα φύλλο: σ. 185-186, λείπει πιθανότατα το παράρτημα του φ. 36, πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ φύλλων και παραρτημάτων και πιθανές ελλείψεις στα φ. 45-46, 47-48, 49-50, 54-55, 58 και 61). Ελληνικό κείμενο και γερμανική μετάφραση σε 2 στήλες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (εν μέρει αποκολλημένη από το κάτω κάλυμμα, μικρές φθορές, τρύπες από έντομο, φθαρμένα τα καλύμματα). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, ΙΙ, σ. 175-6. $ Βασική θέση της εφημερίδας κατά την πρώτη της περίοδο (1836-1837) είναι η παραχώρηση Συντάγματος, αίτημα που εμφανίζεται ήδη από το πρώτο της φύλλο. Μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας της το 1837 η εφημερίδα επανακυκλοφορεί το 1843 μετά την ψήφιση του Συντάγματος.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 57

Τά Ἑλληνικά Χρονικά, ἐφημερίς πολιτική ἐκδοθεῖσα ἐν Μεσολογγίῳ ὑπό τοῦ Δ. Ι. Μάγερ, ἀπό α´ Ἰανουαρίου 1824 - 20 Φευρ. 1826, μετατυπωθέντα ἐπιστασίᾳ καί δαπάναις Κωνστ. Ν. Λεβίδου.

τα έτη Α´  και Β´  δε­μένα σ’ έ­ναν τό­μο, folio, 140 και 146 σ. (κομμένη η κάτω εξωτερική γωνία του τρίτου φύλλου (χ.α., «Πρόλογος») με απώλεια κειμένου, κομμένα μικρά τμήματα από τα περιθώρια και τις κάτω εξωτερικές γωνίες 4 φύλλων, λίγο οξειδωμένα αρκετά φύλλα, τρύπες από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο των πρώτων και των τελευταίων φύλλων). Λι­θό­γρα­φος τί­τλος. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λείπουν τμήματα από την κορυφή της, μικρές τρύπες από έντομο, σχισίματα στις ενώσεις, σελοτέιπ, χαλαρωμένη η πάνω σύνδεση).

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 58

Ὁ φίλος τοῦ λαοῦ, [στό τέλος κάθε φύλλου:] Ὑπεύθυνος συντάκτης: Σ. Γούλιος.

τα φύλλα 1-50 του Α´  έτους (από τα 3) δεμένα σ’ έναν τόμο, folio, 202 (= 204) σ. (λεκές από νερό στην εξωτερική πλευρά των τελευταίων φύλλων, μικρό σχίσιμο σ’ ένα φύλλο: σ. 199-200). Ελληνικό κείμενο και ιταλική μετάφραση σε 4 στήλες, στην αρχή ένα δίφυλλο μικρότερων διαστάσεων με τον τίτλο και την ένδειξη «Εἰσαγωγή». Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές). $ Φιλοκυβερνητική εφημερίδα, πραγματικός συντάκτης της οποίας θεωρείται ο Αριστείδης Κιαπίνης.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 59

Le Spectateur de l’ Orient.

τα τεύχη 1-18, 21-47 και 49-96 [από τα 96] δεμένα σε 8 τόμους (τα «29-30», «35-36», «39-40», «42-43», «44-45», «46-47», «66-67» και «91-92» διπλά), 8ο, 438, 464, 404, 359, 372 + 4 + (374)-404, 402, 416 και 390 σ. (οι τόμοι 2-8 χωρίς το φύλλο τίτλου και το επόμενο φύλλο με τα περιεχόμενα). Νεότερα απλά εξώφυλλα. Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 442-4. (8)

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 60

Φιλίστωρ, σύγγραμμα φιλολογικόν καί παιδαγωγικόν κατά μῆνα ἐκδιδόμενον ὑπό Σ. Α. Κουμανούδη, Κ. Σ. Ξανθοπούλου, Δ. Ι. Μαυροφρύδου, συνεργούντων καί ἄλλων λογίων ἀνδρῶν.

οι τόμοι Γ´  & Δ´  (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος 1862) του Β´  έτους [από τα 2] δεμένοι μαζί, 572 και β´  + 558 σ. (λείπει ο τίτλος και τα επόμενα 2 φύλλα με τα περιεχόμενα του Γ´  τόμου, ο τίτλος και τα περιεχόμενα του Δ´  τόμου δεμένα στην αρχή του Γ´ , σφραγίδες στον τίτλο, κομμένος στα δύο ένας πίνακας, επιδιορθωμένο σχίσιμο σ’ έναν άλλο). Με 10 αναδιπλούμενους πίνακες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 61

Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως, [πάνω:] Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος.

τα τεύχη 1-44 του έτους 1863 δεμένα σ’ έναν τόμο, 4ο, 244 σ. (σφραγίδα καλυμμένη με ταινία χαρτιού στο εξωτερικό περιθώριο του πρώτου φύλλου, οξειδωμένο το τεύχος 4, λεκέδες από νερό στο πάνω περιθώριο και την αντίστοιχη εξωτερική γωνία ορισμένων φύλλων). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, κομμένες οι κάτω εξωτερικές γωνίες των καλυμμάτων). $ Στο τεύχος 13 (9 Απριλίου) δημοσιεύεται το ψήφισμα της αναγόρευσης του Γεωργίου Α´  σε Βασιλέα των Ελλήνων.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 62

Ἐφημερίς. Ἐκδίδοται καθ’ ἑκάστην καί τιμᾶται λεπτῶν 5 ἕκαστον φύλλον. Δημήτριος Α. Κορομηλᾶς, διευθυντής, Ἰωάννης Κ. Καμπούρογλους, συντάκτης.

τα τεύχη 1-121 του Γ´  έτους δεμένα σ’ έναν τόμο, 4ο, 4 έως 8 σ. (λείπουν τα φύλλα 66, 95, 98 και 101, μικρά σχισίματα σε λίγα φύλλα, σχισμένο στα δύο ένα φύλλο, λίγο οξειδωμένα και λερωμένα κάποια φύλλα). Κείμενο σε 2 στήλες. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, λείπει μικρό τμήμα από τη βάση της). $ Πρόκειται για την πρώτη καθημερινή πολιτική εφημερίδα. Στα φύλλα 26 έως 91 (τέλη Ιανουαρίου έως τέλη Μαρτίου) η Ἐφημερίς καλύπτει τη δίκη για τα Σιμωνιακά, το πολιτικό και εκκλησιαστικό σκάνδαλο που ξέσπασε στην Αθήνα το 1875, κυκλοφορώντας και σε απογευματινή έκδοση.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 63

Ὁ Ρωμηός, ἐφημερίς πού τήν γράφει ὁ Σουρῆς.

31 έτη δεμένα σε 7 τόμους, 4ο, (λείπει ένα τεύχος [από τα 1.442]: αρ. 293, στη θέση του επαναλαμβάνεται το 292, φθορές στο εξωτερικό περιθώριο των τευχών 657-664 με μικρή απώλεια κειμένου στα τεύχη 663 και 664, επιδιορθωμένα σχισίματα στο πρώτο φύλλο του τεύχους 665: σ. 1-2). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 48-9. (7) 

Τιμή εκτίμησης:

€ 350 - 450 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 64

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Π.

Ἑλληνική γεωργία, σύγγραμμα κατά μῆνα ἐκδιδόμενον, ὄργανον τῶν συμφερόντων τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων κτηματιῶν, καλλιεργητῶν τῆς γῆς καί κτηνοτρόφων.

τα έτη Α´  - ΣΤ´  δεμένα σε 6 τόμους, 8ο, ζ´  + 440, η´  + 575, η´  + 576, η´  + 584, 580 και ζ´  + 600 σ. Χωρίς γενικό τίτλο ο πέμπτος τόμος (τίτλος στην αρχή των τευχών 3, 8 και 10-12), με ξυλογραφίες εντός κειμένου (κάποιες ολοσέλιδες) κι έναν πίνακα εκτός κειμένου στον πέμπτο τόμο. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (διαφορετική στον έκτο τόμο, μικρές φθορές, λίγο λερωμένα τα καλύμματα). (6)

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 65

Ἡ Τέχνη, τόμος Α´ [δέν ἐκδόθηκε ἄλλος], ἐκδότης: Κ. Χατζόπουλος.

12 τεύχη δεμένα σ’ έναν τόμο (τα «8-9» και «10-11» διπλά), 8ο, 308 σ. (κομμένα μικρά τμήματα από τα 2 τελευταία φύλλα χωρίς απώλεια κειμένου). Κείμενο σε 2 στήλες. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 189-190.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 66

Αἰολικός Ἀστήρ, δεκαπενθήμερον οἰκογενειακόν περιοδικόν, διευθυντής Β. Κ. Βασιλειάδης.

τα τεύχη 1-24 του Α´  έτους [από τα 3] δεμένα σ’ έναν τόμο. 384 σ. Κείμενο σε 2 στήλες, εικόνες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές σε αυτήν και τα καλύμματα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 67

Μηνιαία ἐπιθεώρησις, πολιτική καί κοινοβουλευτική, διευθυντής Γ. Καφαντάρης.

τα τεύχη 1-6 του Α´  έτους (το «5ον- 6ον» διπλό),  604 σ. (ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα). Με 5 αναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα. Αρχικά εξώφυλλα (οξειδωμένα, φθορές στις ράχες) (5). $ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 68

Τό Τραγοῦδι, ἑβδομαδιαῖον εἰκονογραφημένον περιοδικόν, ἐπιμελείᾳ Ἀντωνίου Παναυλῆ, διευθυντής καί ἰδιοκτήτης Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος.

τα τεύχη 1-26 δεμένα σ’ ἐναν τόμο, 832 σ. (ζαρωμένο από υγρασία το εξωτερικό περιθώριο του τεύχους 11, το κάτω εξώφυλλο του τεύχους 4 δεμένο μετά το πάνω εξώφυλλο του ίδιου τεύχους, το κάτω εξώφυλλο του τεύχους 23 δεμένο μετά το τεύχος 25, το τεύχος 24 δεμένο μετά το 25, τα εξώφυλλα του τεύχους 25 δεμένα μετά το 24). Εικόνες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα, εικονογραφημένα, συμπεριλαμβάνονται στη σελιδαρίθμηση). $ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 69

Ἡ χαρά τῶν παιδιῶν, δεκαπενθήμερο περιοδικό, ἐκδίδεται τήν 1ην καί 16ην ἑκάστου μηνός, διευθυντής Γιῶργος Δ. Παπαδημητρίου.

τα τεύχη 1-48 των ετών Α´ -Β´  δεμένα σ’ έναν τόμο, 16 σ. έκαστο τεύχος (κομμένο μικρό τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλλου του τεύχους 6). Κείμενο σε 2 στήλες, πλούσια έγχρωμη εικο­νογράφηση. Πανί (μικρές φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα όλων των τευχών, συμπεριλαμβάνονται στη σελιδαρίθμηση, κομμένο μικρό τμήμα από το πάνω εξώφυλλο του τεύχους 7). Δρούλια & Κουτσοπανάγου, IV, σ. 338-9.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 70

Νέοι Δρόμοι, μηνιαῖον περιοδικόν, ἔκδοσις Ἐθνικῆς Συντηρητικῆς Ὀργανώσεως.

τα τεύχη 1-44 και 46-48 των ετών Α´  - Δ´  δεμένα σε τρεις τόμους (τα έτη Γ´  & Δ´  δεμένα μαζί). 50 έως 64 σ. (Α´  έτος), 33 έως 54 σ. (Β´  έτος), 33 έως 35 σ. (Γ´  έτος) και 18 έως 20 σ. (Δ´  έτος) (λείπουν 4 φύλλα του τεύχους 5: σ. 29-36, 4 φύλλα του τ. 10: σ. 31-34, 41-44 και 12 φύλλα του τεύχους 17: σ. 21-44, κομμένο τμήμα από ένα φύλλο του τεύχους 12: σ. 7-8, κομμένα τα φύλλα με τις διαφημίσεις στο τέλος των περισσότερων τευχών). Εικόνες εντός κειμένου. Πανί (λίγο λερωμένο, μικρές φθορές, έχουν διατηρηθεί τα πάνω αρχικά εξώφυλλα των τευχών 1, 13 & 25). (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 71

Ἡ χαρά μας, περιοδικό Β´ τάξεως Γυμνασίου Νέου Τύπου, [στό ἐξώφυλλο:] Πρότυπον Λύκειον, Β´ Ἑξαταξίου Γυμνασίου Νέου Τύπου.

τα τεύχη 1 & 2, 271 x 217 mm., 9 και 8 φ. (οι πίσω όψεις λευκές). Πολυγραφημένο. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (πιασμένα με συνδετήρες στην αριστερή πλευρά). (2) $ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 72

Μεγάλο Ἑλληνόπουλο, ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ποικίλης ὕλης, διευθυντής Νῖκος Τσεκούρας.

τα τεύχη 1-18 δεμένα σ’ έναν τόμο. 942 σ. (ξακρισμένο το εξωτερικό περιθώριο κάποιων φύλλων στο πρώτο τεύχος με απώλεια γραμμάτων). Κείμενο σε 2-4 στήλες, πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Αρχικά χαρτόνια (λίγο λερωμένα, φθορές στο κάτω, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα, νεότερο πανί στη ράχη με επικολλημένο τμήμα του αρχικού πανιού με τον τίτλο, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα όλων των τευχών, συμπεριλαμβάνονται στη σελιδαρίθμηση, κομμένα και συμπληρωμένα τμήματα από το κάτω εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους, ξακρισμένο το πάνω του ιδίου τεύχους, μικρές φθορές και επιδιορθώσεις με σελοτέιπ στο πάνω εξώφυλλο του πρώτου τεύχους). $ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ. $ Μετά τη διαφωνία του με τον εκδότη Δ. Δημητράκο και τη διακοπή της κυκλοφορίας του Ἑλληνόπουλου, ο Νίκος Τσεκούρας εκδίδει το Σινεάκ και εν συνεχεία το Μεγάλο Ἑλληνόπουλο. Παρά την αναγγε­λία της επανέκδοσης του Ἑλληνόπουλου στο τελευταίο τεύχος της 7ης Απριλίου 1948 για την επόμενη εβδομάδα, ο Τσεκούρας ξανασυνεργάζεται τελικά με τον Δημητράκο τον Δεκέμβριο του 1948 με το Ἑλληνόπουλο - Θησαυρός τῶν παιδιῶν.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 73

Τό Σχολεῖο μας. Ἐκπαιδευτήρια Μίνας Ἀηδονοπούλου, Λεωφόρος Ἀλεξάνδρας 16, [ἀπό τό φ. 73 καί μετά:] Πίνδου 1, Φιλοθέη.

τα φύλλα 1-2, 4, 6-15, 17-25, 27-41, 65-77, 79-82, 84-86, 99-100 και 106-109 της Β´  περιόδου (έτη Β´  - ΙΕ´ ), 1 έως 8 σ. (χειρόγραφες σημειώσεις σε κάποια φύλλα). Κείμενο σε 4 στήλες. (63)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 75

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — Θησαυρός / Thesaurus [ἐκδίδεται ὑπό τῶν τελειοφοίτων τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν]. Αθήνα, 1963-1978.

τα τεύχη των ετών 1963-1978. Με πολυάριθμες αναπαραγωγές φωτογραφιών, διαφημίσεις στο τέλος. [160], [152], 172, 157, 196, 214, 238, 224, 167 και 207 σ. (κομμένα τμήματα από 2 φύλλα του τελευταίου τεύχους). Πανί (1963-1967), απομίμηση δέρματος και εικονογραφημένο περίβλημα (1968-1972). (10)

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 76

PHILELPHUS, Franciscus.

Epistolae familiares Domini Francisci Philelphi.

folio (307 x 205 mm.), LXXXVII + [1] φ. (σχίσιμο στην κάτω εσωτερική γωνία των φ. IIII και V, ελαφρά λερωμένο αντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στο τελευταίο φύλλο. Μεταγενέστερη περγαμηνή (λερωμένη). GW M32998, HC 12947*, Oates 2119, Goff P-599. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Orationes Philelphi cum aliis opuscolis. Βενετία, Philippus Pincius, 1496. $ folio (307 x 205 mm.), lxxviii φ. $ Πλην των Orationes περιέχει επίσης μεταφράσεις στα λατινικά από τον Φίλελφο της Τέχνης ρητορικῆς του Αναξιμένους του Λαμψακηνού (φ. XLIIII-LV) και των Ἀποφθεγμάτων λακωνικῶν του Πλουτάρχου (φ. LV-LXXIII). GW M33049, BMC, V, 497, Goff P-611. $ ΔΥΟ ΑΡΧΕΤΥΠΕΣ ΕΚ­ΔΟ­ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΦΟΥ ΔΕΜΕΝΕΣ Σ’ ΕΝΑ ΤΟΜΟ. Ο Φραγκίσκος Φίλελφος (1398-1481) τελειοποίησε τις γνώσεις του στην ελληνική στην Κωνσταντινούπολη όπου έζησε την περίοδο 1420-1427, αρχικά ως απεσταλμένος της Βενετίας και στη συνέχεια στην υπηρεσία του αυτοκράτορα Ιωάννη Η´  Παλαιολόγου. Η συμβολή του στην ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών στην Ιταλία θεωρείται πολύ σημαντική και γι’ αυτό βιογραφείται συνήθως με τους Έλληνες λογίους που έδρασαν στη Δύση κατά την Αναγέννηση.

Τιμή εκτίμησης:

€ 6.000 - 8.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 77

ΗΣΙΟΔΟΣ.

In hoc opere continentur: Hesiodi ascræi duo libri Georgicon ἔργα καί ἡμέραι, id est opera & dies, saluberrimis pleni doctrinis – Catonis Romani moralia instituta – Tabula Cebetis Thebani miro ingenio, qua ad virtute(m) pergas, viam insinuans, & alia quædam.

4o (210 x 150 mm.), [64] φ. (λεκέδες από νερό στα περιθώρια). Ελληνικό κείμενο και λατινική μετάφραση σε αντικρυστές σελίδες. Νεότερη εύκαμπτη περγαμηνή. VD16 H2709, Brunet, III, στ. 142, Hoffmann, II, σ. 252. $ ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ. Ο εκδότης της Otmar Nachtgall (π. 1478-1537) γεννήθηκε στο Στρασβούργο και σπούδασε στη Χαϊδελβέργη. Για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη θεολογία και τη μουσική, όπως και στην ελληνική και λατινική φιλολογία, ταξίδεψε στη Λουβαίν, το Παρίσι, την Πάντοβα και τη Βιέννη. Επισκέφθηκε επίσης την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, χωρίς να αφήσει περιγραφή του ταξιδιού του. Το 1514 συνάντησε τον Έρασμο, ο οποίος θαύμασε την ελληνομάθειά του. Θεωρείται ο εισηγητής των ελληνικών σπουδών στο Στρασβούργο. 

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 78

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ἅπαντα τά τοῦ Ἱπποκράτους. Omnia opera Hippocratis.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 233 φ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στο πρώτο και στο τελευταίο φύλλο. Βιβλιοδεσία των αρχών του 20ού αιώνα του Emile Carayon (δέρμα φιδιού, ασημένιες οι ακμές). Renouard (Alde), σ. 102, αρ. 1, Adams H-563, Brunet, III, στ. 170, Hoffmann, II, σ. 271. $ ΩΡΑΙΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ. Η βιβλιοδεσία προφανώς παραπέμπει στον όφι του Ασκληπιού, σύμβολο του ιατρικού επαγγέλματος.

Τιμή εκτίμησης:

€ 16.000 - 20.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 79

ΚΙΓΑΛΑΣ, Ματθαῖος.

Νέα σύνωψις διαφόρων ἱστοριῶν, ἀρχομένη ἀπό κτίσεως κόσμου καί λήγουσα ἕως τῇ νῦν ἐχρονίᾳ, περιέχει δ’ ἔτι καί τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μεταγραμμένην ἀπό τήν Τουρκογραίτζιαν, [...] συναχθέντα ἀπό πολλῶν ἱστορικῶν βιβλίων καί μεταφρασθέντα εἰς πεζήν φράσιν, παρά τοῦ εὐλαβεστάτου ἐν ἱερεῦσι κυρίου Ματθαίου Κιγάλα τοῦ Κυπρίου.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο (208 x 150 mm.), φκη´  [528] φ. (λείπει το πρώτο (λευκό) φύλλο, ο τίτλος με κομμένα τα περιθώρια και επικολλημένος (με απώλεια των λέξεων: «Νέα σύνωψις»), τρύπες από έντομο στα περιθώρια, λεκέδες από νερό). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο, ξυλογραφία στη σ. φκγ´  («χείρ τοῦ Σολομῶντος»). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές). Legrand (17ος αἰ., I) 263.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 81

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ.

Θουκυδίδου ἱστορίαι, κατά μετάφρασιν Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ἐκδιδόμεναι ἐπιμελείᾳ Δημητρίου Κακλαμάνου.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, xix + 363 και iv + 304 σ. Προμετωπίδες. Αρχικό πανί (κατά τόπους ξεθωριασμένο, περγαμηνή στη ράχη, λερωμένη, αξάκριστο αντίτυπο). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 82

ΒΗΛΑΡΑΣ, Ιωάννης.

Η ρομεηκη γλοσα.

16ο, να´  σ. (λεκές από νερό στα δύο πρώτα τεύχη, ελαφρά λερωμένα λίγα φύλλα). Αρχικά εξώφυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές, χαλαρωμένη η ράχη). Ηλιού 1814.42, Legrand & Pernot, 861. $ Η σπανιότατη πρώτη έκδοση αυτού του έργου του Βηλαρά, που θεωρείται το πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε σε φωνητική γραφή και χωρίς τόνους.

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 83

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος.

Ἐπί τῶν ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν τοῦ σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις Νεοφύτου, τῶν εἰς τό τέταρτον τῆς Γραμματικῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ, κριτικαί ἐπιστάσεις.

8ο, 486 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λεκές από νερό, ο τίτλος επικολλημένος στο πάνω ακρόφυλλο κατά μήκος του εσωτερικού περιθωρίου). Xαλκόγραφος πίνακας στo τέλος. Αρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (μικρές φθορές, λείπει μικρό τμήμα από το κάτω). Ηλιού 1806.32.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 84

Διά φρόνιμα παιδάκια.

8ο (252 x 177 mm.), [10] σ. Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο εξώφυλλο), με 8 χρωμολιθόγραφες και πολλές μονόχρωμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη, σπασμένες οι συνδέσεις). $ Βλ. Τιμοκατάλογος Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Ἑταιρείας, [...], Σεπτέμβριος 1911, σ. 26 (εικονίζεται).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 85

Ἑλληνικόν ἀλφαβητάριον.

8ο (262 x 191 mm)., [12] φ. (λυμένα το πρώτο και το τελευταίο φύλλο). Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο εξώφυλλο), με τα γράμματα σε διάφορα χρώματα και 24 χρωμολιθογραφίες (2 ανά σελίδα, οι πίσω όψεις λευκές). Αρχικά χρωμολιθόγραφα χαρτόνια (κομμένες η πάνω εσωτερική και η κάτω εξωτερική γωνία του πάνω, λίγο λερωμένο, φθορές στη ράχη). $ Βλ. Τιμοκατάλογος Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Ἑταιρείας, [...], Σεπτέμβριος 1911, σ. 25 (εικονίζεται).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 86

Γατάκια και σκυλλάκια.

μικρό 4ο (280 x 223 mm.), [12] σ. Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο εξώφυλλο), το κείμενο τελειώνει στο εσωτερικό του κάτω εξωφύλλου, με 4 ολοσέλιδες χρωμολιθόγραφες εικόνες και 8 μονόχρωμες εικόνες εντός κειμένου και από μία μονόχρωμη εικόνα στο εσωτερικό κάθε εξωφύλλου. Αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. $ Βλ. Τιμοκατάλογος Ἑλληνικῆς Ἐκδοτικῆς Ἑταιρείας, [...], Σεπτέμβριος 1911, σ. 27.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 87

[ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Α.]. «ΑΙΜ[ΙΛΙΟΣ] - ΕΙΜ[ΑΡΜΕΝΟΣ]».

Ἡ χαρά τῶν παιδιῶν.

μικρό 4ο (277 x 207 mm.), 40 σ. Εικόνες εντός κειμένου (οι 4 ολοσέλιδες). Αρχικά χαρτόνια (χρωμολιθογραφία στο πάνω κάλυμμα, πανί στη ράχη). 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 88

Ὁ παπουτσωμένος γάτος, παραμύθι ὑπό Αἰκατερίνης Σιδηροπούλου - Πικροῦ, [πάνω:] Παιδική Βιβλιοθήκη.

μικρό 4ο (280 x 210 mm.), 24 σ. Δίχρωμη έκδοση, με 7 εικόνες εντός κειμένου (οι 2 ολοσέλιδες). Αρχικά χαρτόνια (χρωμολιθογραφία στο πάνω κάλυμμα, μικρές φθορές, πανί στη ράχη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 89

Τίκ τίκ.

8ο (269 x 201 mm.), [8] σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο εξώφυλλο), με 4 έγχρωμες και 4 μονόχρωμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 90

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, Κ.

Στήν ἐξοχή.

μικρό 4ο (280 x 213 mm.), 32 σ. Δίχρωμη έκδοση, εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (λίγο λερωμένα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 91

Ἡ πεντάμορφη.

8ο (249 x 191 mm.),  [12] σ. Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου και στο εξώφυλλο), με 6 ολοσέλιδες χρωμολιθογραφίες. Αρχικά χαρτόνια (χρωμολιθογραφία στο πάνω κάλυμμα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 92

Ἡ χαρά τῶν μικρῶν.

μικρό 8ο (212 x 183 mm.),  [12] σ. Εξολοκλήρου λιθογραφημένη έκδοση, χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο εξώφυλλο), με 6 ολοσέλιδες χρωμολιθόγραφες εικόνες και 4 μονόχρωμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 93

[Μικρά παραμύθια].

8ο (259 x 187 mm.), 4 + 4 + 4 + 4 + 8 + 8 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τί­-τλου, τίτλος στην αρχή κάθε παραμυθιού, επιμέρους τίτλος σ’ ένα παραμύθι, με 6 χρω­μολιθόγραφες εικόνες εκτός κειμένου (μία για κάθε παραμύθι). Αρχικά χαρτόνια (χρωμολιθογραφία στο πάνω, πανί στη ράχη). $ Περιλαμβάνονται τα παραμύθια: «Οἱ τρεῖς ἀδελφοί», «Ὁ Γιαννάκης», «Τό Χρυσό», «Ἡ Γενοβέφα», «Περιήγησις τοῦ Γιούλλιβερ εἰς τό Λιλιπούτ, τήν χώραν τῶν νάνων» και «Περιήγησις τοῦ Γιούλλιβερ εἰς τό Βροβδιγκάκ, τήν χώραν τῶν γιγάντων».

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 94

Βιβλίο μέ γατάκια γιά τά χρυσᾶ παιδάκια.

πλάγιο μικρό 4ο (219 x 277 mm.), [12] σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου και στο εξώφυλλο), το κείμενο αρχίζει στο εσωτερικό του πάνω εξωφύλλου και τελειώνει στο εσωτερικό του κάτω, με 4 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες και μονόχρωμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα (σχισίματα στις ενώσεις).

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 95

ΚΥΜΙΝΗΤΗΣ, Σεβαστός.

Δογματική διδασκαλία τῆς ἁγιωτάτης ἀνατολικῆς καί καθολικῆς Ἐκκλησίας, περιέχουσα κατ’ ἐξαίρετον λόγον τρία τινά: πρῶτον, πότε μεταβάλλονται τά ἅγια εἰς σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, δεύτερον, ὅτι ἡ Θεοτόκος ὑπέκειτο τῷ προπατορικῷ ἁμαρτήματι, καί τρίτον, ὅτι αἱ μερίδες οὐ μεταβάλλονται εἰς σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, [ ...], καί νῦν τό πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, ἀναλώμασι τοῦ εὐγενεστάτου καί λογιωτάτου ἄρχοντος Ποστελνίκου κυρίου Γεωργίου Καστριώτου.

4ο (195 x 142 mm.), 4 φ. + (9)-400 σ. (έντονη οξείδωση σε κάποια τεύχη, λεκές από νερό σε λίγα τεύχη προς το τέλος). Η μορφή με αφιέρωση στον Μεγάλο Πέτρο, κτητορική σημείωση στην πίσω όψη του πρώτου (λευκού) φύλλου. Ρουμανικό δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, εμπίεστη διακόσμηση στα καλύμματα). Legrand (18ος αι.) 19 («très rare»), Ελληνική Βιβλιοθήκη, 981.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 96

ΜΑΚΡΑΙΟΣ, Σέργιος.

Ὀρθόδοξος ὑμνωδός, ἤτοι ἱερά φιλοσοφία ἐν μέτροις πινδαρικοῖς.

8ο, XIV + 176 σ. (λίγο λερωμένο αντίτυπο). Χαλκόγραφη προμετωπίδα. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης. Ηλιού 1802.48.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 97

ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ, ο Κρης.

Ἐκλόγιον τουτέστιν οἱ ὡραιότεροι βίοι τῶν ἁγίων ἐκλεγμένοι ἐκ τοῦ μεταφραστοῦ Συμεῶνος καί εἰς ἁπλῆν μεταγλωττισθέντες διάλεκτον παρά Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός, νῦν αὖθις τυπωθέντες εἰς κοινήν τῶν ὀρθοδόξων ὠφέλειαν, ἔκδοσις Α´.

4ο, 352 σ. (λίγο οξειδωμένο α­ντίτυπο, λεκές από νερό σε λίγα φύλλα, λερωμένη η πάνω εξωτερική γωνία 5 φύλλων: σ. 163-172). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λείπουν μικρά τμήματα, μικρές φθορές). Ηλιού 1809.22.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 98

Τά τέσσαρα θεῖα καί ἱερά Εὐαγγέλια, νεωστί μετατυπωθέντα εἰς χαρακτῆρα μέγαν, εἰς χρῆσιν τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων, καί τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, προστεθείσης καί τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.

8ο, 518 σ. (κομμένη η πάνω εξωτερική γωνία των 2 πρώτων και του τέταρτου φύλλου, λίγο οξειδωμένα και με λεκέδες από νερό τα πρώτα και τα τελευταία φύλλα, λερωμένα κάποια άλλα). Δίχρωμη η εκτύπωση των φ. A1, Α3 & A7, ο τίτλος σε τυπογραφικό πλαίσιο, 4 ολοσέλιδες ξυλογραφίες, ξυλόγραφα επίτιτλα. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, εμπίεστη διακόσμηση στα καλύμματα). Ηλιού 1821.45 (ένα μόνο αντίτυπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 99

ΔΑΡΒΑΡΙΣ, Δημήτριος Ν.

Μικρά κατήχησις ἤ σύντομος ὀρθόδοξος ὁμολογία εἰς χρῆσιν τῶν τῆς Ἀνατολικῆς ἐκκλησίας τέκνων, ἐκ πέμπτου ἐκδοθεῖσα ὑπό Πέτρου Νικολάου τοῦ Δαβάρεως τοῦ καί Πεντάδου, δαπάνῃ τοῦ ἐν Βιέννη Ἑλληνομουσείου.

8ο, 185 σ. (λεκές από νερό, εντονότερος στην αρχή, κομμένο μικρό τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο 5 φύλλων: σ. 107-116). Ελληνικό κείμενο και γερμανική μετάφραση σε αντικρυστές σελίδες. Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (λείπει η ράχη, φθαρμένα τα καλύμματα). Ηλιού 1835.41.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 100

[ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ, Θεόκλητος].

Ὁ συνοδικός τόμος, ἤ περί ἀληθείας.

8ο, ις´  + 629 σ. (ελαφρά ομοιόμορφη οξείδωση σε αρκετά τεύχη). Απομίμηση δέρματος. Γκίνης & Μέξας, 5792.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 101

ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ, Θεόδωρος, Φωκαεύς.

Ἡ Πανδώρα, ἤτοι συλλογή ἐκ τῶν νεωτέρων καί ἡδυτέρων ἐξωτερικῶν μελῶν.

2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, 122 + 3 και 170 σ. (λεκέδες από νερό, οξείδωση). Κατάλογοι συνδρομητών. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ηλιού 1843.80 και  Γκίνης & Μέξας, 4347.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 102

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ευγένιος.

Ἡ λογική, ἐκ παλαιῶν τε καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, ἧς προτέτακται ἀφήγησις προεισοδιώδης περί ἀρχῆς καί προόδου τῆς κατά τήν φιλοσοφίαν ἐνστάσεως, καί προδιατριβαί τέτταρες εἰσαγωγικαί, εἰς ἅπασαν ἐν γένει τήν φιλοσοφίαν προτελεστικαί.

8ο, 586 σ. (λείπει το πορτραίτο, λεκές από νερό, οξείδωση). Χαλκόγραφη βινιέτα στο δεύτερο φύλλο. Νεότερο δέρμα στη ράχη και τις γωνίες (κόκκινες οι ακμές). Legrand (18ος αι.) 645, Legrand & Pernot, 388, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1223, Λαγανάς 423.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 103

GENOVESI, Antonio.

Στοιχεῖα τῆς μεταφυσικῆς, ἐξελληνισθέντα ἐκ τῆς λατινίδος φωνῆς ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυρίου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως.

4ο, 223 σ. (οξείδωση στην αρχή και το τέλος, λεκές από νερό στα πρώτα 10 τεύχη, τρύπα από έντομο στην κάτω εσωτερική γωνία των τελευταίων φύλλων, ξακρισμένο το πάνω περιθώριο). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ηλιού 1806.13.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 104

ΛΕΣΒΙΟΣ, Βενιαμίν.

Στοιχεῖα τῆς μεταφυσικῆς.

8ο, ιγ´  + 471 σ. (τρύπες από έντομο στο εξωτερικό περιθώριο των περισσότερων τευχών, σε 3 τεύχη με μικρή απώλεια γραμμάτων, κομμένη και συμπληρωμένη η πάνω εσωτερική γωνία των τελευταίων 4 φύλλων, στο τελευταίο με μικρή απώλεια κειμένου, λείπουν τα 2 τελευταία (λευκά) φύλλα). Δερμάτινη ράχη των μέσων του 19ου αιώνα (μικρές φθορές). Ηλιού 1820.120.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ