Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Δημοπρασία
Ξενοδοχείο Athens Plaza
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Εξέταση λαχνών
Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 Μαΐου έως την Τρίτη 8 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Σάββατο, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας μας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο +30 210 3614897.

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στη δημοπρασία μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρευρεθούν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή για δέσμευση της θέσης τους, τηλεφωνικά στα γραφεία της εταιρίας στο +30 210 3614897. 

 


Lots (434)

LOT 105

METZGER, Johann Daniel.

Ἰατροφιλοσοφική ἀνθρωπολογία, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ μετά προσθήκης τινῶν ὑποσημειώσεων ὑπό Ἀναστασίου Γεωργιάδου.

8ο, σ. λστ´  + 140. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, λεκές από νερό στο πάνω περιθώριο, μικρή τρύπα στο εξωτερικό περιθώριο 2 φύλλων: σ. 127-130, το φύλλο με τα παροράματα δεμένο πριν το τεύχος A). Νεότερη δερμάτινη ράχη (γυμνά τα καλύμματα). Ηλιού 1810.29.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 106

ΓΕΝΝΑΔΗΣ, Γ. Σ.

Ἐγχειρίδιον τοπογραφικῆς ἀνατομίας ἐφηρμοσμένης εἰς τήν χειρουργικήν.

8ο, ιστ´  + 436 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Ξυλογραφίες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης. Γκίνης & Μέξας, 7498. [μαζί:] ΚΑΡΕΚΛΗΣ, Δ. Ι. Γυναικολογία. Αθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1894. $ 8ο, 480 σ. Ξυλογραφίες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης. Ηλιού & Πολέμη, 1894.206. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 107

ΛΕΣΒΙΟΣ, Βενιαμίν.

Γεωμετρίας Εὐκλείδου στοιχεῖα, ἐκτεθέντα παρά Βενιαμίν Λεσβίου, τόμος Β´.

8ο, 20 + 255 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Με 8 αναδιπλούμενους χαλκόγραφους πίνακες στο τέλος. Αρχικά εύκαμπτα χαρτόνια (μικρές φθορές). Ηλιού 1820.31, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1426. $ Ο πρώτος τόμος κυκλοφόρησε το 1818 με τίτλο: Στοιχεῖα ἀριθμητικῆς.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 108

BARBARO, Marcantonio, 1518–1595, Βενετός διπλωμάτης, πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, 1568–73 & 1574.

Relatione del Cl(arissi)mo Marc’Antonio Barbaro ritornato da Costant(inopo)li l’anno 1589 [1574].

Χειρόγραφο σε χαρτί, 15-16 στίχοι ανά σελίδα, μικρό folio (278 x 210 mm.), [1]-[2]10[3]8[4]-[8]10[9]2: [80] φ. Ο τίτλος στην αρχή του κειμένου, το κείμενο στα φ. [1]/1r-[9]/2r (αρχίζει: «Ser(enissi)mo Prencipe. Poiché per permissione d’Iddio l’Imperio ottomano con un corso quasi di perpetue vittorie si e impadronito...», τελειώνει: «...però con tutti i spiriti et forze nostre dovemo rivolgersi a questo singolar rimedio», το φ. [9]/2v λευκό), χωρίς αρίθμηση τευχών, φύλλων ή σελίδων. Νεότερη εύκαμπτη περγαμηνή. $ Σημαντική έκθεση για την κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο της εκστρατείας για την κατάκτηση της Κύπρου και της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Σώζεται σε χειρόγραφα σε βιβλιοθήκες στην Ιταλία (6), το Λονδίνο (2), την Οξφόρδη (1), την Γκότα (1) και την Κρακοβία (1). Δημοσιεύτηκε από τον E. Albèri (με βάση χειρόγραφο που παρουσιάζει πολλές παραλλαγές και παραλείψεις) στο: Relazioni degli ambasciatori veneti al senato, serie 3a, τ. Α´ , Φλωρεντία 1840, σ. 299-346.

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 109

Ἐπιστολή τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τόν ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας Ἰωάννη Κωνσταντίνο Νικολάου [Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο], μέ τήν ὁποία ζητοῦν ὁ Κουτλουμουσιανός ἱερομόναχος Γρηγόριος, ἄλλοτε ἡγούμενος τῆς μονῆς Κουτροτζιανίου [Cotroceni], «νά διορισθῇ ὁποῦ νά ἔλθῃ εἰς τήν μετάνοιάν του, ὅτι γίνεται καί τοῖς λοιποῖς τύπος κοινοβλαβοῦς τῷ ὄρει τούτῳ ὑποδείγματος».

Γραμμένη στην πρώτη σελίδα δίφυλλου, 451 x 310 mm. (κομμένη η κάτω δεξιά γωνία, μικροί λεκέδες από νερό, μεταγενέστερες σημειώσεις στη δεύτερη και την τέταρτη σελίδα, στο κάτω περιθώριο της πρώτης η ένδειξη: «Ἀρχεῖον Παν. Γ. Κρητικοῦ Νο 36»). Με τις σφραγίδες των μονών στα περιθώρια.

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 110

ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο εξ Ιωαννίνων, π. 1715 - π. 1795, επίσκοπος Καμπανίας.

[Νομικόν εἰς ἁπλήν φράσιν].

Χειρόγραφο σε χαρτί, 33-38 στίχοι ανά σελίδα, folio (300 x 205 mm.), [1]1 [2]-[27]6 [28]2: [159] φ., [2] + 311[=312] + [4] σ. (λείπει απροσδιόριστος αριθμός φύλλων στην αρχή (το μεγαλύτερο μέρος του πίνακα περιεχομένων), μικρές τρύπες από έντομο, λεκές στο πάνω περιθώριο των πρώτων φύλλων). Το κυρίως κείμενο στις σ. 1-311 («Περί νόμων ἐκκλησιαστικοῦ καί πολιτικοῦ προλεγόμενα» στις σ. 1-5, «Νόμος ἐκκλησιαστικός περί ἀρχιερέων, εἴτουν ἐπισκόπων, κατά τό παλαιόν» στις σ. 6-81 (η 82 λευκή), «Πολιτικός νόμος [σε με´  κεφάλαια]» στις σ. 83-296, «Κανόνων νομικῶν τά ἀναγκαιότερα», στις σ. 297-303 και «Περί λέξεων νομικῶν τινων σημασίας» στις σ. 303-311), το τέλος του πίνακα περιεχομένων στο φ. [1]/1r (ἀρχ. «Περί συνοικεσίων ... φυλ. 268», το [1]/1v λευκό), επιγράμματα στο Θεόφιλο στα φ. [28]/1r-[28]/2r (των Γεωργίου Σκαρλάτου, Δημητρίου Βαρδάκα του εκ Μετσόβου, Κυριακού Νικολάου Τζερτζέλη και Θεοφίλου Νικολάου Τζερτζέλη, το [28]/2v λευκό), σελιδαρίθμηση από το χέρι του γραφέα, χωρίς αρίθμηση τευχών. Δέρμα σύγχρονο με τη γραφή (εκτεταμένες φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). $ ΑΓΝΩΣΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ «ΝΟΜΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ. $ Ο Καμπανίας Θεόφιλος θεωρείται από τους φωτισμένους ιεράρχες του 18ου αιώνα. Έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του στη φτωχή επισκοπή Καμπανίας, δυτικά της Θεσσαλονίκης, συμπαραστεκόμενος στο χειμαζόμενο από επιδρομές πληθυσμό της. Το Νομικόν καθιστά πολύτιμο η αντιπαραβολή που συχνά κάνει με τα ισχύοντα στην εποχή του. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1887 στην Κωνσταντινούπολη από τους Ελ. Ταπεινό και Κ. Βασιλειάδη, σε μια έκδοση αποσπασματική και με πολλές αυθαίρετες προσθαφαιρέσεις. Κριτική έκδοση έδωσε ο Δημ. Σ. Γκίνης, Νομικόν ποιηθέν καί συνταχθέν εἰς ἁπλήν φράσιν ὑπό τοῦ πανιερωτάτου ἐλλογιμωτάτου ἐπισκόπου Καμπανίας κυρίου κυρίου Θεοφίλου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων (1788), Θεσσαλονίκη 1960. Ο Γκίνης βασίστηκε σε 6 χειρόγραφα που είχε τότε υπόψη του (3 στην Εθνική Βιβλιοθήκη και από ένα στη Μονή Εσφιγμένου, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και τη Βιβλιοθήκη Δημητσάνας). Ένα έβδομο χειρόγραφο εντόπισε ο Δημ. Κ. Ράιος, Χειρόγραφα καί “σκιές” χειρογράφων ἀπό τό ἀνατολικό Ζαγόρι, Ιωάννινα 2006.

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 113

Ἔγγραφο τῆς Γερουσίας τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Γ. Πραΐδη, Π. Γαλάνη, Χ. Στάικου, Α. Καραγιάννη, Α. Ἀναστασίου, Ι. Τρικούπη καί Μ. Φραγκούλη, πρός τόν Γεώργιο Βαλτινό.

1 σελίδα, 314 x 215 mm. Σφραγίδα [Μαζαράκης 138]. $ «... Ἡ τοπική συνέλευσις ἡ ἐν Βραχωρίῳ συγκροτηθεῖσα, πληροφορημένη διά τάς ἀρετάς σου, καί τάς ὑπέρ τῆς κοινῆς σωτηρίας ἀνδραγαθίας σου ἐξελέξατό σε διά τῶν πρακτικῶν αὐτῆς, χιλίαρχον τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος κατά τό ἀντίγραφον τῶν πρακτικῶν αὐτῆς ὁποῦ σᾶς συντροφεύετε. Ἐν ᾧ σέ συγχερώμεθα διά τό ἀξίωμα τό ὁποῖον ἡ πατρίς σοί ἐνεπιστεύθη, σέ ἐνθυμίζομεν ὅτι χρεωστεῖς πίστιν καί ὑποταγήν πρός τήν Διοίκησιν, καί πρός τόν στρατηγόν σου, καί ζῆλον ὑπέρ τῆς κοινῆς σωτηρίας...». [μαζί:] Κατάσταση τῶν ἐγγράφων πού παρέδωσε ὁ Γ. Βαλτινός στήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τῶν Ἀξιωματικῶν. Ναύπλιο, 28 Μαρτίου 1833. $ 1 σελίδα, 312 x 427 mm. Υπογράφει ο γραμματεύς της Επιτροπής Α. Κονταράτος. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 114

Ἐπιστολή τῶν προκρίτων τῆς Ὕδρας πρός τούς παραστάτες τοῦ νησιοῦ Ἰωάννη Ὀρλάνδο καί Βασίλειο Μπουντούρη στήν Κόρινθο.

2 σελίδες, 286 x 194 mm. Με υστερόγραφο, τετραμερής σφραγίδα [Μαζαράκης 30]. $ «... Ἐλάβομεν τό εἰς τήν ἀδελφικήν ὑμῶν ἐπιστολήν τῆς 28ης Φεβρουαρίου ἐμπερικλεισθέν γράμμα τοῦ Κυρίου Λόνδου, ἐκ τοῦ ὁποίου μέ ἀγαλλίασίν μας ἐπληροφορήθημεν τόν πυρπολησμόν τῶν ἐχθρικῶν μικρῶν πλοίων, ἄλλην δέ νεωτέραν εἴδησιν δέν ἔχομεν οὔτε περί τοῦ Ἡμετέρου Στόλου, οὔτε περί τοῦ ὀθωμανικοῦ. Μήν λείψητε ὅμως νά εἰδοποιήσητε τήν διοίκησιν, ὅτι ἐάν εἶναι ἀνάγκη νά ἐπιμείνωσιν ἐκεῖ τά καράβιά μας, πρέπει ἀμέσως νά σταλθῶσιν ἐκεῖ διαταγαί διά νά τούς δοθῶσιν εὐθύς ὅλα τά πρός τροφήν καί πρός πόλεμον ἀναγκαῖα, ἀπό τά ὁποῖα ὅλα πρέπει νά εἶναι ἐλλειπεῖς, ἔπειτα δέ πρέπει νά σταλθῶσιν ἐδῶ τά μηνιαῖα διά νά δοθῶσιν εἰς τήν φαμιλίαν ἑκάστου συντροφοναύτου. [...] Πρός τούτοις εἰδοποιήσετε τήν διοίκησιν διά νά στείλῃ τό μηνιαῖον διά τόν παρελθόντα καί παρόντα μῆνα, τό συμφωνηθέν διά τήν Γολέτταν τήν ἐπιμένουσαν εἰς τήν Πολιορκίαν τῆς Ναυπλίας, ἐπειδή ἐάν οἱ ἄνθρωποι αὐτῆς δέν λάβουν τήν πληρωμήν των ἠμποροῦν νά παρατήσωσι καί νά μείνῃ τό Μπλόκον αὐτό ἀνοικτόν. Ἐδῶ δώσαντες εἰς τά καράβια ὅσα εἴχομεν βόλια εἰς τά κάστρα, ἐμείναμεν ὑστερημένοι ἀπό αὐτά, τά δέ καράβια πρέπει ὁμοίως νά ὑστερηθῶσι διά τόν κροτηθέντα πόλεμον. Ἀνάγκη εἶναι λοιπόν νά μᾶς στείλωσιν ἀπό αὐτοῦ ὅσα περισσότερα ἠμπορέσουν βόλια μικρά διά τά καράβια, καί εἰ μέν αὐτοῦ δέν εὑρεθῶσιν ἀρκετά, τότε νά μᾶς στείλωσι γράμμα τῆς Διοικήσεως πρός τόν φρουράρχην τῆς Μονεμβασίας διά νά μᾶς τά δώσῃ καί ἡμεῖς πέμπομεν ἐκεῖ Καΐκιον ἐπίτηδες διά νά τά λάβῃ, ὅτι ἀλλέως καθώς σᾶς εἴπομεν, καί ἡμεῖς ἐδῶ καί τά καράβια βόλια δέν ἔχομεν. Βλέπετε ἐκ τούτων πόσα εἶναι τά εἰς τήν θάλασσαν ἀναγκαῖα, ἐκτός τῶν τῆς γῆς, ὅθεν κάμετε παντοίῳ τρόπῳ διά νά ἐπιταχυνθῇ αὐτοῦ μία ἱκανή σύναξις μετρητῶν, ὅτι βέβαια ἐάν εἰς τοῦτο καί εἰς τήν στερέωσιν τῆς ὀργανισθείσης διοικήσεως ἀκόμη ἀδιαφορήσωσιν οἱ Πελοποννήσιοι, βέβαια ἐπικινδυνεύει τό Γένος...». Το υστερόγραφο έχει ως εξής: «Ταύτην τήν στιγμήν ἔρχεται καΐκιον ἀπό Σπέτζιαις, δι’ οὗ μανθάνομεν ὅτι ἔφθασαν ἐκεῖ δύω καράβια ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου, δέν ἔχομεν ὅμως καμμίαν εἴδησιν περί αὐτοῦ, καί ἐάν μετά ταῦτα λάβωμεν σᾶς εἰδοποιοῦμεν ἀμέσως». Η επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε από τον Α. Λιγνό, Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας, 1778-1832, τ. 8, Αθήνα 1927, σ. 41-2 (από σχέδιο, χωρίς το υστερόγραφο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 115

ΣΚΑΛΤΣΑΣ, Δήμος, ο «Σκαλτσοδῆμος», 1760-1826, αγωνιστής.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Δῆμος σκαλτζάς») πρός τόν Γεώργιο [Αἰνιάν] στά Σάλωνα («ἐξοχώτατε Κύριε Γεώργιε»).

1 σελίδα, 215 x 156 mm. Σφραγίδα [Μαζαράκης 1214], υστερόγραφο. $ «...Ἐγώ τρεῖς τέσσαρας ἡμέρας ἔχω ἀκόμι ὀλίγην δουλειάν· μόνον λάβε ἕν γράμμα τοῦ στ. καραϊσκάκη, καί ἕνα κοινῶς ὅλων τῶν στρατηγῶν ἀπό τά ὁποῖα πληροφορεῖσαι, καί ἔπειτα τούς τά δίδεις, καί εἰπέ καί τῶν στρατηγῶν νά κάμουν σφίξιν νά δυναμώσουν τά ταμπούρια, ὅτι ἦρθε καί ὁ μουστάμπεγης, καί ὁ σοῦλτζες, καί κάννουν μίαν ἑτοιμασίαν οἱ τοῦρκοι φοβερήν καί νά εὐγοῦν ἐπάνω εἰς τά ταμπούρια, νά μή ξεσφίγγουν καί σκορποῦν τό ὀρδί, καί χαλασθῶμεν ἀπάνω εἰς τό ἕτοιμον, ταῦτα καί μένω...». Στο υστερόγραφο γράφει: «Τόν στρατηγόν σαφάκα τόν ἀσπάζομαι ἀδελφικῶς, καί πές του, δεῖξαι του καί τό γράμμα μου καί νά πάγει ἐπάνω εἰς τά ταμπούρια, ὅτι βλέπουν μερικούς ὁποῦ κάθονται μέσα, καί κάθονται καί οἱ ἄλλοι...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 116

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ — Σημαντική ἑνότητα 17 ἐγγράφων τῆς οἰκογένειας τοῦ Μάρκου Μπότσαρη.

Σημαντική ἑνότητα 17 ἐγγράφων τῆς οἰκογένειας τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, πού περιλαμβάνει: μία αὐτόγραφη ἐπιστολή τοῦ ἥρωα μέ τήν ὑπογραφή του («μάρκο / μπότζαρις») πρός τούς Σουλιῶτες καί μία μέ τήν ὑπογραφή του («ος υώσου [ὡς υἱός σου] / μάρκο / μπότζαρις») πρός τή θεία του Μάρω στήν Ἀνκόνα (Πλέσα, 24.12.1820, καί Μεσολόγγι, 7.11.1822), ἀντίγραφο ἐπιστολῆς μάλλον τοῦ Μ. Μπότσαρη (Σούλι, 11.5.1822), ὀκτώ ἐπιστολές τοῦ Κώστα Μπότσαρη πρός τή θεία του Μάρω (Κέρκυρα, 22.12.1822, Γαστούνη, 10. & 29.11.1824, Ναύπλιο, 10.11.1826, Πόρος, 25.3.1827, Φάληρο, 29.4.1827, Ἄργος, 13.7.1829, καί Πάτρα, 9.6.1830) καί μία πρός τή νύφη του καί χήρα τοῦ Μ. Μπότσαρη [Χρυσούλα] (Ναύπλιο, 3.3.1825), μία ἐπιστολή μέ ὑπογραφή «γεωργιος δορουτοισιος [Δουρούτης]» πρός τόν «Νικόλαο Ἰωαννίδη Μιλλωνᾶ» μέ κατάσταση τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας Μπότσαρη πού βρίσκονταν στήν Ἀνκόνα (Ἀνκόνα, 23.2.1824, στήν πίσω ὄψη αὐτόγραφη σημείωση τοῦ Γάλλου συγγραφέα St Hilaire), δύο ἐπιστολές τοῦ Σουλιώτη Χρίστου Ἀνδρέου, συνοδοῦ τοῦ Δημ. Μ. Μπότσαρη στό Μόναχο, πρός τή Μάρω Μπότσαρη (στήν πρώτη ὑπογράφει «Χριστος αντρες», Κέρκυρα, 18.4.1825, ἡ δεύτερη γραμμένη ἀπό δυό χέρια, Μόναχο, 13.8.1827, στό περιθώριο γράφει καί ὁ μικρός Δημήτριος), μία ἐπιστολή τοῦ Δημ. Μ. Μπότσαρη πρός τή μητέρα του (Κέρκυρα, 29.12. 1826), ἀπόδειξη εἴσπραξης 60 ταλήρων πού καταβλήθηκαν κατ’ ἐντολή τοῦ Βιάρου Καποδίστρια στή χήρα τοῦ Μπότσαρη, ὡς οἰκονομική βοήθεια γιά τούς μῆνες Δεκ. 1827 καί Ἰαν. 1828 (ὑπογράφει ἡ κόρη της Βασιλική Μπότσαρη, Ζάκυνθος 14./26.1.1828). $ 22 συνολικά σελίδες, διάφορα μεγέθη (σελοτέιπ στην επιστολή του Χρίστου Ανδρέου από το Μόναχο). [μαζί:] Ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο ἐγγράφου τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλλάδος πρός τόν Νότη Μπότσαρη μέ ὁδηγίες γιά τήν καταστολή τῆς ἀνταρσίας τοῦ Κίτσου Τζαβέλλα στήν Πάτρα (Ναύπλιο, 16.5.1832), ἔγγραφο σχετικά μέ χρέος τῆς Βρεστενίτσας πρός τήν Τούσενα Μπότσαρη (Ἄρτα, 1.5.1833, μέ ἐπικύρωση ὑπογραφῶν ἀπό τό βρετανικό προξενεῖο τῆς πόλης), βιογραφικό τοῦ στρατηγοῦ Δημ. Ν. Μπότσαρη (1808-1892), ἐπιστολή του πρός τό γιό του Μάρκο (Κέρκυρα, 19.10.1870), κ.ἄ. (25) $ Έχοντας καταφέρει να ελευθερώσει τα μέλη της οικογένειάς του που κρατούνταν από τους Τούρκους, ο Μάρκος Μπότσαρης αποφάσισε να τους στείλει για ασφάλεια στην Ανκόνα. Από εκεί πέρασαν τον Αύγουστο του 1824 στην Κέρκυρα και κατόπιν στη Ζάκυνθο, για να εγκατασταθούν τελικά το καλοκαίρι του 1830 στην Πάτρα. Οι επιστολές του Κώστα Μπότσαρη, που μετά το θάνατο του Μάρκου έγινε προστάτης της οικογένειας του αδελφού του, αναφέρονται κυρίως σε τρέχουσες υποθέσεις, αλλά και στο ζήτημα της εκπαίδευσης του γιου του ήρωα Δημητρίου, την οποία είχαν προσφερθεί να αναλάβουν οι βασιλικές αυλές της Γαλλίας, της Βαυαρίας και της Ρωσίας. Στην επιστολή του από το Φάληρο ο Κώστας Μπότσαρης δίνει την ακόλουθη περιγραφή της φονικής μάχης του Ανάλατου: «... Ἡ 24. τοῦ ἤδη ἀποπνέοντος, ἡμέρα ἥτις ἔπρεπε ν’ ἀποφασίσῃ τήν τύχην τῆς ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί ἀκολούθως τῆς ὅλης Ἑλλάδος, ἔγινεν ἡ πλέον πένθιμος καί ἀποφράς γενικῶς, καί μερικώτερον διά τό Σούλι. Κατά ταύτην ἔγινεν ἀπόβασις εἰς ἕν μέρος πρός τά δεξιά τοῦ φαληρέως μιᾶς δυνατῆς Κολόννας διά νά προχωρήσῃ ὡς ἔγγιστα τῆς Ἀκροπόλεως. Ἡ ἀπόβασις ἔγινε θαυμασίως καί ἡ προχώρησις ὅσον δέν ἠλπίζετο πλησίον. Ἡ πληθύς ὅμως τοῦ στρατεύματος ἔκαμε νά βραδύνῃ ἡ τελεία ἀπόβασις ἕως τό πρωΐ, καί οὕτως ὁ ἐχθρός δέν μᾶς ἔδοσε καιρόν νά ὀχυρωθῶμεν ὡς ἔπρεπε. Τό πρῶτον ἀπ’ ὅλα τά ταμπούρια ἦτο τό ἐδικόν μας, καί ἄλλα τρία εἰς τήν σειράν, καί ἀκολούθως ἄλλα. Ὁ ἐχθρός ἀφοῦ πρῶτα ἀπό ὑψηλούς τόπους κατεσκόπευσε τήν κατάστασίν μας, περίπου δύω ὥρας, ὥρμησε πανστρατιᾷ μέ πεζούς καί ἱππεῖς ἐπάνω εἰς τό ταμπούρι τῶν ἐδικῶν μας, τό ὁποῖον καί διά τήν θέσιν δέν ἦτον τόσον δυνατόν, καί ὁ καιρός δέν ἐσυγχώρησε νά ὀχυρωθῇ ὡς ἔπρεπεν. Ἐβάσταξαν οἱ ἡμέτεροι τήν πρώτην ὁρμήν μέ καρτερίαν καί ἔστρωσαν πολλούς κατά γῆς, ἀλλά μετά δευτέραν καί τρίτην ὁρμήν εἰσεπήδησαν οἱ ἐχθροί, καί κατήντησεν ὁ πόλεμος εἰς τά χέρια καί εἰς τήν διαφέντευσιν τοῦ σπαθιοῦ, καί κατεσφάγησαν ὅλοι οἱ ἡμέτεροι μέχρι ἐσχάτου. Ἐγώ κατά ταύτην τήν στιγμήν εἶχα ἔβγη διά νά θεωρήσω τ’ ἄλλα ταμπούρια καί δέν εἶχα προχωρήσει οὐδέ βολήν πιστόλας, ὅτ’ ἔγινεν ἡ ἔφοδος. Ταυτοχρόνως ἐπέπεσαν οἱ ἐχθροί καί εἰς τ’ ἄλλα ταμπούρια καί δίχως πολλήν ἀνθίστασιν τά ἔτρεψαν εἰς φυγήν. Τότε δέ κ’ ἐγώ ἔφθασα εἰς τόν ἔσχατον κίνδυνον, καί δέν ἤθελα διασωθῆ ἄν δέν εὑρίσκετο ἕν ἄλογον νά καβαλλικεύσω...». Στη συνέχεια απαριθμεί τους πολυάριθμους νεκρούς στις τάξεις των Σουλιωτών και καταλήγει: «Ὁ θάνατος εἶναι κοινόν πρᾶγμα καί ἀναπόφευκτον, ὁ ὑπέρ Πατρίδος μάλιστα εἶναι ὁ γλυκύτερος καί τόν ὁποῖον πρέπει κάθε φρόνιμος νά ὑπομείνῃ ἀγόγγιστα. Ὑπομείνατε λοιπόν καί σεῖς μέ μεγαλοψυχίαν καί παρηγορεῖτε ἀλλήλους διά τό κοινόν αὐτό δυστύχημα...». Στο ίδιο πνεύμα και το υστερόγραφο της επιστολής (από άλλο χέρι): «Κυρία θεία Μακαρία [τό μοναστικό ὄνομα τῆς Μάρως]. Δέν εἶναι αὕτη πρώτη προσβολή τῆς τύχης, ὁ σκοτωμένος εἰς ἡμᾶς εἶναι πρᾶγμα συνειθισμένον καί ἕως εἰς ταύτην σου τήν ἡλικίαν ἴδες πολλά καί ὑπέμεινας, κάμε λοιπόν ὑπομονήν καί καρτεροψυχίαν καί ἡ ἰδία, καί παρηγόρει καί ταῖς ἄλλαις φαμιλίαις». Στην επιστολή του προς τη μητέρα του άλλωστε, ο 12χρονος Δημήτριος υπόσχεται να φανεί αντάξιος του πατέρα του: «... Πολυσέβασται Μῆτερ! Εὐκαιρήσας ὀλίγον κρίνω εὔλογον νά σάς γράψω ἐκτεταμένως. Ὅθεν σάς λέγω ὅτι φθάσας ἐνταῦθα ἔλαβον μεγάλας περιποιήσεις ἀπ’ ὅλους τούς φιλογενεῖς καί ἀμέσως μοί ἐπρομηθεύθη διδάσκαλος καί ἐξακολουθῶ τά μαθήματά μου διά νά γίνω ἐντελής τῆς Προπατορικῆς μας διαλέκτου, καί καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εἰς τοῦτο ἐνασχολούμενος, τόν δέ περισσεύοντα καιρόν τόν ἐνασχολοῦμαι εἰς τήν Ἰχνογραφίαν. Μητέρα μου! δέν μένει ἄλλο παρά μόνον ὁ θεός καί ἡ Εὐχῆ σας εἰς τό νά μέ καθοδηγήσῃ εἰς τήν εὐθύαν ὀδόν καί νά ἀναφανώ ἄξιος υἱός τοῦ Μάρκου. Διότι ὁ Μακαρίτης Πατέρας μου κληρονομίαν δέν μάς ἄφησεν ἀπό χρήματα, μάς ἄφησεν ὅμως τήν κοινήν ἀγάπην καί ὑπόλειψιν ὁποῦ εἶναι οἱ μεγαλήτεροι θησαυροί τοῦ Κόσμου, καί ὁποῦ δέν ἀποκτοῦνται εἱμή μέ τήν Ἀρετήν καί Γενναιότητα. Καί μέ τήν θυσίαν τοῦ ἑαυτοῦ του ἔγινεν ἀθάνατος καί ἐπροίκησε καί ἡμᾶς μέ τήν πλέον ἔνδοξον κληρονομοίαν. Τήν ὁποῖαν ἐγώ κατά τό παρόν δέν ἀξίζω, ὅταν ὅμως συντροφευθῇ μέ τάς παρ’ ἐμοῦ ἐλπιζομένας ἐκδουλεύσεις τάς ὁποίας χρεωστῶ πρός τήν Πατρίδα μας διά νά κάμω μίαν ἡμέραν, τότε θέλει ἐξιλεύσω καί τόν Πατέρα μου καί θέλει φανῶ ἄξιος αὐτῆς τῆς κληρονομίας. Εὔχου λοιπόν Μητέρα μου ὑπέρ ἐμοῦ καί σοί ὑπόσχομαι ὥστε μίαν ἡμέραν νά ἐκδικηθῶ καί τόν θάνατον τοῦ Πατρός μου, καί μέ τό σπαθί εἰς τό χέρι νά κατασφάξω ἑκατοντάδες Ἀπίστων καί μέ τό αἵμα των νά καταβρέξω τήν Πατρικήν κόνην προσφέρωντάς το διά θυσίαν, ὁποῦ περιϊπτάμενον τό ἀθάνατον καί ἄϋλον Πνεῦμα του εὐλογήση τάς πράξεις μου...». Η παρούσα ενότητα προέρχεται πιθανώς από τη συλλογή του Ι. Α. Βαλαωρίτη, ο οποίος είχε αποκτήσει κάποια έγγραφα της συλλογής του St Hilaire, όπως προκύπτει από την εξής σημείωση στην πίσω όψη της επιστολής του Γ. Δουρούτη (κάτω από την αυτόγραφη σημείωση του St Hilaire): «Ἡ γαλλική αὐτή σημείωσις ἐγράφη ἀπό τόν διάσημον Γάλλον συγγραφέα καί φιλέλληνα marquis Queux de St Hilaire, ὡς λέγει ἡ Κυρία Ζωή Ι. Βαλαωρίτου, τῆς ὁποίας ὁ σύζυγος Ἰωάννης Ἀριστοτέλους Βαλαωρίτης εἶχεν ἀγοράσει πολλά ἔγγραφα ἐκ τῆς πωληθείσης συλλογῆς παλαιῶν ἑλληνικῶν ἐγγράφων τοῦ Marquis de St Hilaire». Για την οικογένεια του Μ. Μπότσαρη βλ. Ε. Ι. Νικολαΐδου, «Ὁ Δημήτριος Μάρκου Μπότσαρης (1814-1871) καί ἡ ἀνέκδοτη ἀλληλογραφία του μέ τόν Κυβερνήτη Καποδίστρια», Δωδώνη, τ. Β´  (1973), σ. 371-474.

Τιμή εκτίμησης:

€ 30.000 - 40.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 117

ΠΡΟ­ΣΩ­ΡΙ­ΝΗ ΔΙΟΙ­ΚΗ­ΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ. Ἀρ. ... Γρ. 100. ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑ­ΜΕΙΟΝ. Χρε­ω­στοῦ­νται Γρό­σια Ἑκατόν μέ τόκον ἐτήσιον ὀ­κτώ τά ἑ­κα­τόν, δι­δό­με­νον κα­τά ἑ­ξα­μη­νί­αν, καί ἐ­ξοφλοῦ­νται εἰς ἔ­τη τρία ... [τελειώ­νει:] Ἐν Κο­ρίν­θῳ τήν ... 1822. Ο ΠΡΟΕ­ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕ­ΛΕ­ΣΤΙ­ΚΟΥ ... Ὁ Μι­νί­στρος τῆς Οἰ­κο­νο­μί­ας ... Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἐ­πι­κρα­τεί­ας ...

Μονό­φυλ­λο, 150 x 130 mm. Ομο­λο­γί­α με τις υ­πο­γραφές του Π. Νο­ταρᾶ (ιδιό­χει­ρη) και των Α. Μαυ­ρο­κορ­δά­του και Θ. Νέ­γρη (με σφραγί­δα), ο α­ριθ­μός και η ημερομηνία συ­μπλη­ρω­μέ­να με το χέ­ρι («1» καί «12 Μαΐου 1822»), δύ­ο σφρα­γί­δες. Σε κορνίζα (χωρίς τζάμι).

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 119

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος, 1770-1843, ήρωας του ’21.

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («ὁ Γεν(ικ)ός Ἀρχηγός / Θ. κολοκοτρόνης») πρός τόν στρατηγό Ἀνδρέα Λόντο.

1 σελίδα, 229 x 168 mm. (στην πρώτη σελίδα δίφυλλου, το δεύτερο φύλλο του οποίου έχει κολληθεί σε νεότερο χαρτόνι). $ «... Κατ’ αἴτησιν τῶν εὐγενεστάτων πληρεξουσίων τῆς πελοποννήσου δι’ ἐγγράφου των, τῆς ὁποίας Σᾶς περικλείεται καί ἀντίγραφον, διατάττεσαι νά ἀναλάβης τό βάρος τῆς φρουραρχίας ὥστε νά μή ταράττονται αἱ συνεδριάσεις ἐκ τῶν συμπιπτόντων ἀταξιῶν καί νά μετέρχεσαι εἰς τήν τῶν τοιούτων ἀπάντησιν καθ’ ὅλην τήν ἔκτασιν, ἔχων ὑπό τήν ὁδηγίαν Σου τριακοσίους στρατιώτας. Φρόντισον λοιπόν μέ ὅλην τήν ἀπαιτουμένην προσοχήν διά νά φυλάττεται ἡ εὐταξία ἐκπληρῶν τά χρέη σου...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 120

Ἔγγραφο τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κρήτης μέ τίς ὑπογραφές τῶν Κ. Κριτοβουλίδη καί Γ. Καλέργη, πρός τόν Ἰωάννη Κλάδο στά Κύθηρα.

2 σελίδες, 280 x 224 mm. (ομοιόμορφη οξείδωση). Σφραγίδα [Μαζαράκης 195]. $ «... Ἐπειδή ἀρκετά ἐγνώσθη εἰς ἡμᾶς ὁ εἰλικρινής πατριωτισμός Σου, καί ἡ τήν ὁποίαν ἔχεις καλήν διάθεσιν ἰδίως διά τήν Κρήτην, καί ἐπειδή ἐβεβαιώθημεν ὅτι ὁ φιλέλλην καί εὐεργέτης ἡμῶν κύριος Θ. Γόρδων εἰς τήν ἀναχώρησίν του εἰς Ζάκυνθον Σᾶς ἀφῆκεν εἰς τήν ἐπιστασίαν τῶν ὑποθέσεων του διά τά ἑλληνικά πράγματα, διά τοῦτο τολμοῦμεν θαῤῥαλέοι παραστήσαντες τήν κατεπείγουσαν ἀνάγκην τῆς Πατρίδος, νά καταφύγωμεν εἰς τήν προστασίαν τοῦ φιλανθρώπου καί φιλελληνικοῦ σκοποῦ των, ἐλπίζοντες τήν ἐπίτευξιν τοῦ αἰτήματός μας καί εἰς τήν συνέργειαν τῆς πανευγενίας Σου. Ὁ Μουσταφάμπεης εἶναι ἀληθέστατον ὅτι ἐσύναξεν ὅλας τάς δυνάμεις του, καί τάς συνάζει ὁλονένα βιαίως ἀπ’ ὅλην τήν Κρήτην κατά τά Χανία. Ἐκτός τούτου, κάμνει καί ἄλλας μεγάλας ἑτοιμασίας κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας, καί μάλιστα ἔχει συναγμένα ἀρκετά μικροκάϊκα εἰς τά Χανία. Αὐτός μόλον ὅτι δέν κοινολογεῖ φρονίμως ποῦ μέλλει νά ἐφορμήσῃ, ἀπό πολλά μέρη ὅμως τῆς Κρήτης, καί ἀπό μέσα ἀπό τά Χανία ἀπό ἀνθρώπους του μᾶς μηνύουσι νά προσέχωμεν, ἐπειδή κατά τά φαινόμενα κινήματα τοῦ ἐχθροῦ, αὐτός σκοπεύει διά τήν Γραμποῦσαν. Ἀγκαλά ἡ γενναία φρουρά μας εὔχεται τόν ἐρχομόν του, ἐπειδή εἶναι πλέον παρά βέβαιον ὅτι μέλλει νά κακοπάθῃ μεγάλως χωρίς αὐτός νά ἐπιτύχῃ ὁλοτελῶς τοῦ σκοποῦ του, οὐδέ νά φέρῃ παραμικράν ζημίαν διά τήν γενναίαν ἀπόφασιν τῶν φρουρούντων, καί διά τήν φυσικήν ὀχυρότητα τοῦ φρουρίου μας, μόλον τοῦτο ἐπειδή εἰς τοιοῦτον ἐπιχείρημα χρειάζονται ἀνάλογοι προπαρασκευαί, διά νά μή ἤθελεν ἀκολουθήσειν κᾀμμία ἔλλειψις, καί ἐκ τῆς ἐλλείψεως συμβῆ ἀπευκταῖόν τι! παρακαλεῖσθε κινούμενος ἀπό τόν συνήθη Σου φιλογενῆ ζῆλον νά ἤθελες ἐνεργήσει τοῦ νά μᾶς σταλθῶσι παρά τοῦ φιλανθρώπου Γόρδωνος μία ποσότης ἱκανῶν πολεμοφοδίων, ἄν εἶναι δυνατόν, καί μάλιστα μόλυβδος...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 122

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Αλέξανδρος, 1791-1865, αγωνιστής και πολιτικός.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Α. Μαυρκορδᾶτος») πρός τήν Ἐπιτροπή τῶν Ψαρῶν στήν Αἴγινα.

2 σελίδες, 227 x 185 mm. (κομμένα μικρά τμήματα από τις γωνίες). Σφραγίδα σε κόκκινο βουλοκέρι. $ «... Ὅσα νέα ἔχομεν εἶναι τά ἑξῆς. Ἕνας φυγάς ἀπό τόν ἐχθρικόν στόλον ὁποῦ εἶναι εἰς τό Νεόκαστρον λέγει, ὅτι ἡ πανούκλα θερίζει εἰς τόν στόλον. Εἰς τό ἕν δελίνι δέν ἔμειναν παρά 250 ἄνθρωποι, καί εἰς τό ἄλλο, εἰς τό ὁποῖον ἦτον αὐτός, εἶχον ἀποθάνει 150. Ἡ πανούκλα εἶναι καί εἰς τά τρία κάστρα. Προσμένουν τόν αἰγυπτιακόν στόλον, καί λέγουν ὅτι ἀργοπόρησε, διότι τό ἀσκέρι ἐῤῥεμπέλεβεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν, καί δέν ἤθελε νά ἰσβαρκαρισθῇ (τοῦτο εἶναι ἀπίθανον). Τά εἰς Νεόκαστρον Καράβια εἶναι 27 ἐξ ὧν δύω τῆς Λίνεας καί 6 φρηγάνταις. Οἱ ἀρκάδιοι ἐκαρτέρησαν εἰς τό νερόν 60 Τούρκους ὁποῦ εὐγῆκαν ἀπό τά Καράβια, καί τούς ἐφόνευσαν ὅλους πλήν τεσσάρων, τούς ὁποίους ἔπιασαν ζωντανούς, καί αὐτοί λέγουν τά ἴδια. Ὁ Τοπάλης εἶναι εἰς Μιτυλήνην, καί ὁ ἐδικός μας στόλος εἰς τά Ψαῤῥά, στέλλονται τώρα καί ἄλλα ἕξι καράβια, ἐξ ὧν τά δύω πυρπολικά. Εἰς τήν Κόρινθον ἔπαυσαν αἱ ἐμφύλιοι ταραχαί, εἴθε νά μήν ἀρχήσουν ἀλλοῦ. Ὁ Νικήτας, Κολιόπουλος [Πλαπούτας] καί Γενναῖος ἐκινήθησαν διά τόν Ἅγιαννην. Ἐδῶ δέν ἄρχησαν ἀκόμη νά συνάζωνται οἱ πληρεξούσιοι...»

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 123

FABVIER, Charles Nicolas, 1782-1855, Γάλλος στρατηγός, φιλέλληνας.

Ἔγγραφο γραμμένο καί ὑπογεγραμμένο ἀπό τό γραμματέα του («Ὁ Συνταγματάρχης τῶν Ἑλληνικῶν / τακτικῶν δυνάμεων / Φαββιέρ»), πρός τούς ἐφόρους τοῦ Πόρου.

1 σελίδα, 255 x 187 mm. (λεκέδες από νερό στην κάτω πλευρά). Δυό σφραγίδες [Μαζαράκης 911 & 262 (η δεύτερη στην πίσω όψη)]. $ «Διαταγή. Κατά Προσταγήν τῆς Σ(εβαστῆς) Διοικήσεως πηγαίνει ὁ λοχαγός Κ(ύριος) ῥολάνης μέ τόν λόχον του εἰς Αἴγιναν διά καταδιώξῃ μερικούς πειράτας, διό παρακαλοῦνται οἱ ἔφοροι τῆς Νήσου Πόρου διά τῷ παρέξωσι τά ἀναγκαῖα πλοῖα εἰς διάπλευσιν, τῶν ὁποίων ὁ Ναῦλος θέλει πληρωθῇ ἀπό τήν εἰς Αἴγιναν ἐπιτροπήν τῶν Ψαριανῶν. Τά πλοῖα θέλει εἶναι συμφωνημένα διά πηγαιμόν καί ἐπιστροφήν...»

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 124

HAMILTON, Gawen William, 1783-1834, αξιωματικός του βρετανικού ναυτικού, διοικητής της βρετανικής ναυτικής μοίρας του Αιγαίου.

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («G. W. Hamilton») πρός τή Διευθυντική Ἐπιτροπή τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος, τήν Ἐπιτροπή τῶν Ψαριανῶν καί τούς κατοίκους τῆς Αἴγινας.

1 σελίδα, 286 x 190 mm. (λείπουν μικρά τμήματα από τα περιθώρια, συμπληρωμένα). $ «... Κύριοι - Ἐπειδή καί οἱ Πειράται κατέφυγον εἰς τά ὄρη, λαβόντες ἄσυλον τήν Νῆσον σας καί νομίζοντες ὅτι δέν θέλουν ἀπολάβη ποτέ τά (ἐ)πίχειρα τῶν ἀνομημάτων των, διά τοῦτο ζητῶ ἀπό ἐσᾶς μίαν ἔγγραφον ἐγγύησιν. Ὀψέποτε μετά τόν μισευμόν μου, αὐτοί οἱ κακοῦργοι ἤθελον τολμήση νά ἐπιστρέψουν, νά εἶσθε ὑπόχρεοι νά τούς συλλαμβάνητε καί νά μοῦ τούς παραδίδετε. Ἀλλέως γνωρίσετε καλά ὅτι σεῖς θέλετε μένη ἀνταποκριταί ὅλων των τῶν καταχρήσεων, κατά χρηματικήν καί ἀτομικήν ποινήν...». [μαζί, από το ίδιο χέρι:] Σχέδιο τῆς ἔγγραφης ἐγγύησης γιά τήν ὁποία γίνεται λόγος παραπάνω (πρός ὑπογραφή ἀπό τούς κατοίκους τῆς Αἴγινας). $ 1 σελίδα, 288 x 190 mm. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 125

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Γεώργιος, 1780-1827, ήρωας του ’21.

Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («καραησκάκις») πρός τόν Παν. Λιδωρίκη.

1 σελίδα, 184 x 138 mm. $ «Ὁ Γεν. ἀρχηγός τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος! Προσκαλεῖται ὁ κύριος Παναγιωτάκης Λιδωρίκης, διά νά σταθῇ ἐπιστάτης τοῦ τελωνίου Δερβενοχωρίων καί Σαλαμίνος, διά νά συνάξῃ τάς ἐθνικάς προσόδους, αἱ ὁποῖαι θέλει χρησιμεύσουν διά ἐξοικονόμισιν τῶν λαβωμένων...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 126

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ — Ἀντίγραφο στά γαλλικά ἔκθεσης τοῦ E. Codrington πρός τό Βρετανικό Ναυαρχεῖο γιά τή ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου καί ἐρωταποκρίσεις Ἕλληνα σκλάβου τοῦ ὀθωμανικοῦ στόλου.

Γραμμένα στις σ. [1]-[7] τεύχους 4 φύλλων, 317 x 218 mm. (η σ. [8] λευκή). Στις σ. [1]-[5] η έκθεση του Codrington (αρχίζει: «Abord du V(esse)au de S. M. B. L’ Asia, Navarin le 21 8bre 1827»), στις σ. [5]-[7]: «Interrogatoire du nommé Anasse Stamaty, Grec Esclave abord du V(esse)au de ligne Turc Rase, portant le Pavillon de Moharem bey» και στη σ. [7]: «Etat des tués et blessés abord des Bâtiments de l’ Escadre Anglaise [...]». $ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ερωταποκρίσεις από την ανάκριση του Έλληνα σκλάβου του οθωμανικού στόλου Αναστασίου Σταμάτη. Για την έκθεση του Codrington βλ. Memoir of the Life of Admiral Sir Edward Codrington, Λονδίνο 1873, τ. Β´, σ. 71-5. [μαζί:] Ὑπόμνημα ζωγραφικοῦ ἔργου τοῦ L.-A. Garneray μέ θέμα τή ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου («La bataille de Navarin»). Λιθογραφία, 176 x 460 mm. Με τα ονόματα των εικονιζόμενων πλοίων. $ Ο Garneray έλαβε εντολή από το γαλλικό υπουργείο ναυτικών το Νοέμβριο του 1827 να μεταβεί στο Ναβαρίνο για να συγκεντρώσει υλικό για τη ζωγραφική απεικόνιση της ναυμαχίας. Πράγματι γρήγορα βρέθηκε επί τόπου για να κάνει σχέδια και να καταγράψει μαρτυρίες. Το λιθόγραφο υπόμνημα δίνει τα ονόματα των πλοίων στον πίνακά του που βρίσκεται σήμερα στις Βερσαλλίες. Αντίτυπο του υπομνήματος αυτού υπάρχει στην Bibliothèque Nationale στο Παρίσι, η οποία το αποδίδει στον ίδιο τον Garneray (το περιέλαβε το 1927 στην έκθεσή της για τα 100 χρόνια από τη ναυμαχία). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 127

CHIAPPE, Giuseppe, θ. 1848, Ιταλός φιλέλληνας, εκδότης της εφημ. «Ὁ Φίλος τοῦ Νόμου».

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Ἰωσήφ Ν. Κιάππε»), πρός τούς «ἐν Ἑρμιόνῃ Συνελθόντας Εὐγενεστάτους Πληρεξουσίους διαφόρων Ἐπαρχιῶν τῆς Ἑλλάδος».

2 σελίδες, 276 x 190 mm. $ «... Εὐγενέστατοι Κύριοι. Εἶμαι λίαν εὐαίσθητος εἰς τήν λύπην, τήν ὁποίαν εἰς τήν εὐγενίαν σας ἐπροξένει ἡ σιωπή τοῦ φίλου τοῦ Νόμου, ὡς ἐπληροφορήθην ἀπό τήν σεβαστήν μοι ἐπιστολήν σας τῆς 22. τοῦ ἐνεστῶτος, καί εἰς τήν εὐνοϊκήν συγγνώμην καί πατριωτικήν χαράν, μέ τήν ὁποίαν, μετά τοσαύτην σιωπήν, ἐδέχθητε τόν 262. ἀριθμόν, διά τοῦ ὁποίου διελύθη ἡ σιωπή του. [...] Πολλοί λαοί τῆς Εὐρώπης φρονοῦσι, καί ἴσως δέν ἀπατῶνται, ὅτι ἡ τύχη των ἐξαρτᾶται μέγα μέρος ἀπό τήν τύχην τῆς Ἑλλάδος· ἡ δέ Ἑλλάς τήν τύχην της ἐνεπιστεύθη εἰς τόν πατριωτισμόν σας. Στοχασθεῖτε ἐντεῦθεν πόσοι ὀφθαλμοί ἀτενίζονται διά νά ἐξετάσουν καί κρίνουν τάς ἐργασίας σας. [...] Ἡ προθυμία σας διά τήν δημοσίευσιν τῶν πρακτικῶν σας εἶναι τρανόν σημεῖον τῆς εἰλικρινείας τοῦ ὑπέρ Πατρίδος ζήλου σας. Ἐγώ εὐχαρίστως ἀποδέχομαι νά τά δημοσιεύω, ἀνά ἕν φύλλον τήν ἑβδομάδα, εἰς χωριστά ἡμίσεα φύλλα, τά ὁποῖα θέλουν διανέμεσθαι μετά τοῦ φίλου τοῦ Νόμου, διότι ἐάν τά καταχωρήσω εἰς τήν ἐφημερίδα, πρέπει διά τό στενόχωρον αὐτῆς νά μήν μέ μείνῃ τόπος δι’ ἄλλας ὕλας, καί νά ὑποπέσῃ ἡ ἐφημερίς εἰς δυσάρεστον μονοτονίαν. Δέν θέλει δέ πληρωθῆ εἰμή διά τό χαρτίον καί τόν κόπον τῶν τυπογράφων. Ἡ μόνη εἰς τοῦτο παρ’ ἐμοί δυσκολία εἶναι ὅτι δέν ἔχω ἀρκετά τυπογραφικά στοιχεῖα. Ὅθεν διά νά ἠμπορέσω νά ἐκπληρώσω τήν προσταγήν σας καί τήν ἐπιθυμίαν μoυ πρός εὐχαρίστησιν ὅλων τῶν λαῶν τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀνάγκη νά διορίσητε νά μοί δοθοῦν ἀπό τά εἰς Ναύπλιον ὑπερπερισσεύοντα στοιχεῖα τοῦ ἀριθ. 12., δηλαδή τοῦ εἴδους ἐκείνων, δι’ ὧν τυπόνεται ὁ φίλος τοῦ Νόμου, τόσα ὅσα ἀρκοῦν διά νά τυπωθῇ μησή κόλλα...»

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 128

COCHRANE, Thomas, 1775-1860, αξιωματικός του βρετανικού ναυτικού, αρχηγός του ελληνικού στόλου, 1827-1828.

Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Cochrane») πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο πλοίαρχο, [κάτω αριστερά:] Πρός τόν Κύριον ...

1 σελίδα, 250 x 201 mm. Το όνομα του πλοιάρχου ασυμπλήρωτο. $ «... Διατάττεσθαι διά τοῦ παρόντος νά ὑπάγητε μέ τό πλοῖον ὑπό τήν ὁδηγίαν σας εἰς τά παράλια τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος καί, περιφερόμενος μεταξύ τοῦ ἀκρωτηρίου Σουνίου (κάβο Κολόνα) καί τῆς νήσου Σκιάθου, καί εἰς τόν κόλπον τοῦ Βόλου καί τούς πορθμούς τῆς Εὐρίπου, νά πιάσητε ὅσα πλοῖα ἀπαντῆτε φορτωμένα μέ τροφάς καί ἐφόδια διά τά φρούρια ἤ στρατεύματα τοῦ ἐχθροῦ...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 129

URQUHART, Charles Gordon, 1788-1828, Σκώτος συνταγματάρχης, φιλέλληνας.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («C. Gordon Urquhart») πρός τά μέλη τοῦ Νομοθετικοῦ Σώματος, σχετικά μέ ἐπιστολή πού περιεῖχε κατηγορίες ἐναντίον του.

3 σελίδες, 334 x 221 mm. $ «... I have the honor of laying before You the copy of a letter on the part of the Government signed by a Mr Londos [...] I demand, Gentlemen, as a right which cannot be justly refused to me, that my accusors should be brought forward and confronted with me, and if the Government has any regard for its own honor it will feel equally interested in bringing to punishment the individuals who have so grossly deceived it...»

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 130

EYNARD, Jean Gabriel, 1775-1863, Ελβετός τραπεζίτης, φιλέλληνας.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («J. G. Eynard») πρός τόν Γεώργιο Ἀλεξ. Βασιλείου, γενικό γραμματέα καί στή συνέχεια ὑποδιοικητή τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

2 σελίδες, 242 x 189 mm. (ίχνη σελοτέιπ, το δίφυλλο κομμένο στα δύο). [μαζί:] EYNARD, Charles, 1808-1876, ανηψιός και κληρονόμος του J. G. Eynard. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Ch. Eynard Eynard») [πρός τόν Γεώργιο Ἀλεξ. Βασιλείου]. Gilly (Vaud), 29 Ιουλίου 1870. $ 3 σελίδες, 207 x 133 mm. (2) $ Ο J.-G. Eynard συμβουλεύει τους Έλληνες να μην παύσουν να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τις Μεγ. Δυνάμεις για το ρόλο τους στη δημιουργία του ελληνικού κράτους και να μη βιάζονται να επεκτείνουν τα εδάφη τους, αλλά να ρίξουν το βάρος στην ανάπτυξη του εμπορίου, της γεωργίας και της ναυτιλίας σ’ αυτά που ήδη κατέχουν. Στη συνέχεια ζητάει την υποστήριξη της προσπάθειας της Madame Korck να ιδρύσει στην Ελλάδα σχολείο θηλέων.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 131

ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ — ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ, Παναγιώτης Ν., 1800-1861, αγωνιστής, νομάρχης και γερουσιαστής.

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Π. Ν. Λοιδωρίκης») πρός τήν Δ´ Ἐθνοσυνέλευση, σχετικά μέ τήν ἀνέγερση μνημείου γιά τόν Καραϊσκάκη.

1 σελίδα, 329 x 220 mm. $ «... Ἐν ᾧ κύριοι δικαίως ἐψήφισε τό ἔθνος ἐπισήμους ἐνδείξεις τῆς εὐγνωμοσύνης του εἰς ὅσους ὑπερασπίσθησαν τόν ὁποῖον ἀνέλαβεν ἀγῶνα, εἶναι δίκαιον στοχάζομαι νά ἀναγερθῇ μνημεῖον πρός ἀνάμνησιν τοῦ ἐνδόξου καί ὑπέρ πατρίδος πεσόντος Ἥρωος ἀρχηγοῦ καραϊσκάκη, καί τῶν ὑπ’ αὐτόν πεσόντων ἀειμνήστων καί εἰληκρινῶν τῆς Ἑλλάδος τέκνων ὁπλαρχηγῶν, οἵτινες προπύργιον ἔθεντο τῆς κινδυνευούσης τότε πατρίδος ἐαυτούς εἰς τήν κρίσιμον ἐκείνην περίστασιν, ὅτε ὁ παντελής ἐπαπηλεῖτο ὅλεθρος τῆς Ἑλλάδος· ἁς ἐνθυμηθῶμεν κύριοι εἰς ποίαν στιγμήν ἀνέλαβον οἱ Ἥρωες τήν τόσον σημαντικήν καί ἐπίμοχθον ἐκείνην ἐκστρατείαν. Προσθέτω ὅτι ἐν ᾧ εὐχαρίστως ἐξέπνεεν, ὁ μεγάθυμος καραϊσκάκης ὡς διαθήκην παρήγγειλεν εἰς ἐμέ τόν ἐπίτροπόν του, καί δι’ ἐσχάτην αἴτησιν ἀπό τούς συμπατριώτας του ἐξῃτήσατο τό ὁποῖον σήμερον ἐγώ προτείνω νά ἀναγερθῇ μνημεῖον πρός ἀνάμνησιν αὐτοῦ καί τῶν ὑπό τάς ὁδηγίας του πεσόντων ἐνδόξως πατριωτῶν μας. Καί ἐπί τούτῳ ἅφησεν εἰς ἐμέ ὁ ἀκτήμων καραϊσκάκης ἐκ τῆς μικρᾶς περιουσίας του Γρόσια ὁκτακόσια, τά ὁποῖα καί εὑρίσκονται εἰς τήν ἐθνικήν χρηματιστικήν τράπεζαν. Τό τοιοῦτον μνημεῖον ἐψηφήσατο καί ἡ παύσασα Βουλή...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 132

ΣΟΥΤΣΟΣ, Παναγιώτης, και Αλέξανδρος.

Παναγιώτου Σούτσου ποιήσεις, τόμος Α´. Ἐν Ναυπλίῳ. Ἐν τῇ ἐθνικῇ τυπογραφίᾳ, διευθυνομένη ὑπό Παύλου Πατρικίου 1831, [στή σ. 1:] [...] Ἀντιγραφέν παρά Γεωργίου Διαμαντιάδου τοῦ ἐκ Φαναρίου [;], [τό ὄνομα καί ὁ τόπος σβησμένα]. Ἐν Ἐτίησιν, 1837, Ἰουν. 14, [στή σ. 180:] Ἀποσπάσματα τινά ἐκ τοῦ Πανοράματος τῆς Ἑλλάδος τοῦ [Ἀλεξ.] Σούτσου.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 8ο (148 x 108 mm.), [1]-[2]4 [3]-[16]8: [120] φ., [1] + (1-233) + [6] σ. (οι 6 τελευταίες σελίδες λευκές). Αντίγραφο της πρώτης έκδοσης των Ποιήσεων (μέχρι τη σ. 157) με προσθήκη στο τέλος αποσπασμάτων του Πανοράματος (πρωτοεκδόθηκε το 1833), εικονογραφημένα με σχέδια φιλοτεχνημένα με μελάνι και μολύβι (αναδιπλούμενη παράσταση μεταξύ των σ. 9 και 10, διαστάσεων 148 x 205 mm., κομμένη στα δύο, μονόγραμμα του γραφέα σε κυκλικό διακοσμητικό στον τίτλο, επίτιτλα στις σ. 49, 105, 125 & 180 και διάφορες παραστάσεις σε θέση βινιέτας: παραθαλάσσια πολιτεία στη σ. 233, ιστιοφόρο κοντά σε ακτή στη σ. 209, νέος που βλέπει φίδι δίπλα σε δέντρο στη σ. 112, τρόπαια και μικρότερα διακοσμητικά στις σ. 31, 48, 124, 140, 165, 171, 178, 189 & 200), σελιδαρίθμηση από το χέρι του γραφέα, χωρίς αρίθμηση τευχών. Δερμάτινη ράχη σύγχρονη με τη γραφή (φθορές, σχισίματα στις ενώσεις, λείπει το κάτω ακρόφυλλο, λυμένο το πάνω).

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 133

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ιωάννης, 1776-1831, Κυβερνήτης της Ελλάδος.

Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Ἰω. Α. Καποδίστριας») πρός τόν Γεώργιο Βαλτινό, «Προσωρινόν Διοικητήν τῆς Λακωνίας».

4 σελίδες, 321 x 201 mm. Σφραγίδα [Μαζαράκης 330], προσυπογράφει «ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας» ο Π. Σπανόπουλος. $ «... Αἱ πληροφορίαι, ὅσας ἐπ’ αὐτό τοῦτο ἔλαβον μέχρι τοῦδε μέ ἀποδεικνύουν, ὅτι τό ἀσφαλέστερον μέσον τοῦ νά ἐπιτύχωμεν τοῦ εὐκταίου τούτου σκοποῦ εἶναι τό νά συγκατατάξωμεν εἰς τήν δημόσιον ὑπηρεσίαν μερικούς ἐκ τῶν ὅσοι ἐβάσταξαν πολύν καιρόν τά ὅπλα, καί τούς ὁποίους εἶναι πολλά δύσκολον νά μεταχειρισθῶμεν ἄλλως πως ἐντός ὀλίγου. Ὁπόταν λάβω τά μέσα θέλω κάμει στρατολογίαν χιλίων ἤ χιλίων πεντακοσίων στρατιωτῶν, καί τοῦτο τό μέσον θέλει ἐξασφαλίσει βέβαια τήν ἐσωτερικήν εὐταξίαν. Δι’ αὐτό τοῦτο ἐπιθυμῶ νά ἔχω προηγουμένως ὑπ’ ὄψιν ἕνα σχέδιον στρατολογίας, κατά τό ὁποῖον ἑκάστη φατρία νά ἔχῃ τό δικαίως ἀναλογοῦν μέρος τόσον ὡς πρός τόν ἀριθμόν τῶν στρατιωτῶν ὅσον καί ὡς πρός τόν τῶν Ἀξιωματικῶν. Ὁ ὀργανισμός αὐτοῦ τοῦ σώματος θέλει ἔχει τήν βάσιν του εἰς τόν κανονισμόν τῶν χιλιαρχιῶν. Ἀλλ’ ἐπειδή ἐμπορεῖ νά βραδύνῃ ἡ ἐποχή αὐτῆς τῆς στρατολογίας, μένει πρός τούτοις νά παρατηρήσωμεν, ἄν ἤθελεν εἶναι ὠφέλιμον νά ἀποδεχθῶμεν ὡς ἀρχήν τοῦ ὀργανισμοῦ τούτου τήν σύστασιν ἐσωτερικῆς πολιτικῆς φρουρᾶς συγκειμένης ἀπό μίαν ἑκατοστήν ὁπλοφόρων. Οἱ διάφοροι Καπιτάνοι θέλουν χορηγήσει τό ἀναλογοῦν μέρος πρός σχηματισμόν αὐτῆς τῆς φρουρᾶς, καί θέλουν εἶσθαι ὑπεύθυνοι διά τήν διαγωγήν τῶν ἐνόπλων, τούς ὁποίους θέλουν εἰσάξει εἰς τήν δημόσιον ὑπηρεσίαν, ἡ δέ ἐπιῤῥοή των θέλει συντελεῖ ἴσως εἰς τήν ἔκβασιν τῶν ἀστυνομικῶν μέτρων, τῶν ὁποίων τήν ἐκτέλεσιν θέλουν ἐπιφορτίζεσθαι...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 134

Opinion sur le Président Capo-d’Istria & sur l’ état actuel de la Grèce.

Γραμμένο στις σ. [1]-[3] δίφυλλου, 317 x 203 mm., ο τίτλος στην πάνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 135

ΚΑΝΑΡΗΣ, Κωνσταντίνος, π. 1793-1877, ήρωας του 1821.

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Κανάρης») πρός τόν Ἰωάννη Παπαρρηγόπουλο.

1 σελίδα,  286 x 201 mm. $ «... Ἀξιοσέβαστε φίλε! Ἡ πρός ἐμέ εἰλικρινής ἀγάπη Σας μ’ ἐνθαῤῥύνει εἰς τό νά ἐπαναλάβω τάς πρός τήν Ἐκλαμπρότητα Σας συστάσεις μου διά τόν Συμπολίτην καί φίλον μου Κύριον Νικόλαον Κ. Κυπαρίσην περί τῆς ὑποθέσεως τοῦ ὁποίου καί ἄλλοτε Σᾶς ἔγραψα παρακλητικῶς, καθώς καί ὁ ἴδιος διά ζώσης Σᾶς ἐξηγήθη. Σᾶς θερμοπαρακαλῶ δέ καί αὖθις νά τόν ἔχητε ὑπό τήν γενναίαν ἐνθύμησιν Σας, ὅπως δι’ αὐτῆς ἐπιτύχῃ τῆς δικαίας αἰτήσεως του...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 137

ΚΩΛΕΤΤΗΣ, Ιωάννης, 1773-1847, πολιτικός.

Ἐπιστολή πρός τόν Κωλέττη στό Παρίσι μέ τίς ὑπογραφές τῶν Α. Μεταξᾶ, Α. Λόντου, Ρ. Παλαμήδη, Κ. Κανάρη, Δρ. Μανσόλα, Λ. Μελᾶ καί Μ. Γ. Σχινᾶ.

2 σελίδες, 247 x 200 mm. (σχισίματα). $ «... Τά συμβάντα τῆς 3 Σεπτεμβρίου τ. ε. πληροφορεῖσθε ἀπό τάς διαφόρους ἐφημερίδας, τάς ὁποίας λαμβάνετε συγχρόνως σήμερον. Τό κίνημα τοῦτο ἦτον ἀναγκαία συνέπεια φορᾶς δυσχερῶν περιστάσεων, αἵτινες ἐπί πλέον παρατεινόμεναι ἤθελαν καταντήσει τό πρᾶγμα δυσχερές καί ἀνοικονόμητον. Ἀποφεύγομεν νά σᾶς ἐκθέσωμεν τάς λεπτομερείας τοῦ κινήματος, καθότι καί τό μέσον ἔκτακτον καί ὁ καιρός μᾶς ἐπείγει. Ἐλπίζομεν ὅτι τά πράγματα θέλουν ἐξακολουθήσει καί εἰς τό ἑξῆς νά φέρωσι τόν αὐτόν χαρακτῆρα, καθ’ ὅσον μία ἀντίπραξις δέν ἤθελε ζητήσει νά ἐμποδίσῃ τά εὐτυχῆ ἀποτελέσματα τοῦ ἐθνικοῦ τούτου κινήματος. Τό καθ’ ἡμᾶς φροντίζομεν, ὅσον αἱ δύσκολαι αὗται περιστάσεις τό ἐπιτρέπουσι, νά ἐξακολουθῶμεν βαδίζοντες τήν αὐτήν πάντοτε ἐθνικήν ὁδόν, εἰς ὑμᾶς δέ ἀπόκειται ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τά γεγονότα, τάς τε ἐσωτερικάς καί ἐξωτερικάς οἰκονομικάς τοῦ Κράτους περιστάσεις νά κανονίσητε τά καθ’ ὑμᾶς, ὅπως νομίσετε συμφερώτερα πρόν τήν Πατρίδα καί τόν θρόνον...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 139

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1866 – HUGO, Victor, 1802-1885, Γάλλος ποιητής και φιλέλληνας.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Victor H.») πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο ἀποδέκτη («Mon honorable et excellent confrère et ami»).

2 σελίδες, 208 x 130 mm. $ «... ceci est un communiqué de l’ infortuné gouvernement crétois. J’ ai promis de vous le transmettre, mais je me borne à faire la commission, sans insistance. Je suis l’ avocat des causes perdues et le médecin des maladies désespérées, ce qui fait que je ne gagne aucun procès et que je ne guéris aucun mourant. Mais je ne veux pas entraîner mes amis dans mes aventures, et surtout un ami tel que vous, qui a la responsibilité d’ une publicité considérable tandis que, moi, je ne suis responsable que de moi. Faites donc du communiqué ce que vous jugerez à propos. Ce sera bien. Vous n’ êtes pas forcé d’ être, comme moi, Crétois à mort... [... αὐτό εἶναι ἕνα ἀνακοινωθέν τῆς δύσμοιρης κρητικῆς κυβέρνησης. Ὑποσχέθηκα νά σᾶς τό διαβιβάσω, ἀλ­λά περιορίζομαι νά ἐκτελέσω τήν ἐντολή χωρίς νά ἐπιμένω. Εἶμαι δικηγόρος χαμένων ὑποθέσεων καί γιατρός ἀσθενειῶν χωρίς ἐλπίδα, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν κερδίζω καμμιά δίκη καί νά μή θεραπεύω κανέναν πού κινδυνεύει νά πεθάνει. Δέν θέλω ὅμως νά παρασύρω τούς φίλους μου στίς δικές μου περιπέτειες, καί κυρίως ἕνα φίλο σάν κι’ ἐσᾶς, πού ἔχει τήν εὐθύνη μιᾶς σημαντικῆς δημοσίευσης, ἐνῶ ἐγώ δέν ἔχω παρά τήν εὐθύνη τοῦ ἑαυτοῦ μου. Κάντε λοιπόν μ’ αὐτό τό ἀνακοινωθέν ὅ,τι κρίνετε πρέπον. Αὐτό θά εἶναι ἐντάξει. Δέν εἶστε ὑποχρεωμένος νά εἶστε, ὅπως ἐγώ, ἕνας Κρητικός καταδικασμένος σέ θάνατο...]».

Τιμή εκτίμησης:

€ 4.000 - 6.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 141

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄, 1868-1923, Βασιλεύς των Ελλήνων.

Σχέδιο τηλεγραφήματος μέ τήν ὑπογραφή του («Κωνσταντῖνος Διάδοχος») πρός τόν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως [Ἐλευθέριο Βενιζέλο], σχετικά μέ τήν ἄμεση ἀνάγκη διοικητικῆς ὀργάνωσης τῶν καταληφθεισῶν περιοχῶν.

3 σελίδες, 300 x 250 mm. Έντυπη επικεφαλίδα με θυρεό («Ἀριθ. .../ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΕΝ.../τῇ ... 1912/ΤΟ/ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑ­ΤΗΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΠΡΟΣ»), με την ένδειξη «Λίαν Ἐπεῖγον». [μαζί:] Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Κωνσταντῖνος Διάδοχος»), μέ τό ὁποῖο γνωστοποιεῖ ὅτι ἀπό τήν κατάργηση τῶν τοπικῶν ἀρχῶν ἐξαιροῦνται οἱ θρησκευτικές, καθώς καί οἱ δήμαρχοι καί μουχτάρηδες. Θεσσαλονίκη, 28 Οκτωβρίου 1912. $  2 σελίδες, 300 x 250 mm. Έντυπη επικεφα­λί­δα με θυρεό (όμοια με του προηγούμενου εγγράφου, με σβησμένο όμως το «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ κλπ.», κάτω από το οποίο έχει γραφεί: «Ὁ / Γενικός Ἀρχηγός τοῦ Στρατοῦ Θεσσαλίας / καί Μακεδονίας»), ο τόπος και η ημερομηνία αρχικά «Κιρτζαλάρ» και «26» (έχουν διορθωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 142

ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄, 1913-1977, αρχιεπίσκοπος Κύπρου, πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («†ὁ Κύπρου Μακάριος») πρός τόν μητροπολίτη Πρεβέζης Στυλιανό.

Η υπογραφή με κόκκινο μελάνι, σφραγίδα λογοκρισίας («PASSED CENSOR / CYPRUS / 3»), μαζί ο φάκελος. $ «...Ἐγενόμεθα, πρό ὀλίγων μόλις ἡμερῶν, κάτοχοι τῆς ἀπό 14ης παρελθόντος μηνός Ἀπριλίου ἐπιστολῆς τῆς ἡμετέρας ἀγάπης. Εὐχαριστοῦμεν ἐγκαρδίως διά τούς λόγους παραμυθίας, ἀγάπης καί συμπαραστάσεως, τούς ὁποίους ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης ἐκφράζει διά τῆς ἐπιστολῆς της. Μετά καρτερίας καί ἠρέμου καρδίας ὑπομένομεν τήν δοκιμασίαν τῆς ἐξορίας, ἀντλοῦντες δύναμιν ἀπό τήν προσευχήν εἰς τόν Θεόν καί τήν ἀσάλευτον πίστιν ἐπί τό δίκαιον ἡμῶν, τό ὁποῖον, ἔστω καί ἄν προσωρινῶς καταπνίγεται, τελικῶς θά πρυτανεύσῃ...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 143

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας, 1785-1860, Επτανήσιος λόγιος και πολιτικός.

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («ὁ ὑμέτερος διά βίου / Ἀ(νδρέα)ς Μουστοξύδης») πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο ἀποδέκτη («Φίλτατέ μοι Κύριε καί φίλε!»).

1 σελίδα, 246 x 186 mm. (λεκέδες από νερό στο πάνω περιθώριο). $ «... Ὁ Συνταγματάρχης Σκαλών μέ τόν ὁποῖον συνεζήσαμεν ἐδῶ ὀλίγον καιρόν καί μέ τόν ὁποῖον συχνάκις ὡμιλήσαμεν περί ὑμῶν, θέλει σᾶς δώσειν τάς εἰδήσεις μου. Αὐταί δέν εἶναι κακαί, καί δύναμαι νά σᾶς εἴπω ὅτι ἡ Πατρίς μου μ’ ἐτίμησε μέ τάς μεγαλητέρας τιμάς καί ὠφελείας, ὅσας ἠμπόρει νά μέ χορηγήσῃ. Αἰσθάνομαι ὅτι καί ὑμεῖς θέλετε εὐχαριστηθῆν, καί τοῦτο εἶναι ἐπίσης καί ἰδική μου εὐχαρίστησις...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 144

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Αριστοτέλης, 1824-1879, ποιητής.

Δυό αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης»), ἡ πρώτη πρός τόν Παναγιώτη Χιώτη, Λευκάδα, 29 Αὐγ. 1859, καί ἡ δεύτερη πρός τόν [Νικόλαο;] Καραμαλίκη, Λευκάδα, 29 Απρ. 1872.

2 και 2 σελίδες, 216 x 135 και 208 x 138 mm. (2) $ «Σεβαστέ μοι Κύριε, Ἠθέλησα πρῶτον οὐ μόνον ν’ ἀναγνώσω ἀλλά νά μελετήσω τό περί Δημοτικῆς ἐν Ἑλλάδι γλώσσης πόνημά σας, πρίν ἤ ἀπαντήσω εἰς τήν τελευταίαν ἐπιστολήν σας. Ἡ μελέτη αὕτη μ’ εὐηρέστησε τά μέγιστα, καί διότι εὗρον συναρμολογημένας θεωρίας καί παραδείγματα μετά πολλῆς ἐμβριθείας καί διότι πολλά ἐκ τῶν ὅσων ἀνέγνωσα εἶχον ἐν τῷ νῷ. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ δημοτική γλῶσσα ἵνα κυρωθῆ καί ἐπισημοποιηθῆ δέν ἔχει πλέον ἀνάγκην δικανικῆς συζητήσεως. Ἀνάγκην ἔχει συγγραφέων ἱκανῶν ν’ ἀναδείξωσιν αὐτήν ἀξίαν τῆς νέας ἑλληνικῆς ποιήσεως. — Καθ’ ἥν στιγμήν διατελῶ γράφων πρός ὑμᾶς, ἐκδίδω ἐν Κερκύρᾳ παρά τῷ Κυρῳ Τερζάκῃ δύο ποιητικά μου πονήματα. Τό μέν διεξοδικόν εἰς τέσσαρα ᾄσματα, ἔχει μικτόν χαρακτῆρα, τό δέ σύντομον ἔχει χαρακτῆρα λυρικόν. Κατέβαλα πᾶσαν προσπάθειαν ἵνα ἄν δυνατόν ἀνεύρω τύπον τινά ἑλληνικοῦ ἐθνικοῦ ποιήματος, συμπεριλαμβάνοντα πάντα τά στοιχεῖα ἐφ’ ὧν βασίζεται ἡ ἡμετέρα ποίησις καί ἀπέχοντα πάσης μιμήσεως. — Ἡ ψυχή μου ἀποστρέφεται τόσον τάς ψυχράς ἐκείνας ἀπομιμήσεις τινῶν ἐρωτολήπτων ποιητῶν μας, ὥστε καί ναυτίασιν μοί διεγείρωσι ὁσάκις τίς ἀναγινώσκω. — Ἡ γλῶσσα εἰς ἥν ἔγραψα καί τώρα εἶναι ἡ δημοτική, ἀλλά τήν φοράν ταύτην συνῃσθάνθην τήν ἀνάγκην νά παραδεχθῶ τύπους μᾶλλον συνήθεις, ὡς ἐπίσης συνῃσθάνθην τήν ἀνάγκην νά προσδιορίσω ὅσον οἷον τε καί νά κανονίσω τήν χρῆσιν τῶν λέξεων καί τῶν διαλεκτικῶν τύπων...» (προς τον Χιώτη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 145

GHIKA, Elena, «Dora d’ Istria», 1828-1888, συγγραφέας και φιλελληνίδα.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή της («Dora d’ Istria») πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο ἀποδέκτη («Monsieur le Professeur»).

3 σελίδες, 205 x 135 mm. Χρυσό στέμμα, χρυσωμένες οι ακμές. $ «... Il y a déjà plusieurs années que j’ ai appelé l’ attention des Occidentaux sur la condition des nobles populations des Iles-Ioniennes, et révélé les aspirations patriotiques qui semblent à la veille de se realiser...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 146

ΔΕΒΙΑΖΗΣ, Ιωσήφ Σπυρίδων, 1849-1927, λόγιος και ιστοριοδίφης.

Ἑνότητα τριῶν ἐπιστολῶν πρός τόν Δεβιάζη ἀπό τούς: Emile Legrand, Παρίσι, 6 Ἰαν. 1885, Εὐγένιο Ρίζο Ραγκαβῆ, Ἀθήνα, 29 Μαρτ. 1905, καί Στέφανο Μαρτζώκη, Ἀθήνα, 3 Ὀκτ. 1911.

2, 4 και 4 σελίδες, 207 x 134, 178 x 112 καί 229 x 134 cm. Η πρώτη και η τρίτη με έντυπες επικεφαλίδες («Ecole Spéciale / DES / Langues Orientales vivantes» καί «CAFÉ / «ΝΕΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ»), η δεύτερη με κόκκινο ανάγλυφο οικόσημο. [μαζί:] ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας, 1785-1860, Επτανήσιος λόγιος και πολιτικός. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του (« Ἀ(νδρέα)ς Μουστοξύδης») πρός τόν Παναγιώτη Χιώτη. Κέρκυρα, 23 Απριλίου 1851. $ 1 σελίδα, 214 x 152 mm. (4)

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 147

ΑΒΛΙΧΟΣ, Μικέλης (Μιχαήλ) Γ., 1844-1917, σατιρικός ποιητής.

Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ὕμνος εἰς τή Θεά τῆς Μουσικῆς Εὐτέρπη».

Γραμμένο στην πρώτη σελίδα δίφυλλου, 302 x 204 mm. (σχισίματα). Με αυτόγραφες διορθώσεις. $ Δημοσιεύτηκε από τον Αμ. Αλιβιζάτο («Ληξιουριώτη») σε άρθρο του στο περ. Ἑλληνική Ἐπιθεώρησις, έτος Θ´, τ. 106-107 (Αύγ.-Σεπτ. 1916), σ. 150. [μαζί, του ιδίου:] Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Μιχ. Γ. Ἄβλιχος») [πρός τόν Ἀμίλκα Ἀλιβιζᾶτο]. Ληξούρι, 21 Ιανουαρίου 1914. $ Γραμμένη στις σ. [1] και [4] δίφυλλου με μαύρο πλαίσιο, 181 x 114 mm. [μαζί, του ιδίου:] Αὐτόγραφο σημείωμά του πρός τόν Ἀμίλκα Ἀλιβιζᾶτο. $ Σε κάρτα, 48 x 83 mm. Μαζί ο φάκελος. [μαζί:] Φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ Ἄβλιχου. $ Κυανοτυπία σε επιστολικό δελτάριο, 88 x 132 mm. Ύπογεγραμμένο και σταλμένο στον Αμ. Αλιβιζάτο (16 Σεπτεμβρίου 1906). [μαζί:] Αὐτόγραφο τοῦ παραπάνω ἄρθρου τοῦ Ἀλιβιζάτου. (5)

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 149

ΟΥΡΑΝΗΣ, Κώστας, 1890-1953, ποιητής και πεζογράφος.

Αὐτόγραφο κειμένου του μέ τίτλο «Ἀψέντι... Ἀψέντι... Ἀψέντι...».

Γραμμένο στις σ. [1] και [3] δίφυλλου, 302 x 205 mm. (οι σ. [2] & [4] λευκές, επιδιορθώσεις με σελοτέιπ). Ο τίτλος στην αρχή του κειμένου, υπότιτλος με αφιέρωση («Ἀπ’ τά τρελλά μεθύσια ... λείψανα ἡδονῆς / Τοῦ ἀγαπημένου μου φίλου Ποιητῆ Ναπολέοντα Λαπαθιώτη»). [μαζί, του ιδίου:] Αὐτόγραφή ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κώστας Οὐράνης») πρός τόν Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Μιλάνο, 16/29 Μαΐου 1910. $ Σε κάρτ ποστάλ, 90 x 139 mm. [μαζί:] Αὐτόγραφη ἐπιστολή τῆς Ἑλένης Οὐράνη πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο ἀποδέκτη («Ἀγαπητέ φίλε»). χ.τ., 19 Ιουλίου 1953. $ Σε κάρτα με μαύρο πλαίσιο, 90 x 152 mm. (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 150

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτρης, 1896-1960, διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Δ. Μητρόπουλος») πρός τόν πρεσβευτή τῆς Ἑλλάδος στή Βαρσοβία Ἰωάννη Πολίτη.

2 σελίδες, 193 x 150 mm. [μαζί:] ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Μανώλης, 1883-1962, συνθέτης. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Μανώλης Καλομοίρης») πρός τόν  Ἰωάννη Πολίτη. Βιέννη, 3 Απριλίου 1934. $ 2 σελίδες, 206 x 157 mm. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 151

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Άγγελος, 1884-1951, ποιητής.

Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Χαιρετισμός στίς 25 τοῦ Μάρτη τοῦ 1821».

1 σελίδα, 350 x 290 mm. Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο: «Ἄγγελος Σικελιανός / 25 τοῦ Μάρτη 1946». Σε κορνίζα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 152

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης, 1895-1965, αγιογράφος και λογοτέχνης.

Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου του «Ὕμνοι καί τροπάρια τῆς Παναγίας, μεταφρασμένοι ἀπό Φ. Κ.».

Γραμμένο με μολύβι στα φ. 1-7 τεύχους 8 φύλλων (4 άρραφα δίφυλλα τοποθετημένα το ένα μέσα στο άλλο), 197 x 148 mm. (οι πίσω όψεις λευκές, κάποιες με υποσημειώσεις από τις σελίδες κειμένου). Ο τίτλος στην αρχή του κειμένου.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 153

ΓΑΛΑΝΗΣ, Δημήτριος, 1880-1966, χαράκτης και ζωγράφος.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ πρωτότυπο σχέδιο καί τήν ὑπογραφή του («Galanis»), πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο ἀποδέκτη («Très cher ami»).

2 σελίδες, 278 x 219 mm. Το σχέδιο  με μελάνι σε θέση επιτίτλου (200 x 219 mm. απεικονίζει το άγαλμα «L’ Automne ou Vertumne» που βρίσκεται στον κήπο του Κεραμεικού).

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 154

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντίνος, 1931-2020, ποιητής και πεζογράφος.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Ντῖνος») πρός τόν Κώστα Καζάζη, στήν ὁποία ἀντιγράφει ἕνα ποίημα τοῦ Φαίδ. Πολίτη («Κι ὅμως...»).

1 σελίδα, 214 x 143 mm. $ «Ἀγαπητέ μου κ. Καζάζη. Ὁ Φαίδων Πολίτης λείπει σέ κρουαζιέρα. Ἑπομένως, μονάχα ὅταν γυρίσει εἶναι δυνατό νά σᾶς τόν φέρω. Τώρα, γιά προσωρινή ἀποζημίωση, σᾶς ἀντιγράφω ἕνα ποίημά του πού ἀγαπῶ...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 155

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής, μεταφραστής.

Σχολεῖον τῶν ντελικάτων ἐραστῶν, ἤτοι βιβλίον ἠθικόν, περιέχον τά περίεργα συμβεβηκότα τῶν ὡραιοτέρων γυναικῶν τοῦ Παρισίου, ἀκμαζουσῶν κατά τόν παρόντα αἰῶνα, ἐκ τῆς γαλλικῆς διαλέκτου νῦν πρῶτον μεταφρασθέν παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 365 σ. (λείπει το τελευταίο (λευκό) φύλλο, μικρή τρύπα από έντομο στο τεύχος P, λεκέδες από νερό (έντονοι στην αρχή), λίγο λερωμένα τα φ. Z3 και Z4, κτητορική σημείωση στον τίτλο (σβησμένη), σημειώσεις με αραβική γραφή στα ακρόφυλλα, 3 φύλλα του τεύχους T δεμένα σε λάθος θέση: τα T4 και T5 μετά το P4 και το T8 μετά το T1). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές), κίτρινες οι ακμές. Legrand (18ος αι.) 1257. $ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΤΥΠΩΣΕ Ο ΡΗΓΑΣ. Το Σχολεῖον τῶν ντελικάτων ἐραστῶν, το πρώτο έργο του είδους σε νεοελληνική γλώσσα, περιέχει ελεύθερα παραφρασμένα ερωτικά διηγήματα του N. M. Restif de la Bretonne. Την επεξεργασία τους ξεκίνησε ο Ρήγας στην Κωνσταντινούπολη το 1786, κινούμενος από την επιθυμία του να δώσει “μίαν ἀμυδράν ἰδέαν τῶν κατά τήν Εὐρώπην ἡδονικῶν ἀναγνώσεων, αἱ ὁποῖαι καί εὐφραίνουσι, καί τά ἤθη τρόπον τινά ἐπανορθοῦν”. 

Τιμή εκτίμησης:

€ 6.000 - 8.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 156

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής, μεταφραστής.

Τά Ὀλύμπια, δράμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ Ἰταλοῦ, μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον, [στό πρῶτο φύλλο:] Ὁ ἠθικός τρίπους.

8ο, 238 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λεκές από νερό στην πάνω εξωτερική γωνία των περισσότερων φύλλων, στο εσωτερικό περιθώριο των πρώτων τευχών και το εξωτερικό περιθώριο των τελευταίων τευχών, λυμένο ένα δίφυλλο: σ. 215-8). Αρχικά σταμπωτά εξώφυλλα (μικρές φθορές, λίγο λερωμένα). Λαδάς & Χατζηδήμος, II, 67. $ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Περιέχει μεταφράσεις τριών έργων: του LOlimpiade του P. Metastasio, του La Bergère des Alpes του J. F. Marmontel και του Der erste Schiffer του Salomon Gessner. Η μετάφραση των Ὀλυμπίων και της Βοσκοπούλας τῶν Ἄλπεων έγινε από τον Ρήγα, ενώ του Πρώτου ναύτη από τον συναγωνιστή του Αντώνιο Κορωνιό. Φαίνεται πως ο Ρήγας σχεδίαζε να τα δημοσιεύσει χωριστά, κάποια στιγμή όμως, και ενώ είχε αρχίσει η εκτύπωση του πρώτου, αποφάσισε να τα κυκλοφορήσει σε μια ενοποιημένη έκδοση. Έτσι πλήρη τίτλο έχουν μόνο τα Ὀλύμπια, ενώ στην αρχή τοποθετήθηκε ένα δίφυλλο με γενικό τίτλο (Ὁ Ἠθικός τρίπους) και αφιέρωση στον Στέργιο Χατζηκώνστα. Σε ορισμένα αντίτυπα το φύλλο της αφιέρωσης έχει δεθεί μετά τον τίτλο των Ὀλυμπίων

Τιμή εκτίμησης:

€ 4.000 - 6.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ