Καλάθι με φρούτα

Δημήτριος Γαλάνης (1880-1966)010

Καλάθι με φρούτα

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: D. Galanis
λάδι σε μουσαμά, 50 x 61 cm.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 15.000-20.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382