Μικρή σουπιέρα bouillon με φιλελληνικά θέματα (Montereau, π. 1830)

133

Μικρή σουπιέρα bouillon με φιλελληνικά θέματα (Montereau, π. 1830)

εμπίεστη σφραγίδα: LL & T / Montau, ύψος: 22 cm.

Ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα σκεύη από φιλελληνικό σερβίτσιο φαγητού του Montereau. Οι παραστάσεις είναι: «Παραμονή επιθέσεως», «Ευλογία Ελλήνων στο Μεσολόγγι», «Ο όρκος του Έλληνα» και «Ελληνικό Κομιτάτο με πρόεδρο τον Σατωβριάνδο» (οι δυο τελευταίες στο σκέπασμα). Για όμοια σουπιέρα με διαφορές στη διακόσμηση και την επιλογή των θεμάτων, βλ. A. Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982, σ. 41, εικ. 90 & 114.

Τελική τιμή
€15340
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382