Προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοσις πρώτη. Κόρινθος, [Μάρτιος] 1822.

217

Προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοσις πρώτη. Κόρινθος, [Μάρτιος] 1822.

8ο, 185 x 140mm., [Α]-[Β]4Γ-Δ4[Ε]2[Ζ]2: [20] φ. (τό τελευταῖο φύλλο λευκό), [4] + 4 + (9-37) + [3] σ. (μικρή τρύπα στόν τίτλο, λεκές ἀπό νερό, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Ἡ μορφή στήν ὁποία κάποιες σελίδες ἔχουν στοιχειοθετηθεῖ μέ τά στοιχεῖα τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ὑψηλάντη (ἡ κύρια μορφή στοιχειοθετήθηκε στό τυπογραφεῖο πού ἔστειλε ἀπό τό Λιβόρνο ὁ πρώην Ἄρτης Ἰγνάτιος), σφραγίδα [Μαζαράκης 143] καί χειρόγραφη σημείωση στή σ. 37 («ὅτι ἴσον ἀπαράλλακτον / τῷ πρωτοτύπῳ / ὁ Ἀρχιγραμματεύς / τῆς Ἐπικρατείας / Θ. Νέγρης», ἡ ὑπογραφή μέ σφραγίδα). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού 1822.22 (3 ἀντίτυπα), πρβ. Ἠλιού 1822.21 (ἡ κύρια μορφή, 8 ἀντίτυπα).
Η ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Εἶχαν προηγηθεῖ τά ἑπτανησιακά συντάγματα (1800, 1803 & 1817) καί τά τοπικά συντάγματα τῆς Πελοποννήσου, τῆς Ἀνατολικῆς καί τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας (1821). Τό Προσωρινό Πολίτευμα παρεῖχε μιά πρώτη προστασία τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, καθιέρωνε τό ἀντιπροσωπευτικό σύστημα καί ἐπέβαλλε τή διάκριση τῶν ἐξουσιῶν. Ἦταν βαθιά ἐπηρεασμένο ἀπό τίς ἰδέες τοῦ διαφωτισμοῦ καί ἀκολουθοῦσε σέ πολλά σημεῖα τό γαλλικό σύνταγμα τοῦ 1795. Ἄν καί οὐσιαστικά δέν ἐφαρμόστηκε, διακήρυξε τή βούληση τῶν Ἑλλήνων νά ζήσουν σέ μιά δημοκρατικά ὀργανωμένη πολιτεία.

Τελική τιμή
€15902
Τιμή Εκτίμησης
€ 6.000-8.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382