Δεν ορίστηκε εικόνα
MALLARMÉ, Stéphane.004

Ἡ Ἡρωδιάς, μετάφρασις καί σημειώσεις Καίσαρος Ἐμμανουήλ. Ἀθήνα, Κύκλος, 1936.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 4ο, [8] φ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ μεταφραστῆ (ἐν μέρει σβησμένη: «[...] / μέ ἐξαιρετικήν ἐκτίμησιν / Καῖσ. Ἐμμανουήλ»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.

Τελική τιμή
€61
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382