Ἅπαντα τά τοῦ Πλάτωνος. Omnia Platonis opera. Βενετία, in aedibus Aldi et Andreae soceri, 1513.

ΠΛΑΤΩΝ.078

Ἅπαντα τά τοῦ Πλάτωνος. Omnia Platonis opera. Βενετία, in aedibus Aldi et Andreae soceri, 1513.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 μέρη σ’ ἕνα τόμο, folio, 294 x 180 mm., 502 καί 439 σ. (ἐπιδιόρθωση στό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τίτλου, μικρή τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων καί μεγαλύτερη στό ἀντίστοιχο περιθώριο τῶν τελευταίων, λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο. Μεταγενέστερη μαρμαρογραφημένη περγαμηνή (μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀποκολλημένα τά ἀκρόφυλλα). Legrand (15ος-16ος αἰ., I) 39, Adams P-1436, Renouard (Alde), σ. 104-5, ἀρ. 7, Firmin-Didot, σ. 342-55, Στάικος (Χάρτα), σ. 335-8.

Ἡ ἔκδοση τῶν ἁπάντων τοῦ Πλάτωνα ἀποτέλεσε ἀναμφίβολα σταθμό στήν ἱστορία τῶν γραμμάτων τῆς Ἀναγέννησης. Γνωστοί μέχρι τότε ἀπό τή λατινική μετάφραση τοῦ Marsilio Ficino, οἱ πλατωνικοί διάλογοι ἔγιναν προσιτοί στό δυτικό κόσμο μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο: ἡ ἔκδοση τοῦ Ἄλδου ὄχι μόνο βασίστηκε σέ ἀξιόπιστα χειρόγραφα, ἀλλά εἶχε ἐπιμελητή της τόν δεινότερο ἑλληνιστή τῆς ἐποχῆς, τόν περίφημο Κρητικό λόγιο Μάρκο Μουσοῦρο. Ἡ ἔμμετρη «Ὠδή εἰς Πλάτωνα» πού ὁ τελευταῖος συνέθεσε γιά νά προταχθεῖ τῶν πλατωνικῶν κειμένων, θεωρεῖται ἔργο ἐφάμιλλο τῶν ἀριστουργημάτων τῆς ἀρχαιότητας.

Τελική τιμή
€26910
Τιμή Εκτίμησης
€ 15.000-20.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382