Ὀθωνιάς, ποιημάτιον ἡρωικόν, κατά τήν γηθόσυνον ἐτήσιον ἡμέραν τῆς εὐτυχοῦς εἰς Ναύπλιον

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ἀναστάσιος, «Λευκίας».200

Ὀθωνιάς, ποιημάτιον ἡρωικόν, κατά τήν γηθόσυνον ἐτήσιον ἡμέραν τῆς εὐτυχοῦς εἰς Ναύπλιον ἀφίξεως τοῦ Γαληνοτάτου Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνος τοῦ Πρώτου, ὑπό Ἀναστασίου Γεωργιάδου Λευκίου, Φιλιππουπολίτου κ.τ.λ., ὑφ’ οὗ καί εἰς τήν γερμανίδα φωνήν μεθηρμήνευται. Ναύπλιο, Κ. Ράλλης, 1834.

4ο, 41 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Τίτλοι στά ἑλληνικά καί γερμανικά, ἡ γερμανική μετάφραση στίς σ. 21-41. Μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού 1834.96.

Τελική τιμή
€183
Τιμή Εκτίμησης
€ 150-200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382