Πίναξ γεωγραφικός τῆς Εὐρώπης, ἑλληνιστί ἐκδοθείς ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀνθίμου Γαζῆ τοῦ ἀπό

ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος.350

Πίναξ γεωγραφικός τῆς Εὐρώπης, ἑλληνιστί ἐκδοθείς ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀνθίμου Γαζῆ τοῦ ἀπό Μηλιῶν τοῦ Πηλίου Ὄρους, χάριν τῶν φιλομαθῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους. Βιέννη 1801.

Μεγάλος χαλκόγραφος χάρτης, 993 x 1130 mm. (μικρές φθορές σέ ὁλόκληρη τήν ἐπιφάνεια, συντηρημένος). Χαραγμένος ἀπό τόν K. Schindelmayer, τά περιγράμματα χρωματισμένα μέ τό χέρι. Γκίνης & Μέξας, 92, Tolias (Maps in Greek) 54.
Τό χαρτογραφικό ἔργο τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ ξεκίνησε τό 1800 μέ τήν ἔκδοση δυό πολύ σημαντικῶν γιά τήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς χαρτογραφίας χαρτῶν: ἑνός χάρτη τῆς Ἑλλάδας πού βασίστηκε στή Χάρτα τοῦ Ρήγα («Πίναξ γεωγραφικός τῆς Ἑλλάδος») καί ἑνός παγκόσμιου χάρτη στόν τύπο τῶν κυκλικῶν ἀπεικονίσεων τῶν δύο ἡμισφαιρίων («Ἄτλας ἤ χάρτης περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας τῆς ὑδρογείου σφαίρας»). Καί οἱ δύο τυπώθηκαν σέ 4 φύλλα καί εἶναι σήμερα ἐξαιρετικά σπάνιοι (ὁ πρῶτος σώζεται σέ 8 ἀντίτυπα καί ὁ δεύτερος σέ 2 μόνο). Ἐξίσου σπάνιος εἶναι καί ὁ παρών χάρτης τῆς Εὐρώπης πού ὁ Γαζῆς σχεδίασε τόν ἑπόμενο χρόνο καί πού μᾶς εἶναι γνωστός ἀπό τό ἀντίτυπο τῆς συλλογῆς Δ. Ποστολάκα (ἀπό τό 1839 στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη).

Τελική τιμή
€40366
Τιμή Εκτίμησης
€ 15.000-20.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382