Αὐτόγραφο τετράδιο μέ 12 ποιήματα. Ἰούνιος 1914.

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, 1863-1933, ποιητής.167

Αὐτόγραφο τετράδιο μέ 12 ποιήματα. Ἰούνιος 1914.

270 x 216 mm., [15] φ., 17 σ. (ἀριθμοῦνται μόνο οἱ σελίδες μέ κείμενο, λευκές οἱ πίσω ὄψεις τῶν φ. [1], [3], [4], [6], [9] & [11]-[15], λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐξωτερική γωνία, κατά τόπους χρωματισμένος ρόζ πρός τό τέλος, ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Τίτλος μέ πράσινο μελάνι στό φ. [1] («Κ. Π. Καβάφη / Ποιήματα / Ἀλεξάνδρεια»), «Περιεχόμενα» στό φ. [14] καί ἡ χρονολογία στό φ. [15]. Ἄδετο.
ΤΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΡΡΗ. Περιέχει τά ποιήματα: 1) «Ἡ Συνοδεία τοῦ Διονύσου», 2) «Ὁ Βασιλεύς Δημήτριος», 3) «Ἡ Δόξα τῶν Πτολεμαίων», 4) «Ἀλεξανδρινοί Βασιλεῖς», 5) «Τά Βήματα», 6) «Ἡρώδης Ἀττικός», 7) «Φιλέλλην», 8) «Οὗτος Ἐκεῖνος», 9) «Τυανεύς Γλύπτης», 10) «Λυσίου Γραμματικοῦ Τάφος», 11) «Εὐρίωνος Τάφος» καί 12) «Τά Ἐπικίνδυνα». Ὅσο ζοῦσε ὁ ποιητής δέν δημοσίευσε ποιήματά του σέ αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις. Τά ποικίλα φυλλάδια, τεύχη καί συλλογές πού χάριζε σέ φίλους καί θαυμαστές τοῦ ἔργου του, ἦταν στήν οὐσία ἰδιωτικές ἐκδόσεις (ἐκτός ἐμπορίου) μέ σημαντικές ἰδιοτυπίες, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ὕπαρξη διαφόρων μορφῶν τῶν χρονολογικῶν συλλογῶν, ἀποτέλεσμα τοῦ διαδοχικοῦ ἐμπλουτισμοῦ τους μέ νέα ποιήματα. Σέ κάποιες ἀπό τίς συλλογές ἕνα ἤ περισσότερα ποιήματα ἦταν αὐτόγραφα. Σέ εἰδικές περιπτώσεις ὅμως ὁ ποιητής προσέφερε ὁλόκληρα τετράδια καλλιγραφημένα ἀπό τόν ἴδιο. Τέτοια τετράδια ὁ Γ. Π. Σαββίδης ἐντόπισε 9 συμπεριλαμβανομένου τοῦ παρόντος) καί ὑπολόγιζε ὅτι θά πρέπει νά ἔγιναν τουλάχιστον 17. Βλ. Οἱ καβαφικές ἐκδόσεις (1891-1932), Ἀθήνα 1966, σ. 95-9.

Τελική τιμή
€79508
Τιμή Εκτίμησης
€ 40.000-60.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382